Щодо умов застосування спрощеної системи оподаткування та порядку визначення доходу платника єдиного податку третьої групи

Державна податкова служба України Індивідуальна податкова консультація від 15.04.2021 №1546/ІПК/99-00-18-04-03-06
Реквізити

Видавник: Державна податкова служба України

Тип Індивідуальна податкова консультація

Дата 15.04.2021

Номер 1546/ІПК/99-00-18-04-03-06

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
15.04.2021 N 1546/ІПК/99-00-18-04-03-06
Державна податкова служба України розглянула звернення Товариства щодо умов застосування спрощеної системи оподаткування та порядку визначення доходу платника єдиного податку третьої групи, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.
Товариство поінформувало, що є платником єдиного податку третьої групи зі ставкою 5 відсотків, а також є учасником іншої юридичної особи (далі - Підприємство) і має намір продати корпоративні права Підприємства.
Товариство просить надати роз'яснення по наступним питанням:
1. Чи підпадає продаж належних йому корпоративних прав під діяльність, передбачену пп. 7 п. 291.5.1 ст. 291 Кодексу?
2. Чи є продаж корпоративних прав діяльністю, дохід від якої підпадає під оподаткування за подвійною ставкою єдиного податку?
3. Чи зобов'язано Товариство перейти на сплату інших податків і зборів, визначених Кодексом, у зв'язку зі здійсненням операцій з купівлі-продажу належних йому корпоративних прав ?
4. За якою ставкою має бути оподаткований дохід Товариства, отриманий від купівлі-продажу корпоративних прав Підприємства?
Щодо першого та третього питань
Особливості застосування спрощеної системи оподаткування регламентовано гл. 1 розд. XIV Кодексу.
Пунктом 291.5 ст. 291 Кодексу визначені види діяльності, при здійсненні яких суб'єкти господарювання (юридичні особи) не можуть бути платниками єдиного податку третьої групи, зокрема, у разі здійснення діяльності у сфері фінансового посередництва та діяльності з управління підприємствами.
Умовою, за якою суб'єкт господарювання не може застосовувати спрощену систему оподаткування, є обрані види господарської діяльності, зазначені у пп. 291.5.1 п. 291.5 ст. 291 Кодексу, та заявлені ним при державній реєстрації.
Оскільки продаж корпоративних прав у зв'язку з виходом Товариства зі складу учасників (засновників) Підприємства не є обраним видом діяльності, то така разова господарська операція Товариства не є підставою для переходу на сплату інших податків і зборів, визначених Кодексом.
Щодо другого та четвертого питань
Підпунктом 14.1.90 п. 14.1 ст. 14 Кодексу поняття корпоративних прав тлумачиться як права особи, частка якої визначається у статутному фонді (майні) господарської організації, що включають правомочність на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.
Визначення доходу (об'єкта оподаткування) платника єдиного податку третьої групи (юридичної особи) регулюється пп. 2 п. 292.1 ст. 292 Кодексу: доходом є будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ст. 292 Кодексу.
Датою отримання доходу вважається дата отримання платником єдиного податку коштів у грошовій (готівковій або безготівковій) формі (п. 292.6 ст. 292 Кодексу).
Участь у формуванні статутного капіталу іншої юридичної особи є господарською операцією з придбання корпоративних прав, тобто здійсненням прямих фінансових інвестицій (пп. 14.1.81 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).
Дохід обліковується згідно з національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та/або іншими нормативно-правовими актами Міністерства фінансів України з питань бухгалтерського обліку.
Відповідно до Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 р. N 290, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14.12.99 р. за N 860/4153, дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена.
Отже, продаж належних Товариству корпоративних прав визнається доходом та є об'єктом оподаткування єдиним податком, у випадку разової господарської операції, на підставі п. 293.3 ст. 293, а саме за ставкою 5 відсотків.
Додатково повідомляємо, що пп. 528 п. 10 розд. XX Кодексу тимчасово, на період по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), зупиняється перебіг строків, встановлених, зокрема ст. ст. 52 і 53 Кодексу щодо надання контролюючими органами індивідуальних податкових консультацій в письмовій формі.
Згідно з п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
15.04.2021 N 1546/ІПК/99-00-18-04-03-06
Державна податкова служба України розглянула звернення Товариства щодо умов застосування спрощеної системи оподаткування та порядку визначення доходу платника єдиного податку третьої групи, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.
Товариство поінформувало, що є платником єдиного податку третьої групи зі ставкою 5 відсотків, а також є учасником іншої юридичної особи (далі - Підприємство) і має намір продати корпоративні права Підприємства.
Товариство просить надати роз'яснення по наступним питанням:
1. Чи підпадає продаж належних йому корпоративних прав під діяльність, передбачену пп. 7 п. 291.5.1 ст. 291 Кодексу?
2. Чи є продаж корпоративних прав діяльністю, дохід від якої підпадає під оподаткування за подвійною ставкою єдиного податку?
3. Чи зобов'язано Товариство перейти на сплату інших податків і зборів, визначених Кодексом, у зв'язку зі здійсненням операцій з купівлі-продажу належних йому корпоративних прав ?
4. За якою ставкою має бути оподаткований дохід Товариства, отриманий від купівлі-продажу корпоративних прав Підприємства?
Щодо першого та третього питань
Особливості застосування спрощеної системи оподаткування регламентовано гл. 1 розд. XIV Кодексу.
Пунктом 291.5 ст. 291 Кодексу визначені види діяльності, при здійсненні яких суб'єкти господарювання (юридичні особи) не можуть бути платниками єдиного податку третьої групи, зокрема, у разі здійснення діяльності у сфері фінансового посередництва та діяльності з управління підприємствами.
Умовою, за якою суб'єкт господарювання не може застосовувати спрощену систему оподаткування, є обрані види господарської діяльності, зазначені у пп. 291.5.1 п. 291.5 ст. 291 Кодексу, та заявлені ним при державній реєстрації.

30 днiв передплати безкоштовно!