Розяснення щодо форми N 37-сг (місячна) "Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур" державного статистичного спостереження щодо площ, валових зборів і врожайності сільськогосподарських культур

Державна служба статистики України Розяснення від 14.01.2020 №19.1.2-12/3-20
Остання редакція від 14.01.2020. Прийняття
Реквізити

Видавник: Державна служба статистики України

Тип Розяснення

Дата 14.01.2020

Номер 19.1.2-12/3-20

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
РОЗ'ЯСНЕННЯ
14.01.2020 N 19.1.2-12/3-20
ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Державної служби статистики України
________________ І. Вернер
14 січня 2020 року
Роз'яснення щодо форми N 37-сг (місячна) "Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур" державного статистичного спостереження щодо площ, валових зборів і врожайності сільськогосподарських культур
I. Загальні положення
1. Ці Роз'яснення містять інформацію щодо показників форми N 37-сг (місячна) "Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур" (далі - форма) державного статистичного спостереження щодо площ, валових зборів і врожайності сільськогосподарських культур.
2. Показники форми характеризують хід збирання врожаю з посівів сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень зростаючим підсумком у період виконання робіт (у липні - грудні) за місцем знаходження земельних ділянок, що перебувають у володінні та користуванні підприємства згідно з чинним законодавством, уключаючи збирання врожаю з посівів на землях, узятих в оренду, але без урахування земель, відданих в оренду, якщо передання земельних ділянок здійснене та оформлене договорами найму (оренди) згідно з чинним законодавством.
3. Значення показників форми мають формат представлення:
площа зібрана - у гектарах (з двома знаками після коми);
обсяг виробництва - у центнерах (з двома знаками після коми).
4. За відсутності даних відповідні рядки (графи) звіту містять прочерк.
5. Показники форми ґрунтуються на даних документів первинного обліку:
первинних облікових документів за формами N ВЗСГ-8, N ВЗСГ-10, затвердженими наказом Мінагрополітики від 21.12.2007 р. N 929;
первинних облікових документів за формами N ПБАСГ-1, N ПБАСГ-2, затвердженими наказом Мінагрополітики від 21.02.2008 р. N 73;
облікових листів трактористів-машиністів;
актів на списання площ сільськогосподарських культур.
ІІ. Показники форми
1. Розділ 1 характеризує збирання врожаю однорічних і дворічних сільськогосподарських культур:
графа 1 - розміри площ, з яких фактично було зібрано врожай сільськогосподарських культур, уключаючи площі збирання з основних, повторних (післяжнивних), проміжних, міжрядних (ущільнених) посівів; площі самосіву (падалиця); площі, які були списані за актами, але на них фактично було проведено збирання врожаю; площі, на яких відбулась відповідна зміна господарського призначення посівів (на зерно, на зелений корм), тощо;
графа 2 - обсяги виробництва продукції, одержаної з площі, яка відображена у графі 1, уключаючи валові збори культур, які були фактично зібрані та оприбутковані з площ, які були списані за актами, незалежно від подальшого господарського використання продукції.
2. Площі, на яких випасалися сільськогосподарські тварини, та з'їдена ними продукція у графах 1 і 2 не враховані.
3. Графа 1 за рядками 0030 - 0320 містить дані про площі, на яких проведено обмолот озимих і ярих зернових і зернобобових культур на зерно, уключаючи площі, посіви на яких спочатку були призначені для кормових потреб (на сіно, зелений корм, силос, сінаж), але фактично були зібрані на зерно, а також площі, які були списані за актами, але фактично вони були зібрані на зерно.
4. У разі пересіву списаних за актами зернових і зернобобових культур іншою зерновою чи зернобобовою культурою та частковим відростанням попередньої культури отриманий урожай обліковано за тією культурою, яка має перевагу.
5. У графі 1 за рядками 0030 - 0320 не враховані площі, продукція з яких була використана на сіно, на силос, зелений корм, сінаж тощо; площі гороху, квасолі та бобів, продукція з яких була зібрана у зеленому вигляді (стручках), та площі зеленого гороху; площі овочевих сортів зеленого гороху для відтворення рослин; площі кукурудзи на силос, зелений корм, сінаж тощо.
6. Графа 1 за рядком 0030 містить дані про загальну обмолочену площу озимих та ярих зернових і зернобобових культур, які зібрані на зерно: пшениці озимої та ярої (всіх сортів і видів (м'яка, тверда, інша), а також полби та спельти), жита озимого та ярого, ячменю озимого та ярого, тритикале озимого та ярого, вівса, проса, рису, гречки, зернобобових культур, сорго, інших зернових культур.
7. Графа 1 за рядком 0110 містить дані тільки про ту площу, з якої кукурудзу в повній стиглості (окремо від стебел) зібрано на зерно. Посіви кукурудзи, які були призначені для одержання зеленої маси, а фактично зібрані на зерно у повній стиглості, також відображено за цим рядком.
Площу та збір цукрової кукурудзи (її качанів) у молочній, молочно-восковій стиглості для консервування або використання у свіжому вигляді на продовольчі потреби відображено у складі овочевих культур за рядком 1321; урожай кукурудзи, який призначений для використання на кормові потреби (на силос, сінаж та зелений корм), - за рядком 2230.
8. Графа 1 за рядком 0260 містить дані про загальну обмолочену площу зернових культур, які не перераховані у формі (сорго, тритикале озимого та ярого, жита ярого, гібридів, суміші колосових культур, чумизу тощо). У випадках підсіву зріджених попередніх посівів іншою культурою та неможливості здійснення з об'єктивних причин окремого обліку, такі посіви (та відповідні їм обсяги виробництва) також відображено за цим рядком наприклад, після випадання посівів озимої пшениці вони були досіяні ячменем ярим.
9. Графа 1 за рядком 0270 містить дані про загальну обмолочену площу зернобобових культур: вики, гороху, квасолі, сочевиці, люпину гіркого та солодкого, нуту, серадели, пелюшки, чини, машу, вігни (горох коров'ячий), каянусу (горох голубиний), бобів кінських, а також овочевих сортів квасолі, бобів, зеленого гороху, які були зібрані на зерно.
10. Графа 2 за рядками 0030 - 0320 містить дані про обсяг виробництва (валовий збір) зернових і зернобобових культур у початково оприбуткованій масі (фізична маса зерна), намолочений з площі, яка наведена у графі 1. Ця графа також включає подрібнене зерно (в натуральному вираженні), яке утворюється при обробці, сушінні та підготовці зерна до зберігання.
Обсяг виробництва кукурудзи на зерно (рядок 0110) наведено без урахування маси качанів та стебел.
11. Рядки 0410, 0490 і 0500 характеризують збирання врожаю сої, ріпаку озимого та кользи (ріпаку ярого):
графа 1 - площу, на якій проведено обмолот цих культур на зерно;
графа 2 - кількість намолоченого та очищеного насіння з площі, наведеної у графі 1.
12. Рядок 0520 характеризує збирання врожаю соняшнику на зерно:
графа 1 - площу поточного року та посіву під зиму, на якій проведено обмолот;
графа 2 - кількість насіння соняшнику в початково оприбуткованій масі, яке намолочене з площі, наведеної у графі 1.
13. Рядок 0750 характеризує збирання врожаю буряків цукрових фабричних:
графа 1 - площу, з якої буряки викопано для продажу (здачі) на цукрові та інші заводи для промислової переробки, уключаючи площу, призначену для годівлі худоби, але продукція з якої фактично надійшла для переробки на заводи. Графа не ураховує площу, на якій цукрові буряки тільки підкопані, але не вибрані, або вибрані, але не очищені; зібрану площу, продукція з якої призначена для годівлі худоби; зібрану площу маточних цукрових буряків і насінників;
графа 2 - фізичну масу буряків після очищення коренів від землі, гички і домішок із площі, наведеної у графі 1.
14. Рядок 1250 містить дані щодо збирання врожаю картоплі продовольчої, насіннєвої, кормової, іншої, включаючи картоплю, яка видана у рахунок оплати праці за її збирання, а також картоплі, одержаної при переорюванні та боронуванні картопляного поля після основного збирання врожаю.
15. Рядок 1321 у графі 1 містить дані про загальну площу повністю зібраних овочевих культур відкритого ґрунту, включаючи продукцію з тимчасово закритого ґрунту. Площі овочевих культур, на яких овочі збираються частково (огірки, помідори тощо), ураховані лише після того, як збирання продукції на них закінчене.
Площа збирання овочів відкритого ґрунту не включає площі маточників і насінників овочевих культур, цибулі сіянки. При частковому використанні овочевих культур для відтворення рослин (на насіння) їхні площі відображені у площі відповідної овочевої культури.
Цей рядок ураховує площі під:
овочами листковими та стебловими (капуста всяка, салат, кріп, щавель, шпинат, ревінь, кінза, інші салатні овочі, листя та стебла культур овочевих зелених (уключаючи пряносмакові рослини), стебла цикорію);
овочами плодовими (перець солодкий та гіркий, огірки та корнішони, помідори, баклажани, гарбузи столові, кабачки столові, патисони, кукурудза цукрова, початки якої призначені для консервування або використання у свіжому вигляді на продовольчі потреби, тощо). Площа овочів плодових не включає площу під баштанними культурами (продовольчими та кормовими);
овочами цибулинними (часник та всі види цибулі (ріпчаста, шалот, порей, батун, шніт тощо) на ріпку, зелену та на сіянку);
овочами бобовими зеленими (овочеві сорти гороху, квасолі), які вирощують для використання у зеленому вигляді (у стручках чи очищені). У площах овочів бобових не враховані площі під бобовими культурами, які будуть використані на зерно або для годівлі сільськогосподарських тварин;
коренеплодами овочевими (буряк столовий, морква столова, хрін, петрушка коренева, селера коренева, пастернак, ріпа, редька, редиска, бруква тощо);
культурами овочевими іншими, не перерахованими у вищевказаних групах.
16. Рядок 1321 у графі 2 містить дані про обсяг виробництва (валовий збір) овочевих культур відкритого ґрунту із площі, наведеної у графі 1, включаючи продукцію часткового збору овочів (до і після масового збирання), але без урахування продукції насінників і маточників.
17. Рядок 1322 у графі 2 містить дані про обсяги виробництва (валові збори) овочевої продукції із закритого ґрунту, включаючи продукцію з усіх оборотів.
18. Рядок 2180 у графі 1 містить дані про зібрані площі кормових буряків, але без урахування зібраних площ під іншими кормовими коренеплодами (буряком цукровим кормовим, морквою, капустою кольрабі, бруквою, турнепсом та іншими коренеплодами, які вирощують для використання на годівлю сільськогосподарських тварин), у графі 2 - про валовий збір кормових буряків із площі, яка наведена у графі 1.
19. Рядок 2230 у графі 1 містить дані про площі, з яких кукурудза зібрана на силос, зелений корм, сінаж (у домолочно-восковій, молочно-восковій та восковій стиглості); у графі 2 - про валовий збір кукурудзи, яка наведена у графі 1.
20. Розділ 2 характеризує збирання врожаю культивованих багаторічних культур.
Графа 1 за рядками 3200, 3480 і 3770 містить дані про обсяги виробництва (валові збори) плодів, ягід і винограду із загальної площі насаджень (у плодоносному віці, з молодих насаджень і з розсадників, які не здані в експлуатацію). За цими рядками урахована продукція із площ відокремлених садів і виноградників та з дерев і кущів, які ростуть окремо поза садом або виноградником, але без урахування продукції, отриманої з дикорослих плодових дерев та ягідників.
21. Рядок 3200 містить дані про обсяги виробництва (валові збори), зібрані із зерняткових насаджень (яблуня, груша, айва тощо), кісточкових насаджень (слива, терен, вишня, черешня, абрикос, персик, нектарини, алича, ткемалі, кизил, барбарис тощо) та субтропічних насаджень (інжир, гранат, хурма тощо).
22. Рядок 3480 містить дані про обсяги виробництва (валові збори), зібрані із насаджень суниці та полуниці, малини й ожини, смородини (чорної, білої, червоної та іншої (порічки)), аґрусу, журавлини, чорниці, брусниці, лохини, шовковиці, ківі, чорноплідної горобини, обліпихи та інших культивованих ягідників (йошти, калини, жимолості, хеномелеса, актинідії, фейхоа тощо). Цей рядок також містить дані про збір ягід із міжрядних насаджень та ягід, культивованих у закритому ґрунті (включаючи продукцію з усіх оборотів).
Роз'яснення щодо заповнення форми N 37-сг (місячна) "Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур" державного статистичного спостереження щодо площ, валових зборів та врожайності сільськогосподарських культур від 15.07.2016 р. N 17.4-12/10 є недійсними з 01 лютого 2020 року.
Заступник директора департаменту
статистики сільського господарства та
навколишнього середовища -
начальник відділу економічних
рахунків сільського господарства
О. Сікачина
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
РОЗ'ЯСНЕННЯ
14.01.2020 N 19.1.2-12/3-20
ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Державної служби статистики України
________________ І. Вернер
14 січня 2020 року
Роз'яснення щодо форми N 37-сг (місячна) "Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур" державного статистичного спостереження щодо площ, валових зборів і врожайності сільськогосподарських культур
I. Загальні положення
1. Ці Роз'яснення містять інформацію щодо показників форми N 37-сг (місячна) "Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур" (далі - форма) державного статистичного спостереження щодо площ, валових зборів і врожайності сільськогосподарських культур.
2. Показники форми характеризують хід збирання врожаю з посівів сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень зростаючим підсумком у період виконання робіт (у липні - грудні) за місцем знаходження земельних ділянок, що перебувають у володінні та користуванні підприємства згідно з чинним законодавством, уключаючи збирання врожаю з посівів на землях, узятих в оренду, але без урахування земель, відданих в оренду, якщо передання земельних ділянок здійснене та оформлене договорами найму (оренди) згідно з чинним законодавством.
3. Значення показників форми мають формат представлення:
площа зібрана - у гектарах (з двома знаками після коми);
обсяг виробництва - у центнерах (з двома знаками після коми).
4. За відсутності даних відповідні рядки (графи) звіту містять прочерк.
5. Показники форми ґрунтуються на даних документів первинного обліку:
первинних облікових документів за формами N ВЗСГ-8, N ВЗСГ-10, затвердженими наказом Мінагрополітики від 21.12.2007 р. N 929;
первинних облікових документів за формами N ПБАСГ-1, N ПБАСГ-2, затвердженими наказом Мінагрополітики від 21.02.2008 р. N 73;
облікових листів трактористів-машиністів;
актів на списання площ сільськогосподарських культур.
ІІ. Показники форми