Щодо реєстрації платником податку на додану вартість компанії з управління активами, що управляє активами інститутів спільного інвестування

Державна податкова служба України Податкова консультація від 04.11.2019 №1154/6/99-00-07-03-02-15/ІПК
Остання редакція від 04.11.2019. Прийняття
Реквізити

Видавник: Державна податкова служба України

Тип Податкова консультація

Дата 04.11.2019

Номер 1154/6/99-00-07-03-02-15/ІПК

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
04.11.2019 N 1154/6/99-00-07-03-02-15/ІПК
Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо реєстрації платником податку на додану вартість компанії з управління активами, що управляє активами інститутів спільного інвестування, та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.
Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами Кодексу (пункт 1.1 статті 1 розділу І Кодексу).
Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX Кодексу.
Відповідно до підпункту 5 пункту 180.1 статті 180 Кодексу для цілей оподаткування ПДВ платником податку є, зокрема, особа - управитель майна, яка веде окремий податковий облік з податку на додану вартість щодо господарських операцій, пов'язаних з використанням майна, що отримане в управління за договорами управління майном.
Для цілей оподаткування господарські відносини між управителем майна з власної господарської діяльності та його діяльності з управління майном прирівнюються до відносин на основі окремих цивільно-правових договорів. Норми вказаного підпункту не поширюються на управителів майна, які здійснюють управління активами інститутів спільного інвестування, фондів банківського управління, фондів фінансування будівництва та фондів операцій з нерухомістю, створених відповідно до закону.
Згідно з пунктом 181.1 статті 181 Кодексу у разі якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з цим розділом, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп'ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1 000 000 гривень (без урахування податку на додану вартість), така особа зобов'язана зареєструватися як платник податку у контролюючому органі за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) з дотриманням вимог, передбачених статтею 183 Кодексу, крім особи, яка є платником єдиного податку першої - третьої групи.
Якщо особа, яка відповідно до пункту 181.1 статті 181 Кодексу не є платником податку у зв'язку з тим, що обсяги оподатковуваних операцій відсутні або є меншими від встановленої зазначеною статтею суми, вважає за доцільне добровільно зареєструватися як платник податку, така реєстрація здійснюється за її заявою (пункт 182.1 статті 182 Кодексу).
Згідно із розділами V та XX Кодексу до оподатковуваних операцій з постачання товарів/послуг належать операції, що підлягають оподаткуванню за основною ставкою ПДВ, ставкою 7 відсотків, нульовою ставкою ПДВ та звільнені (умовно звільнені) від оподаткування ПДВ.
Отже, у розрахунку обсягу оподатковуваних операцій для визначення необхідності обов'язкової реєстрації особи платником ПДВ слід враховувати операції особи з постачання товарів/послуг, що оподатковуються за ставками 20, 7 та 0 відсотків, а також операції, що звільняються від оподаткування ПДВ. Операції, що не є об'єктом оподаткування ПДВ, не беруть участь в обрахунку суми, при досягненні якої в особи виникає обов'язок зареєструватися платником ПДВ.
Враховуючи зазначене, якщо компанія з управління активами здійснює операції, що є об'єктом оподаткування ПДВ, в тому числі операції, звільненні від оподаткування ПДВ, та при здійсненні таких операцій їх обсяг протягом останніх 12 календарних місяців сукупно перевищив 1 000 000 гривень (без урахування податку на додану вартість), то така компанія з управління активами зобов'язана зареєструватися платником ПДВ.
Відповідно до пункту 52.2 статті 52 розділу II ПКУ податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
04.11.2019 N 1154/6/99-00-07-03-02-15/ІПК
Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо реєстрації платником податку на додану вартість компанії з управління активами, що управляє активами інститутів спільного інвестування, та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.
Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами Кодексу (пункт 1.1 статті 1 розділу І Кодексу).
Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX Кодексу.
Відповідно до підпункту 5 пункту 180.1 статті 180 Кодексу для цілей оподаткування ПДВ платником податку є, зокрема, особа - управитель майна, яка веде окремий податковий облік з податку на додану вартість щодо господарських операцій, пов'язаних з використанням майна, що отримане в управління за договорами управління майном.
Для цілей оподаткування господарські відносини між управителем майна з власної господарської діяльності та його діяльності з управління майном прирівнюються до відносин на основі окремих цивільно-правових договорів. Норми вказаного підпункту не поширюються на управителів майна, які здійснюють управління активами інститутів спільного інвестування, фондів банківського управління, фондів фінансування будівництва та фондів операцій з нерухомістю, створених відповідно до закону.

30 днiв передплати безкоштовно!