Щодо питань, повязаних з порядком застосування режиму звільнення від оподаткування ПДВ

Державна податкова служба України Податкова консультація від 15.05.2020 №2052/6/99-00-07-03-02-06/ІПК
Остання редакція від 15.05.2020. Прийняття
Реквізити

Видавник: Державна податкова служба України

Тип Податкова консультація

Дата 15.05.2020

Номер 2052/6/99-00-07-03-02-06/ІПК

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
15.05.2020 N 2052/6/99-00-07-03-02-06/ІПК
Державна податкова служба України розглянула звернення щодо питань, пов'язаних з порядком застосування режиму звільнення від оподаткування ПДВ, встановленого пунктом 71 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України (далі - ПКУ), та, керуючись статтею 52 розділу II ПКУ, повідомляє.
Як зазначено у зверненні, платник є фармацевтичною компанією, що здійснює випуск готової продукції зі спиртовмісною складовою (використовує спирт етиловий).
Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами ПКУ (пункт 1.1 статті 1 розділу І ПКУ).
Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділами І, V та підрозділом 2 розділу XX ПКУ.
Відповідно до підпункту "а" пункту 185.1 статті 185 розділу V ПКУ об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 розділу V ПКУ.
Згідно з пунктом 187.1 статті 187 розділу V ПКУ датою виникнення податкових зобов'язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:
а) дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку - дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої - дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку;
б) дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів - дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг - дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.
При здійсненні операцій з постачання товарів/послуг на дату виникнення податкових зобов'язань платник податку зобов'язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, кваліфікованого електронного підпису уповноваженої платником особи, зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) у встановлений ПКУ термін та надати покупцю за його вимогою (пункти 201.1 та 201.10 статті 201 розділу V ПКУ).
Податкова накладна складається на кожне повне або часткове постачання товарів/послуг, а також на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс) (пункт 201.7 статті 201 розділу V ПКУ).
У разі звільнення від оподаткування у податковій накладній робиться запис "Без ПДВ" з посиланням на відповідні пункти (підпункти), статті, підрозділи, розділи ПКУ та/або міжнародного договору, якими передбачено звільнення від оподаткування податком (пункт 201.3 статті 201 розділу V ПКУ).
Відповідно до пункту 192.1 статті 192 розділу V ПКУ якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов'язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, складеному в порядку, встановленому для податкових накладних, та зареєстрованому в ЄРПН.
Розрахунок коригування до податкової накладної складається також у випадку виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, у тому числі не пов'язаних із зміною суми компенсації вартості товарів/послуг.
Згідно з новою редакцією пункту 71 підрозділу 2 розділу XX ПКУ тимчасово, на період, що закінчується останнім календарним днем місяця, в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення на митну територію України та/або операції з постачання на митній території України товарів (у тому числі лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання), необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), перелік яких визначено Кабінетом Міністрів України.
У разі здійснення операцій, звільнених від оподаткування ПДВ відповідно до пункту 71 підрозділу 2 розділу XX ПКУ, положення пункту 198.5 статті 198 та статті 199 розділу V ПКУ не застосовуються.
Норми пункту 71 підрозділу 2 розділу XX ПКУ застосовуються до операцій, здійснених в період, починаючи з 17 березня 2020 року, і до останнього числа місяця, в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19).
Перелік товарів (у тому числі лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання), необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, які звільняються від сплати ввізного мита та операції з ввезення яких на митну територію України та/або операції з постачання яких на митній території України звільняються від оподаткування податком на додану вартість, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2020 року N 224 (далі - Перелік N 224) (з урахуванням змін і доповнень, внесених постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2020 року N 271 (далі - Постанова N 271), яка прийнята на виконання саме пункту 71 підрозділу 2 розділу XX ПКУ.
Враховуючи викладене, режим звільнення від оподаткування застосовується:
- з 17 березня 2020 року - до операцій з постачання товарних позицій, включених до Переліку N 224 (в редакції до внесення доповнень постановою N 271);
- з 15 квітня 2020 року - до операцій з постачання всіх товарних позицій, включених до Переліку N 224, у тому числі з урахуванням Постанови N 271.
Операції з постачання на митній території України товарів, включених до Переліку N 224, у тому числі раніше виготовлених чи придбаних на митній території України або ввезених на митну територію України у митному режимі імпорту, звільняються від оподаткування ПДВ, починаючи з дати запровадження режиму звільнення від оподаткування ПДВ, встановленого пунктом 71 підрозділу 2 розділу XX ПКУ (з 17 березня 2020 року, а для товарних позицій, включених до Переліку N 224 Постановою N 271, - з 15 квітня 2020 року) і до останнього числа місяця, в якому завершується дія вказаного вище карантину, незалежно від дати їх виготовлення, придбання на митній території України чи ввезення на митну територію України: до дати запровадження режиму звільнення чи після такої дати.
Таким чином, якщо товари, перераховані у зверненні, (зокрема, продукції зі спиртовмісною складовою) включено до Переліку N 224, то операції платника податку з постачання на митній території України таких товарів звільняються від оподаткування ПДВ.
Стосовно сум ПДВ, що були сплачені (нараховані) при реалізації товарів, включених до Переліку N 224, та відображені в податкових накладних, складених в період з 17.03.2020 до дати опублікування Закону N 540-ІХ, повідомляємо, що платникам податку, які здійснювали реалізацію таких товарів з нарахуванням ПДВ, слід забезпечити проведення коригування податкових зобов'язань з ПДВ щодо операцій, які були здійснені (відбулася "перша подія") з дати запровадження режиму звільнення від оподаткування (з 17.03.2020 р.) до дати набрання чинності Законом N 540 (до 02.04.2020 р.).
При цьому платники податку мають провести перерахунки, згідно з якими сума ПДВ, що була сплачена (нарахована) у складі вартості придбаних товарів та відображена в податкових накладних, складених щодо операцій із такими товарами, які відбулися в період з 17.03.2020 до 02.04.2020 року, має бути або повернута покупцям, або зарахована в рахунок оплати вартості наступних поставок.
При проведенні такого коригування:
- платник податку - постачальник повинен скласти розрахунок коригування до податкової накладної, яка була складена з нарахуванням ПДВ, в якому вказати зі знаком "мінус" показники щодо поставлених товарів із Переліку N 224. Такий розрахунок коригування підлягає реєстрації в ЄРПН отримувачем (покупцем) товарів;
- платник податку - постачальник повинен скласти та зареєструвати в ЄРПН податкову накладну на операцію з постачання товарів з Переліку N 224, яка звільняється від оподаткування, без нарахування ПДВ.
При цьому розрахунки коригування до податкових накладних, складених з 17.03.2020 р. на операції з постачання товарів з Переліку N 224 з нарахуванням суми ПДВ, складаються на дату повернення сум податку покупцям, а у разі зарахування таких сум податку в рахунок майбутніх поставок - на дату такого зарахування.
Податкова накладна, яка складається разом з розрахунком коригування на заміну податкової накладної, що була складена з 17.03.2020 р. на операцію з постачання товарів з Переліку N 224, складається на дату здійснення першої події. Тобто, дати складання податкової накладної, складеної з 17.03.2020 р. на операцію з постачання товарів з Переліку N 224 з нарахуванням суми ПДВ, та податкової накладної, складеної на цю ж операцію із зазначенням пільги з оподаткування, не повинні відрізнятися.
Згідно з нормами чинного законодавства платники податку зобов'язані самостійно декларувати свої податкові зобов'язання та визначати сутність і відповідність здійснюваних ними операцій тим, які перераховані ПКУ.
Відповідно до пункту 52.2 статті 52 розділу II ПКУ податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
15.05.2020 N 2052/6/99-00-07-03-02-06/ІПК
Державна податкова служба України розглянула звернення щодо питань, пов'язаних з порядком застосування режиму звільнення від оподаткування ПДВ, встановленого пунктом 71 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України (далі - ПКУ), та, керуючись статтею 52 розділу II ПКУ, повідомляє.
Як зазначено у зверненні, платник є фармацевтичною компанією, що здійснює випуск готової продукції зі спиртовмісною складовою (використовує спирт етиловий).
Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами ПКУ (пункт 1.1 статті 1 розділу І ПКУ).
Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділами І, V та підрозділом 2 розділу XX ПКУ.
Відповідно до підпункту "а" пункту 185.1 статті 185 розділу V ПКУ об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 розділу V ПКУ.
Згідно з пунктом 187.1 статті 187 розділу V ПКУ датою виникнення податкових зобов'язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:
а) дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку - дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої - дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку;

30 днiв передплати безкоштовно!

Сюди! Тут -20%
на передплату
Закрити +