Щодо оподаткування податком на прибуток операцій з виплати компенсації витрат орендаря за сплату орендної плати за землю за період переоформлення землі за минулі періоди

Державна податкова служба України Податкова консультація від 25.11.2019 №1518/6/99-00-07-02-02-15/ІПК
Остання редакція від 25.11.2019. Прийняття
Реквізити

Видавник: Державна податкова служба України

Тип Податкова консультація

Дата 25.11.2019

Номер 1518/6/99-00-07-02-02-15/ІПК

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
25.11.2019 N 1518/6/99-00-07-02-02-15/ІПК
Державна податкова служба України розглянула звернення щодо оподаткування податком на прибуток операцій з виплати компенсації витрат орендаря за сплату орендної плати за землю за період переоформлення землі за минулі періоди та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє таке.
Відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об'єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень Кодексу.
Положеннями Кодексу не передбачено різниць при коригуванні фінансового результату до оподаткування на суми витрат при виплаті компенсації за сплату орендної плати за період переоформлення землі за минулі періоди.
Такі операції відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку при формуванні фінансового результату до оподаткування.
Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку, затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності (п. 2 ст. 6 Закону України від 16 липня 1999 року N 996-ХIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні").
Для надання більш конкретної відповіді щодо кваліфікацій виплат у вигляді компенсації за сплату орендарем орендної плати за землю за період переоформлення землі за минулі періоди необхідне вивчення документів, на підставі яких здійснювались такі виплати.
Згідно з п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
25.11.2019 N 1518/6/99-00-07-02-02-15/ІПК
Державна податкова служба України розглянула звернення щодо оподаткування податком на прибуток операцій з виплати компенсації витрат орендаря за сплату орендної плати за землю за період переоформлення землі за минулі періоди та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє таке.
Відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об'єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень Кодексу.
Положеннями Кодексу не передбачено різниць при коригуванні фінансового результату до оподаткування на суми витрат при виплаті компенсації за сплату орендної плати за період переоформлення землі за минулі періоди.
Такі операції відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку при формуванні фінансового результату до оподаткування.
Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку, затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності (п. 2 ст. 6 Закону України від 16 липня 1999 року N 996-ХIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні").
Для надання більш конкретної відповіді щодо кваліфікацій виплат у вигляді компенсації за сплату орендарем орендної плати за землю за період переоформлення землі за минулі періоди необхідне вивчення документів, на підставі яких здійснювались такі виплати.