Щодо надання розяснення з питань встановлення ліміту каси підприємством

Національний банк України Лист від 14.08.2019 №50-0006/42074
Остання редакція від 14.08.2019. Прийняття
Реквізити

Видавник: Національний банк України

Тип Лист

Дата 14.08.2019

Номер 50-0006/42074

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
ЛИСТ
14.08.2019 № 50-0006/42074
Національний банк України розглянув лист [...] щодо надання роз'яснення з питань встановлення ліміту каси підприємством та повідомляє таке.
Відповідно до пункту 48 розділу V Положення про ведення касових операцій в національній валюті в Україні (далі - Положення), затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29.12.2017 р. N 148 '...', установа/підприємство визначає і встановлює за погодженням з банком (у якому відкрито рахунок установи/підприємства, на який зараховуються кошти) строки здавання ним готівкової виручки (готівки) для її зарахування на рахунки в банках відповідно до таких вимог:
1) для установ/підприємств, розташованих у населених пунктах, де є банки - щодня [у день надходження готівкової виручки (готівки) до їх кас];
2) для підприємств, у яких час закінчення робочого дня (зміни), установлений правилами внутрішнього трудового розпорядку і графіками змінності відповідно до законодавства України, не дає змогу забезпечити здавання готівкової виручки (готівки) у день її надходження, - наступного за днем надходження готівкової виручки (готівки) до каси дня;
3) для установ/підприємств, розташованих у населених пунктах, де немає банків, - не рідше ніж один раз на п'ять робочих днів.
Згідно з пунктом 50 розділу V Положення установа, підприємство, небанківська фінансова установа на підставі цього Положеннята з урахуванням особливостей роботи зобов'язані розробити та затвердити внутрішнім документом порядок розрахунку ліміту каси установи, підприємства, небанківської фінансової установи та їх відокремлених підрозділів. У розрахунку враховується строк здавання установою, підприємством, небанківською фінансовою установою готівкової виручки (готівки) для її зарахування на рахунки в банках, визначений відповідним договором банківського рахунка. Ліміт каси установи, підприємства, небанківські фінансові установи встановлюють на підставі розрахунку середньоденного надходження готівки до каси або її середньоденної видачі з каси за рішенням керівника установи, підприємства, небанківської фінансової установи або уповноваженої ним особи.
Отже, підприємства, які мають строк здавання готівкової виручки в банк, передбачений підпунктом 3 пункту 48 розділу V Положення, можуть визначати ліміт каси у п'ятикратному розмірі середньоденних надходжень готівки або її середньоденної видачі з каси.
Одночасно повідомляємо, що згідно з абзацом першим пункту 54 розділу V Положення готівка не вважається понадлімітною в день її надходження, якщо вона здана в сумі, що перевищує встановлений ліміт каси, до обслуговуючих банків не пізніше наступного робочого дня банку або видана для використання установою/підприємством відповідно до законодавства (без попереднього здавання її до банку і одночасного отримання з каси банку) наступного дня на потреби, пов'язані з діяльністю установи/підприємства.
Директор Департаменту грошового обігу
Національного банку України
В. Зайвенко
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
ЛИСТ
14.08.2019 № 50-0006/42074
Національний банк України розглянув лист [...] щодо надання роз'яснення з питань встановлення ліміту каси підприємством та повідомляє таке.
Відповідно до пункту 48 розділу V Положення про ведення касових операцій в національній валюті в Україні (далі - Положення), затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29.12.2017 р. N 148 '...', установа/підприємство визначає і встановлює за погодженням з банком (у якому відкрито рахунок установи/підприємства, на який зараховуються кошти) строки здавання ним готівкової виручки (готівки) для її зарахування на рахунки в банках відповідно до таких вимог:
1) для установ/підприємств, розташованих у населених пунктах, де є банки - щодня [у день надходження готівкової виручки (готівки) до їх кас];
2) для підприємств, у яких час закінчення робочого дня (зміни), установлений правилами внутрішнього трудового розпорядку і графіками змінності відповідно до законодавства України, не дає змогу забезпечити здавання готівкової виручки (готівки) у день її надходження, - наступного за днем надходження готівкової виручки (готівки) до каси дня;
3) для установ/підприємств, розташованих у населених пунктах, де немає банків, - не рідше ніж один раз на п'ять робочих днів.
Згідно з пунктом 50 розділу V Положення установа, підприємство, небанківська фінансова установа на підставі цього Положеннята з урахуванням особливостей роботи зобов'язані розробити та затвердити внутрішнім документом порядок розрахунку ліміту каси установи, підприємства, небанківської фінансової установи та їх відокремлених підрозділів. У розрахунку враховується строк здавання установою, підприємством, небанківською фінансовою установою готівкової виручки (готівки) для її зарахування на рахунки в банках, визначений відповідним договором банківського рахунка. Ліміт каси установи, підприємства, небанківські фінансові установи встановлюють на підставі розрахунку середньоденного надходження готівки до каси або її середньоденної видачі з каси за рішенням керівника установи, підприємства, небанківської фінансової установи або уповноваженої ним особи.
Отже, підприємства, які мають строк здавання готівкової виручки в банк, передбачений підпунктом 3 пункту 48 розділу V Положення, можуть визначати ліміт каси у п'ятикратному розмірі середньоденних надходжень готівки або її середньоденної видачі з каси.