Щодо практичного застосування окремих норм податкового законодавства

Державна податкова служба України Індивідуальна податкова консультація від 11.05.2021 №1874/ІПК/99-00-09-03-02-06
Реквізити

Видавник: Державна податкова служба України

Тип Індивідуальна податкова консультація

Дата 11.05.2021

Номер 1874/ІПК/99-00-09-03-02-06

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
11.05.2021 N 1874/ІПК/99-00-09-03-02-06
Державна податкова служба України, відповідно до ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) розглянула звернення Товариства стосовно надання індивідуальної податкової консультації щодо практичного застосування окремих норм податкового законодавства і повідомляє таке.
Товариство отримало ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями, крім сидру та перрі (без додання спирту), та на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольним напоями.
Враховуючи зазначене Товариство запитує:
- чи зобов'язаний суб'єкт господарювання - продавець, який отримав ліцензію па право оптової торгівлі алкогольними напоями, при реалізації алкогольних напоїв вимагати у іншого суб'єкта господарювання - покупця надання ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями або ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями?
- що означає поняття "оптова партія алкогольних напоїв", тобто з якого моменту партія алкогольних напоїв вважаєтеся оптовою?
- яка передбачена відповідальність для суб'єкта господарювання - продавця у разі реалізації ним алкогольних напоїв суб'єкту господарювання - покупцю у якого відсутні ліцензія на право оптової торгівлі алкогольними напоями, або ліцензія на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та/або/ довідки про внесення місць зберігання алкогольних напоїв до Єдиного державного реєстру?
До зазначених запитань.
Порядок ліцензування виробництва, оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями регулюється Законом України від 19 грудня 1995 року N 481 " Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального" (далі - Закон N 481).
Відповідно до ст. 1 Закону N 481 ліцензія (спеціальний дозвіл) - це документ державного зразка, який засвідчує право суб'єкта господарювання (у тому числі іноземного суб'єкта господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) на провадження одного із зазначених у Законі N 481 видів діяльності протягом визначеного строку.
Згідно з абзацом дванадцятим ст. 1 Закону N 481 оптова торгівля - діяльність по придбанню і відповідному перетворенню товарів для наступної їх реалізації суб'єктам господарювання (у тому числі іноземним суб'єктам господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) роздрібної торгівлі, іншим суб'єктам господарювання (у тому числі іноземним суб'єктам господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва).
Частиною двадцятою статті 15 Закону N 481 визначено, що роздрібна торгівля зокрема алкогольними напоями (крім столових вин) може здійснюватися суб'єктами господарювання (у тому числі іноземними суб'єктами господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій на роздрібну торгівлю.
Роздрібна торгівля - діяльність по продажу товарів безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання незалежно від форми розрахунків, у тому числі на розлив у ресторанах, кафе, барах, інших суб'єктах господарювання (у тому числі іноземних суб'єктах господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) громадського харчування(абзац тринадцятий ст. 1 Закону N 481).
Відповідно до вимог частини першої статті 15 Закону N 481 оптова торгівля на території України зокрема алкогольними напоями здійснюється за наявності у суб'єктів господарювання (у тому числі іноземних суб'єктів господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) всіх форм власності ліцензії на оптову торгівлю алкогольними напоями.
Місце зберігання - місце, яке використовується для зберігання спирту, або приміщення, яке використовується для зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів, відомості про місцезнаходження якого внесені до Єдиного державного реєстру місць зберігання (абзац двадцять перший статті 1 Закону N 481).
Єдиний державний реєстр місць зберігання (Єдиний реєстр) - перелік місць зберігання, який ведеться податковими органами і містить визначені цим Законом відомості про місцезнаходження місць зберігання та відомості про заявників (абзац двадцять другий статті 1 Закону N 481).
Відповідно до статті 15 Закону N 481 внесення даних до Єдиного реєстру проводиться на підставі заяви суб'єкта господарювання (у тому числі іноземного суб'єкта господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) з обов'язковим зазначенням місцезнаходження місця зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів, а також: для юридичних осіб - найменування, місцезнаходження, коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; для фізичних осіб - підприємців - прізвища, імені, по батькові, місця проживання, реєстраційного номера облікової картки платника податків.
До заяви додаються копія виданої заявнику ліцензії на відповідний вид діяльності, засвідчена нотаріально або посадовою особою органу ліцензування, та документ, що підтверджує право користування цим приміщенням.
Законом N 481 не передбачена відповідальність для суб'єкта господарювання - продавця у разі реалізації ним алкогольних напоїв суб'єкту господарювання - покупцю у якого відсутні ліцензія на право оптової торгівлі алкогольними напоями, або ліцензія на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та/або/ довідки про внесення місць зберігання алкогольних напоїв до Єдиного державного реєстру.
На головній сторінці офіційного вебпорталу Державної податкової служби України, як органу ліцензування в цій сфері, в рубриці Головна/Довідники, Реєстри, Переліки/Реєстри/ ( https://tax.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/ ) розміщено:
Ліцензійний реєстр діючих ліцензій на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідин, що використовуються в електронних сигаретах;
Ліцензійний реєстр діючих ліцензій на оптову торгівлю спиртом, алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідин, що використовуються в електронних сигаретах.
Таким чином, при здійсненні оптової торгівлі алкогольними напоями на підставі відповідної ліцензії, тобто провадженні діяльності, яка передбачає реалізацію алкогольних напоїв суб'єктам господарювання роздрібної торгівлі або іншим суб'єктам господарювання у Товариства є можливість перевіряти у покупців - суб'єктів господарювання наявність ліцензій на право роздрібної та/або оптової торгівлі алкогольними напоями.
Пунктом 528 підрозділу 10 розділу XX Кодексу тимчасово, на період по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), зупиняється перебіг строків, встановлених, зокрема статтями 52 і 53 розділу II Кодексу щодо надання контролюючими органами індивідуальних податкових консультацій в письмовій формі. Постановою Кабінету Міністрів України від 17.02.2021 р. N 104 продовжено дію карантину до 30 квітня 2021 року.
Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
11.05.2021 N 1874/ІПК/99-00-09-03-02-06
Державна податкова служба України, відповідно до ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) розглянула звернення Товариства стосовно надання індивідуальної податкової консультації щодо практичного застосування окремих норм податкового законодавства і повідомляє таке.
Товариство отримало ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями, крім сидру та перрі (без додання спирту), та на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольним напоями.
Враховуючи зазначене Товариство запитує:
- чи зобов'язаний суб'єкт господарювання - продавець, який отримав ліцензію па право оптової торгівлі алкогольними напоями, при реалізації алкогольних напоїв вимагати у іншого суб'єкта господарювання - покупця надання ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями або ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями?
- що означає поняття "оптова партія алкогольних напоїв", тобто з якого моменту партія алкогольних напоїв вважаєтеся оптовою?
- яка передбачена відповідальність для суб'єкта господарювання - продавця у разі реалізації ним алкогольних напоїв суб'єкту господарювання - покупцю у якого відсутні ліцензія на право оптової торгівлі алкогольними напоями, або ліцензія на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та/або/ довідки про внесення місць зберігання алкогольних напоїв до Єдиного державного реєстру?
До зазначених запитань.
Порядок ліцензування виробництва, оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями регулюється Законом України від 19 грудня 1995 року N 481 " Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального" (далі - Закон N 481).

30 днiв передплати безкоштовно!