• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Щодо особливостей застосування статті 392 розділу 1 та пункту 120.7 статті 120 Податкового кодексу України після набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо приватизації державного і комунального майна, яке перебуває у податковій заставі, та забезпечення адміністрування погашення податкового боргу» від 03 листопада 2022 року № 2719-ІХ

Державна податкова служба України | Лист від 16.05.2023 № 12044/6/99-00-23-03-02-06
Реквізити
 • Видавник: Державна податкова служба України
 • Тип: Лист
 • Дата: 16.05.2023
 • Номер: 12044/6/99-00-23-03-02-06
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Державна податкова служба України
 • Тип: Лист
 • Дата: 16.05.2023
 • Номер: 12044/6/99-00-23-03-02-06
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Лист
від 16.05.2023 р. № 12044/6/99-00-23-03-02-06
Громадська рада при Головному
управлінні ДПС у Харківській області
Комітет Податкової Політики
вул. Пушкінська, будинок 46, м. Харків, 61057
kh.press@tax.gov.ua
gr.tax.kh@gmail.com
Державна податкова служба України розглянула Ваше звернення від 19.04.2023 № 4 (вх. ДПС № 10696/6 від 19.04.2023) щодо особливостей застосування статті 39-2 розділу 1 та пункту 120.7 статті 120 Податкового кодексу України (далі — Кодекс) після набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо приватизації державного і комунального майна, яке перебуває у податковій заставі, та забезпечення адміністрування погашення податкового боргу" від 03 листопада 2022 року № 2719-ІХ (далі — Закон № 2719-ІХ) за такими питаннями:
1. Чи застосовуються (будуть застосовуватися) контролюючими органами штрафні санкції за неповідомлення контролюючою особою контролюючого органу про набуття частки в іноземній юридичній особі, утворенні без статусу юридичної особи, або про початок здійснення фактичного контролю за іноземною юридичною особою, або про відчуження частки в іноземній юридичній особі, або про припинення здійснення фактичного контролю над іноземною юридичною особою у строки, передбачені підпунктом 39-2.5.5 пункту 39-2.5 статті 39-2 Кодексу?
2. Чи застосовуються (будуть застосовуватися) контролюючими органами штрафні санкції за несвоєчасне (з недотриманням строків, передбачених підпунктом 39-2.5.5 пункту 3-2.5 статті 39 Кодексу) повідомлення контролюючою особою контролюючого органу про набуття частки в іноземній юридичній особі, утворенні без статусу юридичної особи, або про початок здійснення фактичного контролю за іноземною юридичною особою, або про відчуження частки в іноземній юридичній особі, або про припинення здійснення фактичного контролю над іноземною юридичною особою?
3. Чи застосовуються (будуть застосовуватися) контролюючими органами штрафні санкції за неповідомлення контролюючою особою контролюючого органу про набуття частки в іноземній юридичній особі, утворенні без статусу юридичної особи, або про початок здійснення фактичного контролю за іноземною юридичною особою, або про відчуження частки в іноземній юридичній особі, або про припинення здійснення фактичного контролю над іноземною юридичною особою у строки, передбачені підпунктом 39-2.5.5 пункту 39-2.5 статті 39-2 Кодексу, якщо такі набуття, початок, відчуження або припинення сталися у період з 07 березня 2022 року по 24 листопада 2022 року?
4. У разі встановлення контролюючими органами фактів неповідомлення контролюючою особою контролюючого органу про набуття частки в іноземній юридичній особі, утворенні без статусу юридичної особи, або про початок здійснення фактичного контролю за іноземною юридичною особою, або про відчуження частки в іноземній юридичній особі, або про припинення здійснення фактичного контролю над іноземною юридичною особою у строки, передбачені підпунктом 39-2.5.5 пункту 39-2.5 статті 39-2 Кодексу, чи застосовуватимуться ними положення пункту 52-1 підрозділу 10 розділу XX Кодексу про незастосування штрафних санкцій за порушення податкового законодавства, вчинені в період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19) з урахуванням продовження Кабінетом Міністрів України дії такого карантину до 30 квітня 2023 року та у майбутньому?
Щодо питань 1, 3
Контрольованою іноземною компанією визнається будь-яка юридична особа, зареєстрована в іноземній державі або території, яка визнається такою, що знаходиться під контролем фізичної особи – резидента України або юридичної особи – резидента України (пункт 39-2.1.1 статті 39-2 Кодексу).
Відповідно до підпункту 39-2.5.5. пункту 39 .5 статті 39 Кодексу фізична (юридична) особа – резидент України зобов’язана повідомляти контролюючий орган про:
Повідомлення надсилається до контролюючого органу за основним місцем обліку фізичної (юридичної) особи – резидента протягом 60 днів з дня такого набуття (початку здійснення фактичного контролю) або відчуження (припинення фактичного контролю) засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог Кодексу, Закону України "Про електронні довірчі послуги" та Закону України "Про електроні документи та електронний документообіг".
Пунктом 120.7 статті 120 Кодексу передбачено, що за неповідомлення контролюючою особою контролюючого орг ану про набуття частки в іноземній юридичній особі, утворенні без статусу юридичної особи, або про початок здійснення фактичного контролю за іноземною юридичною особою, або про відчуження частки в іноземній юридичній особі, або про припинення здійснення фактичного контролю над іноземною юридичною особою у строки, передбачені підпунктом 39-2.5.5 пункту 39-2.5 статті 39-2 Кодексу тягне за собою накладення штрафу в розмірі 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, за кожний такий факт.
Пунктом 69 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу встановлено, що тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану на території України, введеного Указом Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 № 64/2022, затвердженого Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 № 2102-1X, справляння податків і зборів здійснюється з урахуванням особливостей, визначених у цьому пункті.
Пунктом 69.1 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу (в редакції, що діяла до 25.11.2022) встановлено, що у разі відсутності у платника податків можливості своєчасно виконати свій податковий обов’язок щодо дотримання термінів сплати податків та зборів, подання звітності, у тому числі звітності, передбаченої пунктом 46.2 статті 46 цього Кодексу, реєстрації у відповідних реєстрах податкових або акцизних накладних, розрахунків коригування, подання електронних документів, що містять дані про фактичні залишки пального та обсяг обігу пального або спирту етилового тощо, платники податків звільняються від передбаченої цим Кодексом відповідальності з обов’язковим виконанням таких обов’язків протягом шести місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні.
Відповідно до підпункту 69.9 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу (в редакції, що діяла до 25.11.2022) встановлено, що для платників податків та контролюючих органів зупиняється перебіг строків, визначених податковим законодавством та іншим
законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, крім, зокрема щодо:
— дотримання строків реєстрації податкових накладних, розрахунків коригування до них в Єдиному реєстрі податкових накладних, подання звітності, передбаченої пунктом 46.2 статті 46 Кодексу, сплати податків та зборів платниками податків.
Таким чином, на контролюючу особу, у якої обов’язок щодо подання Повідомлення (60-денний термін з дня початку здійснення фактичного контролю (набуття) або припинення фактичного контролю (відчуження)) його надсилання контролюючому органу припадає на період воєнного стану з 24.02.2022 по 24.11.2022, розповсюджується дія підпункту 69.9 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу (у редакції Закону України від 12 травня 2022 року № 2260-ІХ, що діяла до 25.11.2022). Відповідно така контролююча особа звільняється від відповідальності за неподання Повідомлення і штраф, передбачений пунктом 120.7 статті 120 Кодексу не накладається.
Законом України від 03.11.2022 № 2719-ІХ внесені зміни, які набули чинності з 25.11.2022. Зокрема, внесені зміни до підпунктів 69.1 та 69.9 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX Кодексу відповідно до яких подання документів (повідомлень), у тому числі передбачених статтями 39 і 39-2 виключено з переліку випадків на які тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану на території України розповсюджується зупинення перебігу строків, визначених податковим законодавством та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.
Таким чином, якщо у контролюючої особи обов’язок щодо подання Повідомлення контролюючому органу виникає у період воєнного стану починаючи з 25.11.2022, така контролююча особа надсилає Повідомлення до контролюючого органу у відповідності до підпункту 39-2.5.5 пункту 39-2.5 статті 39-2 Кодексу, тобто протягом 60 днів з дня такого набуття (початку здійснення фактичного контролю) або відчуження (припинення фактичного контролю). Відповідно така контролююча особа не звільняється від відповідальності, передбаченої пунктом 120.7 статті 120 Кодексу.
Порядок підтвердження можливості чи неможливості виконання платником податків обов’язків, визначених підпунктом 69.1 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу, та перелік документів на підтвердження затверджений Наказом Міністерства фінансів Украйни від 29.07.2022 № 225 "Про затверджених Порядку підтвердження можливості чи неможливості виконання платником податків обов’язків".
Щодо питання 2
Чинна редакція Кодексу не передбачає застосування штрафу за несвоєчасне (з недотриманням строків, передбачених підпунктом 39-2.5.5 пункту 39-2.5 стаггі 39-2 Кодексу) повідомлення контролюючою особою контролюючого органу про набуття частки в іноземній юридичній особі, утворенні без статусу юридичної особи, або про початок здійснення фактичного контролю за іноземною юридичною особою, або про відчуження частки в іноземній юридичній особі, або про припинення здійснення фактичного контролю над іноземною юридичною особою.
Щодо питання 4
Відповідно до пункту 52-1 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу за порушення податкового законодавства, вчинені протягом періоду з 1 березня 2020 року по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), штрафні санкції не застосовуються, крім санкцій за:
Протягом періоду з 1 березня 2020 року по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COV1D- 19), платникам податків не нараховується пеня, а нарахована, але не сплачена за цей період пеня підлягає списанню.
Тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану на території України, справляння податків і зборів здійснюється з урахуванням особливостей, визначених у пункті 69 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу.
Абзацом вісімнадцятим пункту 69.2 статті 69 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу з урахуванням змін, внесених Законом України від 12 травня 2022 року № 2260-ІХ "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей податкового адміністрування податків, зборів та єдиного внеску під час дії воєнного, надзвичайного стану", який набрав чинності 27.05.2022, визначено, що у разі виявлення порушень законодавства за результатами проведення перевірок до платників податків застосовується відповідальність згідно з Кодексом, законами, контроль за виконанням яких покладено на контролюючі органи, з урахуванням обставин, передбачених підпунктом 112.8.9 пункту 112.8 статті 112 Кодексу (вчинення діяння (дії або бездіяльності) внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажору)), що звільняють від фінансової відповідальності. При цьому вимоги законодавства щодо мораторію (зупинення) застосування штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) на період дії воєнного, надзвичайного стану та/або на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), не застосовуються.
Отже, тимчасово, на період дії воєнного стану, починаючи з 27.05.2022, пріоритетними є норми в частині звільнення віл відповідальності за несвоєчасне виконання платником податків податкових обов’язків у випадках та за умов, передбачених пунктом 69 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу.
У разі незгоди з наданою відповіддю, Ви можете оскаржити її в порядку, визначеному статтею 16 Закону України від 02 жовтня 1996 року № 393/96-ВР.
Євгеній СОКУР В. о. заступника Голови