Щодо розяснення окремих норм чинного законодавства

Державна податкова служба України Індивідуальна податкова консультація від 30.03.2021 №1271/ІПК/99-00-04-03-03-06
Реквізити

Видавник: Державна податкова служба України

Тип Індивідуальна податкова консультація

Дата 30.03.2021

Номер 1271/ІПК/99-00-04-03-03-06

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
30.03.2021 N 1271/ІПК/99-00-04-03-03-06
Державна податкова служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), розглянула Ваше звернення щодо роз'яснення окремих норм чинного законодавства і в межах компетенції повідомляє.
Платник податків у своєму зверненні повідомив, що є фізичною особою - підприємцем платником єдиного податку першої групи та просить надати індивідуальну податкову консультацію, чи звільняється така фізична особа - підприємець від сплати єдиного податку за грудень 2020 року та січень - травень 2021 року.
Правові засади застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, а також справляння єдиного податку встановлені главою 1 розділу XIV Кодексу.
Відповідно до абзацу першого п. 295.1 ст. 295 Кодексу платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.
Ставки єдиного податку, зокрема, для платників першої групи встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 01 січня податкового (звітного) року (далі - прожитковий мінімум) (п. 293.1 ст. 293 Кодексу).
Пунктом 293.2 ст. 293 Кодексу визначено, що фіксовані ставки єдиного податку встановлюються сільськими, селищними, міськими радами або радами об'єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць, зокрема, для першої групи платників єдиного податку - не більше 10 відс. розміру прожиткового мінімуму.
Платники єдиного податку зобов'язані перейти на сплату інших податків і зборів, визначених Кодексом, зокрема у разі наявності податкового боргу у розмірі, що перевищує суму, визначену абзацом третім пункту 59.1 статті 59 Кодексу, на кожне перше число місяця протягом двох послідовних кварталів - в останній день другого із двох послідовних кварталів (абзац восьмий пп. 298.2.3 п. 298.2 ст. 298 Кодексу).
Згідно з даними ІС "Податковий блок" 20.01.2021 р. у Вас виникла заборгованість з єдиного податку, яка була погашена 25.01.2021 р. Отже умови перебування на спрощеній системі оподаткування Вами не порушувались.
Відповідно до п. 529 підрозділу 10 розділу ХХ "Перехідні положення" Кодексу тимчасово платники єдиного податку першої групи звільняються від сплати цього податку за грудень 2020 року та січень - травень 2021 року, крім випадків порушення такими платниками встановлених главою 1 розділу XIV Кодексу умов застосування першої групи платників єдиного податку. При цьому ставки єдиного податку для першої групи платників єдиного податку, встановлені у порядку, визначеному п. 293.2 ст. 293 Кодексу, за такі періоди не застосовуються.
Отже, Ви як фізична особа - підприємець - платник єдиного податку першої групи маєте право скористатись нормою п. 529 підрозділу 10 розділу ХХ Кодексу, а саме не сплачувати єдиний податок (авансові внески) за грудень 2020 року та січень - травень 2021 року за умови дотримання вимог, визначених цим пунктом.
Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
30.03.2021 N 1271/ІПК/99-00-04-03-03-06
Державна податкова служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), розглянула Ваше звернення щодо роз'яснення окремих норм чинного законодавства і в межах компетенції повідомляє.
Платник податків у своєму зверненні повідомив, що є фізичною особою - підприємцем платником єдиного податку першої групи та просить надати індивідуальну податкову консультацію, чи звільняється така фізична особа - підприємець від сплати єдиного податку за грудень 2020 року та січень - травень 2021 року.
Правові засади застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, а також справляння єдиного податку встановлені главою 1 розділу XIV Кодексу.
Відповідно до абзацу першого п. 295.1 ст. 295 Кодексу платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.
Ставки єдиного податку, зокрема, для платників першої групи встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 01 січня податкового (звітного) року (далі - прожитковий мінімум) (п. 293.1 ст. 293 Кодексу).
Пунктом 293.2 ст. 293 Кодексу визначено, що фіксовані ставки єдиного податку встановлюються сільськими, селищними, міськими радами або радами об'єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць, зокрема, для першої групи платників єдиного податку - не більше 10 відс. розміру прожиткового мінімуму.

30 днiв передплати безкоштовно!