Щодо виконання працівниками юридичної особи - платника єдиного податку третьої групи (Виконавця), які направлені у розпорядження фізичної особи - підприємця платника єдиного податку 2 групи, функцій продавців (касирів) на реєстраторах розрахункових операцій такої фізичної особи - підприємця (Замовника), обліку готівки, отриманої від продажу товарів Замовника, та питання включення обсягів проданого товару фізичної особи - підприємця до обсягу доходів у бухгалтерському обліку виконавця

Державна податкова служба України Податкова консультація від 26.03.2020 №1261/6/99-00-05-04-01-06/ІПК
Остання редакція від 26.03.2020. Прийняття
Реквізити

Видавник: Державна податкова служба України

Тип Податкова консультація

Дата 26.03.2020

Номер 1261/6/99-00-05-04-01-06/ІПК

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
26.03.2020 N 1261/6/99-00-05-04-01-06/ІПК
Державна податкова служба України розглянула Ваше звернення про надання податкової консультації щодо виконання працівниками юридичної особи - платника єдиного податку третьої групи (Виконавця), які направлені у розпорядження фізичної особи - підприємця платника єдиного податку 2 групи, функцій продавців (касирів) на реєстраторах розрахункових операцій такої фізичної особи - підприємця (Замовника), обліку готівки, отриманої від продажу товарів Замовника, та питання включення обсягів проданого товару фізичної особи - підприємця до обсягу доходів у бухгалтерському обліку виконавця, і надає індивідуальну податкову консультацію.
Відповідно до звернення юридична особа, яка перебуває на спрощеній системі оподаткування третьої групи, надає згідно з договором власний персонал в розпорядження фізичній особі - підприємцю, що перебуває на спрощеній системі оподаткування II групи та здійснює роздрібну торгівлю технічно складними побутовими товарами, що підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) і застосовує реєстратор розрахункових операцій.
Відповідно до пп. 14.1.183. п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) послуга з надання персоналу - господарська або цивільно-правова угода, відповідно до якої особа, що надає послугу (резидент або нерезидент), направляє у розпорядження іншої особи (резидента або нерезидента) одну або декількох фізичних осіб для виконання визначених цією угодою функцій. Угода про надання персоналу може передбачати укладання зазначеними фізичними особами трудової угоди або трудового контракту із особою, у розпорядження якої вони направлені.
Також згідно з п. 3 ст. 39 Закону України від 05 липня 2012 року N 5067-VI "Про зайнятість населення" суб'єкт господарювання може здійснювати наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні у фізичних осіб на підставі укладеного договору між суб'єктом господарювання та фізичною особою про надання послуг.
Отже чинним законодавством передбачається можливість виконання працівниками юридичної особи, направленими у розпорядження фізичної особи - підприємця на підставі відповідної угоди, функцій (роботи), визначених вказаною угодою з надання персоналу.
Статтею 46 Господарського кодексуУкраїни передбачено, що підприємці мають право укладати з громадянами договори щодо використання їх праці.
Договори з громадянами на використання їх праці укладаються за трудовими або цивільно-правовими договорами.
Відповідно до ст. 2 Закону України від 06 липня 1995 року N 265/95-ВР "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (далі - Закон N 265) розрахункова операція - приймання від покупця готівкових коштів, платіжних карток, платіжних чеків, жетонів, тощо за місцем реалізації товарів (послуг), видача готівкових коштів за повернутий покупцем товар (ненадану послугу), а у разі застосування банківської платіжної картки - оформлення відповідного розрахункового документа щодо оплати в безготівковій формі товару (послуги) банком покупця або, у разі повернення товару (відмови від послуги), оформлення розрахункових документів щодо перерахування коштів у банк покупця.
Згідно з пп. 1, 2 ст. 3 Закону N 265 суб'єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу зобов'язані проводити розрахункові операції на повну суму покупки (надання послуги) через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцій (далі - РРО) з роздрукуванням відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій, та видавати особі, яка отримує або повертає товар, отримує послугу або відмовляється від неї, включаючи ті, замовлення або оплата яких здійснюється з використанням мережі Інтеряет, при отриманні товарів (послуг) в обов'язковому порядку розрахунковий документ встановленої форми на повну суму проведеної операції.
Враховуючи, що оскільки у зазначеному у зверненні випадку фізична особа - підприємець зобов'язаний проводити розрахункові операції через реєстратор розрахункових операцій та видавати розрахунковий документ, то особа, яка у такого суб'єкта господарювання працює на посаді продавця (касира) має відповідно виконувати вказані вимоги законодавства, зокрема щодо порядку проведення розрахункових операцій.
Оскільки чинним законодавством обов'язок застосовувати реєстратор розрахункових операцій покладається на суб'єкта господарювання, який здійснює роздрібну торгівлю, і готівкові кошти за продані товари отримуються вказаним суб'єктом господарювання, то відповідно він має здійснювати облік отриманих готівкових коштів.
Враховуючи, що діяльність з продажу товарів здійснюється фізичною особою - підприємцем, а не юридичною особою, яка за договором надала персонал (продавця (касира)) цій фізичній особі, то обсяг товару, проданого фізичною особою - підприємцем має включатися до обсягу оподаткування такої фізичної особи - підприємця.
Відповідно до ст. 292 ПКУ для фізичної особи - підприємця - платника єдиного податку доходом є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ст. 292 ПКУ (до суми доходу за звітний період включається сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності, та вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг). При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхових виплат і відшкодувань, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності.
Зважаючи на викладене, до доходу фізичної особи - підприємця - платника єдиного податку другої групи включається, зокрема дохід отриманий від реалізації товарів (надавання послуг), що належать такому платнику податків.
Згідно з пунктом 52.2 статті 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
26.03.2020 N 1261/6/99-00-05-04-01-06/ІПК
Державна податкова служба України розглянула Ваше звернення про надання податкової консультації щодо виконання працівниками юридичної особи - платника єдиного податку третьої групи (Виконавця), які направлені у розпорядження фізичної особи - підприємця платника єдиного податку 2 групи, функцій продавців (касирів) на реєстраторах розрахункових операцій такої фізичної особи - підприємця (Замовника), обліку готівки, отриманої від продажу товарів Замовника, та питання включення обсягів проданого товару фізичної особи - підприємця до обсягу доходів у бухгалтерському обліку виконавця, і надає індивідуальну податкову консультацію.
Відповідно до звернення юридична особа, яка перебуває на спрощеній системі оподаткування третьої групи, надає згідно з договором власний персонал в розпорядження фізичній особі - підприємцю, що перебуває на спрощеній системі оподаткування II групи та здійснює роздрібну торгівлю технічно складними побутовими товарами, що підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) і застосовує реєстратор розрахункових операцій.
Відповідно до пп. 14.1.183. п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) послуга з надання персоналу - господарська або цивільно-правова угода, відповідно до якої особа, що надає послугу (резидент або нерезидент), направляє у розпорядження іншої особи (резидента або нерезидента) одну або декількох фізичних осіб для виконання визначених цією угодою функцій. Угода про надання персоналу може передбачати укладання зазначеними фізичними особами трудової угоди або трудового контракту із особою, у розпорядження якої вони направлені.
Також згідно з п. 3 ст. 39 Закону України від 05 липня 2012 року N 5067-VI "Про зайнятість населення" суб'єкт господарювання може здійснювати наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні у фізичних осіб на підставі укладеного договору між суб'єктом господарювання та фізичною особою про надання послуг.
Отже чинним законодавством передбачається можливість виконання працівниками юридичної особи, направленими у розпорядження фізичної особи - підприємця на підставі відповідної угоди, функцій (роботи), визначених вказаною угодою з надання персоналу.

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!