Щодо особливостей визначення податкових зобовязань з ПДВ при здійсненні операцій з безоплатного постачання послуг

Державна податкова служба України Податкова консультація від 26.03.2020 №1273/6/99-00-07-03-02-06/ІПК
Остання редакція від 26.03.2020. Прийняття
Реквізити

Видавник: Державна податкова служба України

Тип Податкова консультація

Дата 26.03.2020

Номер 1273/6/99-00-07-03-02-06/ІПК

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
26.03.2020 N 1273/6/99-00-07-03-02-06/ІПК
Державна податкова служба України розглянула звернення щодо особливостей визначення податкових зобов'язань з ПДВ при здійсненні операцій з безоплатного постачання послуг та, керуючись статтею 52 ПКУ, повідомляє.
Підприємство здійснює операції з безоплатного постачання послуг з перевезення легковим транспортом.
Базу оподаткування за такою операцією підприємство визначає відповідно до пункту 188.1 статті 188 розділу V ПКУ, а саме не нижче ціни придбання товарів/послуг, або не нижче звичайної ціни для самостійно виготовлених товарів/послуг.
На визначену базу оподаткування підприємством складає податкову накладну з типом причини "15" (Складена на суму перевищення бази оподаткування, визначеної відповідно до статей 188 і 189 розділу V ПКУ, над фактичною ціною постачання) та реєструє її в Єдиному реєстрі податкових накладних.
Відповідно до пункту 1.1 статті 1 ПКУ відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами ПКУ.
Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX ПКУ.
Згідно з пунктом 185.1 статті 185 ПКУ об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку, зокрема, з постачання товарів/послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 ПКУ.
Відповідно до пункту 188.1 статті 188 ПКУ база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної вартості з урахуванням загальнодержавних податків та зборів (крім акцизного податку на реалізацію суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, що справляється з вартості послуг стільникового рухомого зв'язку, податку на додану вартість та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками - суб'єктами господарювання для виробництва лікарських засобів, у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів (крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів).
При цьому база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг не може бути нижче ціни придбання таких товарів/послуг, база оподаткування операцій з постачання самостійно виготовлених товарів/послуг не може бути нижче звичайних цін, а база оподаткування операцій з постачання необоротних активів не може бути нижче балансової (залишкової) вартості за даними бухгалтерського обліку, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів - виходячи із звичайної ціни), за винятком:
товарів (послуг), ціни на які підлягають державному регулюванню;
газу, який постачається для потреб населення.
Відповідно до підпункту 14.1.185 пункту 14.1 статті 14 ПКУ постачання послуг - будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об'єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об'єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності.
Підпунктом 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 ПКУ визначено, що постачання товарів - будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду.
Водночас згідно з підпунктом "г" пункту 198.5 статті 198 ПКУ у разі якщо товари/послуги, необоротні активи починають використовуватися в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку (крім випадків, передбачених пунктом 189.9 статті 189 ПКУ), то такий платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 ПКУ, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних в терміни, встановлені цим Кодексом для такої реєстрації, зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами придбаними/виготовленими з податком на додану вартість (для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 1 липня 2015 року, - у разі якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту).
Господарською діяльністю згідно з підпунктом 14.1.36 пункту 14.1 статті 14 ПКУ є діяльність особи, що пов'язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу і проводиться такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи.
Відповідно до частини другої статті 17 Господарського кодексу України закони, якими регулюється оподаткування суб'єктів господарювання, повинні передбачати усунення подвійного оподаткування.
Отже, при безоплатному постачанні товарів/послуг в межах господарської діяльності податкові зобов'язання нараховуються відповідно до пункту 185.1 статті 185 ПКУ та база оподаткування ПДВ визначається згідно з пунктом 188.1 статті 188 ПКУ. При цьому податкові зобов'язання відповідно до пункту 198.5 статті 198 ПКУ не нараховуються.
Податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію (пункт 52.2 статті 52 II ПКУ).
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
26.03.2020 N 1273/6/99-00-07-03-02-06/ІПК
Державна податкова служба України розглянула звернення щодо особливостей визначення податкових зобов'язань з ПДВ при здійсненні операцій з безоплатного постачання послуг та, керуючись статтею 52 ПКУ, повідомляє.
Підприємство здійснює операції з безоплатного постачання послуг з перевезення легковим транспортом.
Базу оподаткування за такою операцією підприємство визначає відповідно до пункту 188.1 статті 188 розділу V ПКУ, а саме не нижче ціни придбання товарів/послуг, або не нижче звичайної ціни для самостійно виготовлених товарів/послуг.
На визначену базу оподаткування підприємством складає податкову накладну з типом причини "15" (Складена на суму перевищення бази оподаткування, визначеної відповідно до статей 188 і 189 розділу V ПКУ, над фактичною ціною постачання) та реєструє її в Єдиному реєстрі податкових накладних.
Відповідно до пункту 1.1 статті 1 ПКУ відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами ПКУ.
Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX ПКУ.
Згідно з пунктом 185.1 статті 185 ПКУ об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку, зокрема, з постачання товарів/послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 ПКУ.

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!