щодо подання платником податку на прибуток підприємств контролюючому органу фінансової звітності та аудиторського звіту

Державна податкова служба України Індивідуальна податкова консультація від 26.05.2021 №2037/ІПК/99-00-21-02-01-06
Реквізити

Видавник: Державна податкова служба України

Тип Індивідуальна податкова консультація

Дата 26.05.2021

Номер 2037/ІПК/99-00-21-02-01-06

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
від 26.05.2021 р. N 2037/ІПК/99-00-21-02-01-06
Державна податкова служба України розглянула звернення щодо подання платником податку на прибуток підприємств контролюючому органу фінансової звітності та аудиторського звіту та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.
У зверненні Товариство повідомляє, щоє малим підприємством, але за показниками фінансової звітності за 2019 та 2020 роки відповідало критеріям середнього підприємства.
Починаючи з 01 січня 2021 року Товариство набуло статусу середнього підприємства та, відповідно, всіх обов’язків для такого підприємства. Перша звітність Товариства, як середнього підприємства, буде складатися за підсумками 2021 звітного року та подаватися у 2022 році.
У своєму зверненні Товариство зазначає, що положення пункту 46.2 статті 46 Кодексу можна трактувати неоднозначно, а саме:
як вимогу подання до контролюючого органу річної фінансової звітності разом з аудиторським звітом до 10 червня 2021 року за звітний 2020 рік, протягом якого Товариство відносилося до категорії малого підприємства;
або як вимогу подання до контролюючого органу річної фінансової звітності з аудиторським звітом до 10 червня 2022 року за 2021 звітний рік, протягом якого Товариство відносилося до категорії середнього підприємства.
Враховуючи викладене, у Товариства виникла практична необхідність отримання індивідуальної податкової консультації щодо наступного питання:
чи необхідно Товариству подавати фінансову звітність із аудиторським звітом за 2020 звітний рік до контролюючого органу до 10 червня 2021 року, враховуючи те, що починаючи лише з 01 січня 2021 року набуло статусу середнього підприємства.
Змінами, внесеними Законом України від 16 січня 2020 року N 466 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві" до пункту 46.2 статті 46 Кодексу, передбачено, зокрема, наступне.
Платник податку на прибуток (крім платників податку на прибуток, які відповідно до Закону України від 16 липня 1999 року N 996 "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (далі - Закон N 996) зобов'язані оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським звітом) подає разом з відповідною податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання податкової декларації з урахуванням вимог статті 137 цього Кодексу.
Платники податку на прибуток, які відповідно до Закону N 996 зобов'язані оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським звітом, подають разом з податковою декларацією за відповідний податковий (звітний) період звіт про фінансовий стан (баланс) та звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати), складені до перевірки фінансової звітності аудитором. Звіт про фінансовий стан (баланс) та звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати) подаються платниками податку згідно з цим абзацом за формою, визначеною згідно з Законом N 996, у порядку, передбаченому для подання податкової декларації з урахуванням вимог статті 137 Кодексу.
Згідно пункту 46.2 статті 46 Кодексу фінансова звітність або звіт про фінансовий стан (баланс) та звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати), що подаються відповідно до абзаців першого та другого пункту 46.2 статті 46 Кодексу, є додатком до податкової декларації з податку на прибуток підприємств (звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації, розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку) та є її невід'ємною частиною.
Враховуючи, що вищезазначені зміни до пункту 46.2 статті 46 Кодексу набрали чинності 23 травня 2020 року, то вперше норма цього пункту щодо обов’язкового подання річної фінансової звітності разом з аудиторським звітом у строк не пізніше 10 червня року, наступного за звітним, застосовується в 2021 році за підсумками 2020 звітного року.
Тобто, платники податку на прибуток, які відповідно до Закону N 996 зобов'язані оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським звітом, подають контролюючому органу річну фінансову звітність, яка підлягає оприлюдненню разом з аудиторським звітом у строк не пізніше 10 червня року, наступного за звітним. У разі неподання (несвоєчасного подання) річної фінансової звітності, яка підлягає оприлюдненню разом з аудиторським звітом, застосовується відповідальність, передбачена пунктом 120.1 статті 120 Кодексу, для подання податкових декларацій (розрахунків).
При цьому повідомляємо, що з питання визначення категорії підприємства до мікро-, малого, середнього або великого підприємства з урахуванням критеріїв, встановлених Законом N 996, Міністерством фінансів України було надано роз’яснення листом від 23.03.2020 р. N 35210-06-5/8860.
Враховуючи що, регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється Міністерством фінансів України, яке затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, з питання необхідності проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності та оприлюднення річної фінансової звітності підприємством за 2020 рік разом з аудиторським висновком доцільно звернутись до Міністерства фінансів України.
Водночас зазначаємо, що відповідно пункту 52.2 статті 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
від 26.05.2021 р. N 2037/ІПК/99-00-21-02-01-06
Державна податкова служба України розглянула звернення щодо подання платником податку на прибуток підприємств контролюючому органу фінансової звітності та аудиторського звіту та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.
У зверненні Товариство повідомляє, щоє малим підприємством, але за показниками фінансової звітності за 2019 та 2020 роки відповідало критеріям середнього підприємства.
Починаючи з 01 січня 2021 року Товариство набуло статусу середнього підприємства та, відповідно, всіх обов’язків для такого підприємства. Перша звітність Товариства, як середнього підприємства, буде складатися за підсумками 2021 звітного року та подаватися у 2022 році.
У своєму зверненні Товариство зазначає, що положення пункту 46.2 статті 46 Кодексу можна трактувати неоднозначно, а саме:
як вимогу подання до контролюючого органу річної фінансової звітності разом з аудиторським звітом до 10 червня 2021 року за звітний 2020 рік, протягом якого Товариство відносилося до категорії малого підприємства;
або як вимогу подання до контролюючого органу річної фінансової звітності з аудиторським звітом до 10 червня 2022 року за 2021 звітний рік, протягом якого Товариство відносилося до категорії середнього підприємства.
Враховуючи викладене, у Товариства виникла практична необхідність отримання індивідуальної податкової консультації щодо наступного питання:
чи необхідно Товариству подавати фінансову звітність із аудиторським звітом за 2020 звітний рік до контролюючого органу до 10 червня 2021 року, враховуючи те, що починаючи лише з 01 січня 2021 року набуло статусу середнього підприємства.
Змінами, внесеними Законом України від 16 січня 2020 року N 466 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві" до пункту 46.2 статті 46 Кодексу, передбачено, зокрема, наступне.

30 днiв передплати безкоштовно!