Про надання індивідуальної податкової консультації

Державна податкова служба України Податкова консультація від 07.11.2019 №1224/6/99-00-04-02-06-15/ІПК
Остання редакція від 07.11.2019. Прийняття
Реквізити

Видавник: Державна податкова служба України

Тип Податкова консультація

Дата 07.11.2019

Номер 1224/6/99-00-04-02-06-15/ІПК

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
07.11.2019 N 1224/6/99-00-04-02-06-15/ІПК
З урахуванням пункту другого постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.2018 р. N 1200 "Про утворення Державної податкової служби України та Державної митної служби України" та розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. N 682-р "Питання Державної податкової служби України" Державна податкова служба України, відповідно до ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) Товариства про надання індивідуальної податкової консультації та в межах компетенції повідомляє таке.
У зверненні Товариство, зазначило, що використовує у своїй господарській діяльності автомобільний транспорт та обладнання, для роботи якого необхідне паливо. На території Товариства можуть перебувати ємкості (каністри, баки) для зберігання пального, транспортні засоби та інше обладнання з заправленими пальним баками.
З урахуванням викладеного, Товариство звертається з проханням надати індивідуальну податкову консультацію з наступних питань:
1. Чи вважатиметься операцією із зберігання пального, яке використовується лише для власних потреб суб'єкта господарювання, наступні дії - розташування на території підприємства транспортних засобів з заправленими пальним баками, обладнання, для роботи якого необхідне паливо та ємкостей (каністр, баків) для зберігання пального, у зв'язку з чим виникає залишок палива, який не буде списаний протягом одного робочого дня.
2. Чи необхідно отримувати ліцензію на право зберігання пального, у разі якщо суб'єкт господарювання не має на балансі підприємства стаціонарних паливних складів для зберігання пального.
3. Який код КВЕД має бути наявний в реєстраційних даних суб'єкта господарювання, який має намір одержати ліцензію на право зберігання пального.
До питання 1, 2.
Законом України від 23 листопада 2018 року N 2628-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів" внесено зміни до Закону України від 19 грудня 1995 року N 481 " Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (далі - Закон N 481), зокрема запроваджено ліцензування видів господарської діяльності з виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним.
Відповідно до статті 1 Закону N 481 (зі змінами) місце зберігання пального визначено як місце (територія), на якому розташовані споруди та/або обладнання, та/або ємності, що використовуються для зберігання пального на праві власності або користування. Зберігання пального - діяльність із зберігання пального (власного або отриманого від інших осіб) із зміною або без зміни його фізико-хімічних характеристик.
Порядок видачі, призупинення, анулювання ліцензій на право зберігання пального, оптову та роздрібну торгівлю пальним визначено статтею 15 Закону N 481.
Відповідно до ст. 15 Закону N 481 ліцензія на право зберігання пального не отримується на місця зберігання пального, що використовуються:
підприємствами, установами та організаціями, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджету;
підприємствами, установами та організаціями системи державного резерву;
суб'єктами господарювання для зберігання пального, яке споживається для власних виробничо-технологічних потреб виключно на нафто- та газовидобувних майданчиках, бурових платформах і яке не реалізується через місця роздрібної торгівлі.
Крім цього, відповідно до ст. 15 Закону N 481 суб'єкт господарювання має право зберігати пальне без отримання ліцензії на право зберігання пального в місцях виробництва пального або місцях оптової торгівлі пальним чи місцях роздрібної торгівлі пальним, на які отримані відповідні ліцензії.
Враховуючи вище викладене, перелік підприємств, які не отримують ліцензії на право зберігання пального на місця зберігання пального є вичерпним, жодних інших виключень не передбачено згідно Закону N 481.
Отже, Товариству необхідно отримати ліцензію на право зберігання пального.
До питання 3.
Для отримання ліцензії на право зберігання пального разом із заявою, в якій зазначається вид господарської діяльності, на провадження якого суб'єкт господарювання має намір одержати ліцензію додатково подаються завірені заявником копії таких документів:
- документи, що підтверджують право власності або право користування земельною ділянкою, або інше передбачене законодавством право землекористування на земельну ділянку, на якій розташований об'єкт оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального, чинні на дату подання заяви та/або на дату введення такого об'єкта в експлуатацію, будь-якого цільового призначення;
- акт вводу в експлуатацію об'єкта або акт готовності об'єкта до експлуатації, або сертифікат про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, або інші документи, що підтверджують прийняття об'єктів в експлуатацію відповідно до законодавства, щодо всіх об'єктів у місці оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального, необхідних для оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального;
- дозвіл на початок виконання робіт підвищеної небезпеки та початок експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
Копії таких документів не подаються у разі їх наявності у відкритих державних реєстрах, якщо реквізити таких документів та назви відповідних реєстрів зазначено в заяві на видачу ліцензії на право оптової або роздрібної торгівлі пальним або на зберігання пального.
Відповідальність за достовірність даних у документах, поданих разом із заявою, несе заявник.
Ст. 15 Закону N 481 встановлено необхідний перелік документів для отримання ліцензії. Вимагати представлення інших документів, крім зазначених у цьому Законі, забороняється. Заява про видачу ліцензії та визначені цим Законом документи подаються уповноваженою особою заявника або надсилаються рекомендованим листом. У разі подання заяви про видачу ліцензії та доданих до неї документів особисто вони приймаються за описом, копія якого видається заявнику з відміткою про дату прийняття заяви та документів і підписом особи, яка їх прийняла.
Отже, видача ліцензій на право зберігання пального можлива лише за умови надання всіх необхідних документів, які встановлені вимогами Закону N 481.
Керуючись нормами чинного законодавства України, суб'єкти господарювання та інші учасники відносин у сфері господарювання повинні провадити свою діяльність у межах встановленого правового господарського порядку, додержуючись вимог законодавства.
Відповідно до пункту 52.2 статті 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
07.11.2019 N 1224/6/99-00-04-02-06-15/ІПК
З урахуванням пункту другого постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.2018 р. N 1200 "Про утворення Державної податкової служби України та Державної митної служби України" та розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. N 682-р "Питання Державної податкової служби України" Державна податкова служба України, відповідно до ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) Товариства про надання індивідуальної податкової консультації та в межах компетенції повідомляє таке.
У зверненні Товариство, зазначило, що використовує у своїй господарській діяльності автомобільний транспорт та обладнання, для роботи якого необхідне паливо. На території Товариства можуть перебувати ємкості (каністри, баки) для зберігання пального, транспортні засоби та інше обладнання з заправленими пальним баками.
З урахуванням викладеного, Товариство звертається з проханням надати індивідуальну податкову консультацію з наступних питань:
1. Чи вважатиметься операцією із зберігання пального, яке використовується лише для власних потреб суб'єкта господарювання, наступні дії - розташування на території підприємства транспортних засобів з заправленими пальним баками, обладнання, для роботи якого необхідне паливо та ємкостей (каністр, баків) для зберігання пального, у зв'язку з чим виникає залишок палива, який не буде списаний протягом одного робочого дня.
2. Чи необхідно отримувати ліцензію на право зберігання пального, у разі якщо суб'єкт господарювання не має на балансі підприємства стаціонарних паливних складів для зберігання пального.
3. Який код КВЕД має бути наявний в реєстраційних даних суб'єкта господарювання, який має намір одержати ліцензію на право зберігання пального.
До питання 1, 2.