Про надання індивідуальної податкової консультації

Державна податкова служба України Податкова консультація від 29.11.2019 №1648/6/99-00-04-01-02-15/ІПК
Остання редакція від 29.11.2019. Прийняття
Реквізити

Видавник: Державна податкова служба України

Тип Податкова консультація

Дата 29.11.2019

Номер 1648/6/99-00-04-01-02-15/ІПК

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
29.11.2019 N 1648/6/99-00-04-01-02-15/ІПК
Державна податкова служба України відповідно до статті 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) за результатами розгляду запиту на отримання індивідуальної податкової консультації Товариства та в межах компетенції повідомляє таке.
Товариство здійснює оптову торгівлю алкогольними напоями за наявності діючої ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями, крім сидру та перрі (без додання спирту).
У платника податків відсутні діючі ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями.
З урахуванням викладеного, суб'єкт господарювання звертається з проханням надати інформацію:
Чи буде вважатися оптовою торгівлею алкогольними напоями продаж Товариством алкогольних напоїв, за наявності діючої ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями, суб'єктам господарювання, які не мають ліцензії на право оптової та/або роздрібної торгівлі алкогольними напоями?
Чи порушується законодавство, у разі продажу Товариством алкогольних напоїв, за наявності діючої ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями, з дотриманням мінімальних оптових цін суб'єктам господарювання, які не мають ліцензії на право оптової та/або роздрібної торгівлі алкогольними напоями?
Чи порушується законодавство, у разі продажу Товариством алкогольних напоїв, за наявності діючої ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та відсутності ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, суб'єктам господарювання, які не мають ліцензії на право оптової та/або роздрібної торгівлі алкогольними напоями?
Чи будуть підстави притягнути Товариство до відповідальності, як за роздрібну торгівлю алкогольними напоями за цінами, нижчими за встановлені оптово-відпускні ціни на такі напої, у разі продажу Товариством алкогольних напоїв, з дотриманням мінімальних оптових цін, за наявності діючої ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями, суб'єктам господарювання, які не мають ліцензії на право оптової та/або роздрібної торгівлі алкогольними напоями?
Чи будуть підстави притягнути Товариство до відповідальності, як за роздрібну торгівлю алкогольними напоями, у разі продажу Товариством алкогольних напоїв, за наявності діючої ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та відсутності ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, суб'єктам господарювання, які не мають ліцензії на право оптової та/або роздрібної торгівлі алкогольними напоями?
Статтею 67 Господарського кодексуУкраїни передбачено, що відносини підприємства з іншими підприємствами, організаціями, громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на основі договорів. Підприємства вільні у виборі предмета договору, визначенні зобов'язань, інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству України.
Основні засади державної політики щодо регулювання виробництва, експорту, імпорту, оптової і роздрібної торгівлі, зокрема, алкогольними напоями, забезпечення їх високої якості та захисту здоров'я громадян, а також посилення боротьби з незаконним виробництвом та обігом алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального на території України визначено Законом України від 19 грудня 1995 року N 481/95-ВР "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального" (далі Закон N 481).
Згідно з абзацом дванадцятим статті 1 Закону N 481 оптова торгівля це діяльність по придбанню і відповідному перетворенню товарів для наступної їх реалізації суб'єктам господарювання роздрібної торгівлі, іншим суб'єктам господарювання.
Абзацом тринадцятим статті 1 Закону N 481 визначено, що роздрібна торгівля це діяльність по продажу товарів безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання незалежно від форми розрахунків, у тому числі на розлив у ресторанах, кафе, барах, інших суб'єктах господарювання громадського харчування.
Відповідно до вимог частини першої статті 15 Закону N 481 оптова торгівля на території України алкогольними напоями здійснюється за наявності у суб'єктів господарювання всіх форм власності ліцензії на оптову торгівлю алкогольними напоями.
Частиною двадцятою статті 15 Закону N 481 визначено, що роздрібна торгівля алкогольними напоями (крім столових вин) може здійснюватися суб'єктами господарювання всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій на роздрібну торгівлю.
Слід зазначити, що оптовий продаж алкогольних напоїв передбачає комерційне використання придбаного товару (реалізацію суб'єктам господарювання роздрібної торгівлі, іншим суб'єктам господарювання).
Роздрібний продаж алкогольних напоїв передбачає особисте не комерційне використання придбаного товару безпосередньо громадянами та іншими кінцевими споживачами.
Суб'єкти господарювання у яких відсутні ліцензії на право оптової та/або роздрібної торгівлі алкогольними напоями мають право на придбання алкогольних напоїв для особистого не комерційного використання, як кінцевим споживачем.
Таким чином, за наявності діючої ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями Товариство має право здійснювати реалізацію алкогольних напоїв виключно суб'єктам господарювання роздрібної торгівлі, іншим суб'єктам господарювання для їх комерційного використання. Наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 28 квітня 2005 року N 154 затверджено Інструкцію про застосування форм товарно-транспортних накладних на переміщення спирту етилового, високооктанових кисневмісних домішок та алкогольних напоїв, форм товарно-транспортних накладних на переміщення спирту етилового, високооктанових кисневмісних домішок та алкогольних напоїв та форми товарно-транспортних накладних на переміщення спирту етилового, на переміщення високооктанових кисневмісних домішок, на переміщення алкогольних напоїв. При заповненні товарно-транспортної накладної на переміщення алкогольних напоїв (форма 1-ТН/алкогольні напої/) у рядку "Одержувач" такої накладної вказуються, зокрема, номер і дата видачі ліцензії, що засвідчує право суб'єкта господарювання - одержувача на провадження конкретного виду діяльності.
Відповідно до частини третьої статті 16 Закону N 481 суб'єкти господарювання, які одержали ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями, незалежно від форми власності до органів ДФС за основним місцем обліку в електронній формі подають Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 11 лютого 2016 року N 49.
При цьому, таким звітом передбачено подання інформації щодо обсягів реалізації алкогольних напоїв виключно у роздрібну торгівлю, підприємствам оптової торгівлі, на експорт а також витрати при проведенні внутрішньо-складських операцій, транспортуванні тощо.
Відповідальність за порушення частини третьої статті 16 Закону N 481, в частині неподання чи несвоєчасного подання звіту або подання звіту з недостовірними відомостями про обсяги виробництва та/або обігу (в тому числі імпорту та експорту) алкогольних напоїв, передбачена частиною другою статті 17 цього Закону.
Абзацом тридцятим статті 1 Закону N 481 визначено, що мінімальні оптово-відпускні ціни на алкогольні напої це ціни, які визначаються за кодами виробів Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності за 1 літр 100-відсоткового спирту, обраховані виходячи з найнижчої оптової ціни на вітчизняну або контрактної вартості на імпортну продукцію та податків і зборів, які відповідно до чинного законодавства підлягають сплаті з одиниці продукції вітчизняними виробниками й імпортерами, та з урахуванням вартості тари.
Згідно з абзацом тридцять першим статті 1 Закону N 481 мінімальні роздрібні ціни на алкогольні напої це ціни, які визначаються виходячи з мінімальних оптово-відпускних цін на цю продукцію та торговельної надбавки.
Розмір мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2008 року N 957.
Таким чином, здійснення Товариством оптової торгівлі коньяком, алкогольними напоями, горілкою, лікеро-горілчаними виробами та вином можливе виключно за наявності ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями, за цінами, не нижчими за встановлені мінімальні оптово-відпускні ціни.
Здійснення Товариством роздрібної торгівлі коньяком, алкогольними напоями, горілкою, лікеро-горілчаними виробами та вином можливе виключно за наявності ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, у визначених для цього Законом N 481 місцях торгівлі, за цінами, не нижчими за встановлені мінімальні роздрібні ціни.
Відповідальність за порушення вимог Закону N 481 передбачена частиною другою статті 17 цього Закону.
Крім цього, відповідно до вимог підпункту 212.1.11 пункту 212.1 статті 212 Кодексу Товариство, як суб'єкт господарювання роздрібної торгівлі, яке здійснює реалізацію підакцизних товарів є платником акцизного податку.
Об'єктом оподаткування акцизним податком є, зокрема, операції з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (підпункт 213.1.9 пункту 213.1 статті 213 Кодексу).
Підпунктом 19-1.1.4 пункту 19-1.1 статті 19-1 Кодексу передбачено, що контролюючі органи здійснюють контроль у сфері виробництва, обігу та реалізації підакцизних товарів, контроль за їх цільовим використанням, забезпечують міжгалузеву координацію у цій сфері.
Статтею 75 Кодексу визначено, що контролюючі органи мають право проводити камеральні, документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки.
Згідно з пунктом 86.1 статті 86 Кодексу результати перевірок (крім камеральних та електронних перевірок) оформлюються у формі акта або довідки, які підписуються посадовими особами контролюючого органу та платниками податків або їх законними представниками (у разі наявності). У разі встановлення під час перевірки порушень складається акт. Якщо такі порушення відсутні, складається довідка.
Порядок застосування фінансових санкцій, передбачених статтею 17 Закону N 481 затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 02 червня 2003 року N 790 (далі - Постанова N 790).
Пунктом 5 Постанови N 790 визначено, що підставою для прийняття рішення про застосування фінансових санкцій є:
акт перевірки додержання суб'єктом господарювання встановлених законодавством вимог, обов'язкових для виконання під час здійснення оптової і роздрібної торгівлі алкогольними напоями та/або тютюновими виробами, складений органом, що видав ліцензію, у якому зазначається зміст порушення і конкретні порушені норми законодавства;
результати проведення органом, який видав ліцензію, іншими органами виконавчої влади в межах їх компетенції перевірок суб'єкта господарювання, пов'язаної з виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів;
матеріали правоохоронних, податкових та інших органів виконавчої влади щодо недотримання суб'єктами господарювання вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів про виробництво та обіг спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів.
Таким чином, підставами для прийняття рішення про застосування фінансових санкцій є висновки, викладені в акті перевірки, матеріалах правоохоронних, податкових та інших органів виконавчої влади щодо недотримання суб'єктами господарювання вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів про виробництво та обіг, зокрема, алкогольних напоїв.
Відповідно до пункту 52.2 статті 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
29.11.2019 N 1648/6/99-00-04-01-02-15/ІПК
Державна податкова служба України відповідно до статті 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) за результатами розгляду запиту на отримання індивідуальної податкової консультації Товариства та в межах компетенції повідомляє таке.
Товариство здійснює оптову торгівлю алкогольними напоями за наявності діючої ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями, крім сидру та перрі (без додання спирту).
У платника податків відсутні діючі ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями.
З урахуванням викладеного, суб'єкт господарювання звертається з проханням надати інформацію:
Чи буде вважатися оптовою торгівлею алкогольними напоями продаж Товариством алкогольних напоїв, за наявності діючої ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями, суб'єктам господарювання, які не мають ліцензії на право оптової та/або роздрібної торгівлі алкогольними напоями?
Чи порушується законодавство, у разі продажу Товариством алкогольних напоїв, за наявності діючої ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями, з дотриманням мінімальних оптових цін суб'єктам господарювання, які не мають ліцензії на право оптової та/або роздрібної торгівлі алкогольними напоями?
Чи порушується законодавство, у разі продажу Товариством алкогольних напоїв, за наявності діючої ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та відсутності ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, суб'єктам господарювання, які не мають ліцензії на право оптової та/або роздрібної торгівлі алкогольними напоями?
Чи будуть підстави притягнути Товариство до відповідальності, як за роздрібну торгівлю алкогольними напоями за цінами, нижчими за встановлені оптово-відпускні ціни на такі напої, у разі продажу Товариством алкогольних напоїв, з дотриманням мінімальних оптових цін, за наявності діючої ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями, суб'єктам господарювання, які не мають ліцензії на право оптової та/або роздрібної торгівлі алкогольними напоями?