Про надання індивідуальної податкової консультації

Державна податкова служба України Податкова консультація від 07.11.2019 №1222/6/99-00-04-02-06-15/ІПК
Остання редакція від 07.11.2019. Прийняття
Реквізити

Видавник: Державна податкова служба України

Тип Податкова консультація

Дата 07.11.2019

Номер 1222/6/99-00-04-02-06-15/ІПК

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
07.11.2019 N 1222/6/99-00-04-02-06-15/ІПК
З урахуванням пункту другого постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.2018 р. N 1200 "Про утворення Державної податкової служби України та Державної митної служби України" та розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. N 682-р "Питання Державної податкової служби України" Державна податкова служба України, відповідно до ст. 52 Податкового кодексуУкраїни Товариства про надання індивідуальної податкової консультації та в межах компетенції повідомляє таке.
У зверненні Товариство, зазначило, що зберігає пальне з метою використання в господарській діяльності.
Товариством укладено договір оренди, за умовами якого отримало право використання нерухомого майна. За вказаним місцезнаходженням Товариство зберігає та використовує для власних потреб дві металеві ємності об'ємом 16 м. кубічних кожна, всього 32 м. кубічних, в яких зберігається пальне виключно для потреб власного споживання. Останні належать Товариству на праві власності.
Нерухоме майно (місце зберігання пального), внесено до Державного реєстру нерухомого майна. Ємності в яких зберігається пальне, введені в експлуатацію 01.11.2012 року, що підтверджується Актом приймання-передачі основних засобів.
З урахуванням викладеного, Товариство звертається з проханням надати індивідуальну податкову консультацію з наступних питань:
1. У випадку відсутності дозволу на початок виконання робіт підвищеної небезпеки та початок експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, у зв'язку з тим що отримання такого дозволу не передбачено чи достатньо надати лист-відповідь Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області з даного питання та чи необхідно подавати додаткові документи та які.
2. За відсутності дозволу на початок виконання робіт підвищеної небезпеки та початок експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, які документи надати, для отримання ліцензії на зберігання палива?
3. Чи необхідні додаткові документи на нерухоме майно чи орендоване нерухоме майно, що розташоване за адресою м. Дніпро, вул. О. Оцупа, 18 Б (місце зберігання палива), якщо об'єкт внесено до Державного реєстру нерухомого майна та які?
4. Якщо нерухомість, місце зберігання палива, внесена Державного реєстру нерухомого майна, чи необхідно додаткового надавати акти вводу в експлуатацію таких об'єктів або акти готовності об'єкта до експлуатації, або сертифікат про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, або інші документи?
5. Окрім актів приймання передачі основних засобів, що підтверджують введення в експлуатацію ємностей в яких зберігається паливо, чи необхідно додавати інші документи та які?
До питань 1 - 5.
Відповідно до ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, у межах повноважень та спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Законом України від 23 листопада 2018 року N 2628-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів" внесено зміни до Закону України від 19 грудня 1995 року N 481 " Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (далі - Закон N 481), зокрема запроваджено ліцензування видів господарської діяльності з виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним.
Відповідно до статті 1 Закону N 481 (зі змінами) місце зберігання пального визначено як місце (територія), на якому розташовані споруди та/або обладнання, та/або ємності, що використовуються для зберігання пального на праві власності або користування. Зберігання пального - діяльність із зберігання пального (власного або отриманого від інших осіб) із зміною або без зміни його фізико-хімічних характеристик.
Порядок видачі, призупинення, анулювання ліцензій на право зберігання пального, оптову та роздрібну торгівлю пальним визначено статтею 15 Закону N 481.
Для отримання ліцензії на право зберігання пального разом із заявою, в якій зазначається вид господарської діяльності, на провадження якого суб'єкт господарювання має намір одержати ліцензію додатково подаються завірені заявником копії таких документів:
- документи, що підтверджують право власності або право користування земельною ділянкою, або інше передбачене законодавством право землекористування на земельну ділянку, на якій розташований об'єкт оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального, чинні на дату подання заяви та/або на дату введення такого об'єкта в експлуатацію, будь-якого цільового призначення;
- акт вводу в експлуатацію об'єкта або акт готовності об'єкта до експлуатації, або сертифікат про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, або інші документи, що підтверджують прийняття об'єктів в експлуатацію відповідно до законодавства, щодо всіх об'єктів у місці оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального, необхідних для оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального;
- дозвіл на початок виконання робіт підвищеної небезпеки та початок експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
Копії таких документів не подаються у разі їх наявності у відкритих державних реєстрах, якщо реквізити таких документів та назви відповідних реєстрів зазначено в заяві на видачу ліцензії на право оптової або роздрібної торгівлі пальним або на зберігання пального.
Відповідальність за достовірність даних у документах, поданих разом із заявою, несе заявник.
У разі якщо зазначені документи видані (оформлені) іншій особі, ніж заявник, такий заявник додатково подає документи, що підтверджують його право на використання відповідного об'єкта.
Ст. 15 Закону N 481 встановлено необхідний перелік документів для отримання ліцензії. Вимагати представлення інших документів, крім зазначених у цьому Законі, забороняється. Заява про видачу ліцензії та визначені цим Законом документи подаються уповноваженою особою заявника або надсилаються рекомендованим листом. У разі подання заяви про видачу ліцензії та доданих до неї документів особисто вони приймаються за описом, копія якого видається заявнику з відміткою про дату прийняття заяви та документів і підписом особи, яка їх прийняла.
Отже, видача ліцензій на право зберігання пального можлива лише за умови надання всіх необхідних документів, які встановлені вимогами Закону N 481.
Тимчасово, до 1 січня 2022 року, суб'єкти господарювання можуть отримувати ліцензію на право виробництва пального, право оптової або роздрібної торгівлі пальним або на право зберігання пального на відповідне місце здійснення такої діяльності без подання акта вводу в експлуатацію об'єкта або акта готовності об'єкта до експлуатації, або сертифіката про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, або інших документів, що підтверджують прийняття об'єктів в експлуатацію відповідно до законодавства, щодо об'єктів, необхідних для здійснення відповідної діяльності, за умови подання копій документів, що підтверджують право власності на такі об'єкти нерухомого майна, виданих у встановленому законодавством порядку до 1 січня 2014 року.
Керуючись нормами чинного законодавства України, суб'єкти господарювання та інші учасники відносин у сфері господарювання повинні провадити свою діяльність у межах встановленого правового господарського порядку, додержуючись вимог законодавства.
Відповідно до пункту 52.2 статті 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
07.11.2019 N 1222/6/99-00-04-02-06-15/ІПК
З урахуванням пункту другого постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.2018 р. N 1200 "Про утворення Державної податкової служби України та Державної митної служби України" та розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. N 682-р "Питання Державної податкової служби України" Державна податкова служба України, відповідно до ст. 52 Податкового кодексуУкраїни Товариства про надання індивідуальної податкової консультації та в межах компетенції повідомляє таке.
У зверненні Товариство, зазначило, що зберігає пальне з метою використання в господарській діяльності.
Товариством укладено договір оренди, за умовами якого отримало право використання нерухомого майна. За вказаним місцезнаходженням Товариство зберігає та використовує для власних потреб дві металеві ємності об'ємом 16 м. кубічних кожна, всього 32 м. кубічних, в яких зберігається пальне виключно для потреб власного споживання. Останні належать Товариству на праві власності.
Нерухоме майно (місце зберігання пального), внесено до Державного реєстру нерухомого майна. Ємності в яких зберігається пальне, введені в експлуатацію 01.11.2012 року, що підтверджується Актом приймання-передачі основних засобів.
З урахуванням викладеного, Товариство звертається з проханням надати індивідуальну податкову консультацію з наступних питань:
1. У випадку відсутності дозволу на початок виконання робіт підвищеної небезпеки та початок експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, у зв'язку з тим що отримання такого дозволу не передбачено чи достатньо надати лист-відповідь Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області з даного питання та чи необхідно подавати додаткові документи та які.
2. За відсутності дозволу на початок виконання робіт підвищеної небезпеки та початок експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, які документи надати, для отримання ліцензії на зберігання палива?
3. Чи необхідні додаткові документи на нерухоме майно чи орендоване нерухоме майно, що розташоване за адресою м. Дніпро, вул. О. Оцупа, 18 Б (місце зберігання палива), якщо об'єкт внесено до Державного реєстру нерухомого майна та які?