• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Щодо укладання договору про переведення боргу платником єдиного податку третьої групи

Державна податкова служба України | Індивідуальна податкова консультація від 11.03.2024 № 1244/ІПК/99-00-04-03-03
Реквізити
 • Видавник: Державна податкова служба України
 • Тип: Індивідуальна податкова консультація
 • Дата: 11.03.2024
 • Номер: 1244/ІПК/99-00-04-03-03
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Державна податкова служба України
 • Тип: Індивідуальна податкова консультація
 • Дата: 11.03.2024
 • Номер: 1244/ІПК/99-00-04-03-03
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
11.03.2024 № 1244/ІПК/99-00-04-03-03
Щодо укладання договору про переведення боргу платником єдиного податку третьої групи
Державна податкова служба України за результатами розгляду звернення Товариства щодо питання укладання договору про переведення боргу платником єдиного податку третьої групи, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755 VI зі змінами та доповненнями (далі - Кодекс), у межах компетенції повідомляє.
Товариством повідомлено, що є платником єдиного податку 3 групи за ставкою 5% та є Позикодавцем, який надав іншому Товариству (далі - Позичальник) безвідсоткову поворотну фінансову допомогу у сумі 7 000 000 грн у вигляді грошових коштів на поворотній основі, згідно з договором. Суму допомоги Позичальник зобов'язується повернути у термін, визначений Договором - 30.01.2024.
01.02.2024 року укладений з факторинговою компанією 3-сторонній договір про відступлення права вимоги, предметом договору є право саме грошової вимоги, за умови договору відбувається заміна кредитора за плату. Новий кредитор сплачує Первісному кредитору ціну договору шляхом перерахування Первісному кредитору грошових коштів у сумі 200 000 грн.
Товариство просить надати індивідуальну податкову консультацію з таких питань:
1. Чи має право Товариство - платник єдиного податку застосовувати спрощену систему оподаткування, обліку та звітності у разі укладання договору переуступки прав вимоги боргу, у разі якщо правовідносини виникли по правочину про надання безвідсоткової фінансової допомоги на поворотній основі та розрахунок здійснено у грошовій формі?
2. Чи не буде подія неотримання наданої допомоги в даному випадку порушенням умов перебування на спрощеній системі оподаткування?
3. Які суми обкладаються єдиним податком у Товариства?
Щодо першого - третього питань
Правові засади застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, а також справляння єдиного податку встановлено главою 1 розділу XIV Кодексу.
Згідно з пп. 14.1.257 п. 14.1 ст. 14 Кодексу поворотна фінансова допомога - сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов'язковою до повернення.
Відповідно до пп. 3 п. 292.11 ст. 292 Кодексу, до складу доходу платника єдиного податку, визначеного ст. 292 Кодексу, не включаються суми фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, отриманої та поверненої протягом 12 календарних місяців з дня її отримання. Відповідно, якщо поворотну фінансову допомогу не буде повернено протягом цього строку, вона включатиметься в дохід платника єдиного податку наступного дня після спливу 12 календарних місяців.
Нормами Кодексу визначено, що платники єдиного податку першої - третьої груп повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) виключно в грошовій формі - готівковій або безготівковій (у тому числі з використанням електронних грошей) (п. 291.6 ст. 291 Кодексу).
Датою отримання доходу платника єдиного податку є дата надходження коштів платнику єдиного податку у грошовій (готівковій або безготівковій) формі (п. 292.6 ст. 292 Кодексу).
Відступлення права вимоги - операція з переуступки кредитором прав вимоги боргу третьої особи новому кредитору з попередньою або наступною компенсацією вартості такого боргу кредитору або без такої компенсації (пп. 14.1.255 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).
Згідно із ст. 512 Цивільного кодексу України (далі - ЦКУ) кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).
Правочин щодо заміни кредитора у зобов'язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов'язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові (ст. 513 ЦКУ).
Боржник у зобов'язанні може бути замінений іншою особою (переведення боргу) лише за згодою кредитора, якщо інше не передбачено законом (ст. 520 ЦКУ).
Враховуючи вищезазначене, укладення договору переуступки прав вимоги боргу юридичними особами - платниками єдиного податку третьої групи є механізмом розрахунку по правочину не у грошовій формі, а отже, не дає права суб'єкту господарювання застосовувати спрощену систему оподаткування, обліку і звітності.
Слід зазначити, що кожен конкретний випадок має розглядатися з урахуванням всіх суттєвих обставин та первинних документів.
Індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію (п. 52.2 ст. 52 Кодексу).