Щодо здійснення господарської діяльності з оптової, роздрібної торгівлі пальним, його зберігання

Державна податкова служба України Податкова консультація від 01.11.2019 №1143/6/99-00-04-01-04-15/ІПК
Остання редакція від 01.11.2019. Прийняття
Реквізити

Видавник: Державна податкова служба України

Тип Податкова консультація

Дата 01.11.2019

Номер 1143/6/99-00-04-01-04-15/ІПК

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
01.11.2019 N 1143/6/99-00-04-01-04-15/ІПК
Державна податкова служба України відповідно до статті 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) розглянула звернення Товариства щодо здійснення господарської діяльності з оптової, роздрібної торгівлі пальним, його зберігання та повідомляє таке.
Товариство зазначило, що є сільськогосподарським виробником і використовує у господарській діяльності стаціонарні, пересувні паливозаправники та ємності для зберігання пального, що використовуються для забезпечення пальним техніки для власних виробничих потреб (виключно для потреб власного споживання), без здійснення операцій з реалізації пального та надання послуг із його зберігання для потреб інших осіб.
Враховуючи викладене Товариство запитує:
1. Чи виникає у Товариства обов'язок щодо отримання ліцензій на право оптової, роздрібної торгівлі пальним та його зберігання, якщо пальне використовується виключно для потреб власного споживання з метою виробництва власної сільськогосподарської продукції та без здійснення операцій з реалізації та зберігання пального іншим особам?
2. Чи вважатиметься використання Товариством пального виключно для потреб власного споживання у разі:
заправки пальним власної та/або орендованої техніки, у тому числі сільськогосподарського призначення, для виробництва власної продукції на земельних ділянках, у тому числі орендованих?
заправки пальним власної та/або орендованої техніки, у тому числі сільськогосподарського призначення, для надання іншим особам послуг з виробництва продукції на земельних ділянках таких осіб (у тому числі орендованих ними), на підставі договорів підряду із виконання робіт з матеріалу підрядника та його засобами (стаття 839 Цивільного кодексу України)?
До питання 1.
Основні засади державної політики щодо регулювання виробництва, експорту, імпорту, оптової і роздрібної торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим та зерновим дистилятом, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, спиртом-сирцем виноградним, спиртом-сирцем плодовим, біоетанолом, алкогольними напоями, тютюновими виробами та пальним, забезпечення їх високої якості та захисту здоров'я громадян, а також посилення боротьби з незаконним виробництвом та обігом алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального на території України встановлені Законом України від 19 грудня 1995 року N 481 "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального" (далі - Закон N 481).
Згідно з абзацом п'ятдесят п'ятим частини першої статті 1 Закону N 481 зберігання пального - діяльність із зберігання пального (власного або отриманого від інших осіб) із зміною або без зміни його фізико-хімічних характеристик.
Відповідно до абзацу п'ятдесят шостого частини першої статті 1 Закону N 481 оптова торгівля пальним - діяльність із придбання та подальшої реалізації пального із зміною або без зміни його фізико-хімічних характеристик суб'єктам господарювання роздрібної та/або оптової торгівлі та/або іншим особам.
Роздрібна торгівля пальним - діяльність із придбання або отримання та подальшого продажу або відпуску пального із зміною або без зміни його фізико-хімічних характеристик з автозаправної станції / автогазозаправної станції / газонаповнювальної станції / газонаповнювального пункту та інших місць роздрібної торгівлі через паливороздавальні колонки та/або оливороздавальні колонки (абзац п'ятдесят сьомий частини першої статті 1 Закону N 481).
Частинами першою та двадцятою статті 15 Закону N 481 передбачено, що оптова торгівля пальним та зберігання пального здійснюються суб'єктами господарювання всіх форм власності за наявності ліцензії. Роздрібна торгівля пальним може здійснюватися суб'єктами господарювання всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій на роздрібну торгівлю.
Таким чином, господарська діяльності суб'єктів господарювання з оптової, роздрібної торгівлі пальним та його зберігання у розумінні Закону N 481 підлягає ліцензуванню.
До питання 2.
Відповідно до частини першої статті 42 Господарського кодексу України підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
Платник податків (підприємець) самостійно на власний розсуд визначає порядок використання пального для потреб власного споживання.
Разом з тим, інформуємо, що з 01 липня 2019 року відповідно до змін, внесених до Кодексу Законом України від 23 листопада 2018 року N 2628 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів", змінено визначення терміну "реалізація пального".
Абзацом другим підпункту 14.1.212 пункту 14.1 статті 14 Кодексу передбачено, що реалізація пального - будь-які операції з фізичної передачі (відпуску, відвантаження) пального з переходом права власності на таке пальне чи без такого переходу, за плату (компенсацію) чи без такої плати на митній території України з акцизного складу/акцизного складу пересувного:
до акцизного складу;
до акцизного складу пересувного;
для власного споживання чи промислової переробки;
будь-яким іншим особам.
Не вважаються реалізацією пального операції з фізичної передачі (відпуску, відвантаження) пального на митній території України:
у споживчій тарі ємністю до 5 літрів (включно), крім операцій з реалізації такого пального його виробниками;
при використанні пального, з якого сплачено акцизний податок, виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки суб'єктами господарювання, які не є розпорядниками акцизного складу (абзац восьмий підпункту 14.1.212 пункту 14.1 статті 14 Кодексу).
Отже, операції з використання пального для потреб власного споживання вважаються реалізацією пального за наявності умов, визначених у підпункті 14.1.212 пункту 14.1 статті 14 Кодексу.
Відповідно до пункту 52.2 статті 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
01.11.2019 N 1143/6/99-00-04-01-04-15/ІПК
Державна податкова служба України відповідно до статті 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) розглянула звернення Товариства щодо здійснення господарської діяльності з оптової, роздрібної торгівлі пальним, його зберігання та повідомляє таке.
Товариство зазначило, що є сільськогосподарським виробником і використовує у господарській діяльності стаціонарні, пересувні паливозаправники та ємності для зберігання пального, що використовуються для забезпечення пальним техніки для власних виробничих потреб (виключно для потреб власного споживання), без здійснення операцій з реалізації пального та надання послуг із його зберігання для потреб інших осіб.
Враховуючи викладене Товариство запитує:
1. Чи виникає у Товариства обов'язок щодо отримання ліцензій на право оптової, роздрібної торгівлі пальним та його зберігання, якщо пальне використовується виключно для потреб власного споживання з метою виробництва власної сільськогосподарської продукції та без здійснення операцій з реалізації та зберігання пального іншим особам?
2. Чи вважатиметься використання Товариством пального виключно для потреб власного споживання у разі:
заправки пальним власної та/або орендованої техніки, у тому числі сільськогосподарського призначення, для виробництва власної продукції на земельних ділянках, у тому числі орендованих?
заправки пальним власної та/або орендованої техніки, у тому числі сільськогосподарського призначення, для надання іншим особам послуг з виробництва продукції на земельних ділянках таких осіб (у тому числі орендованих ними), на підставі договорів підряду із виконання робіт з матеріалу підрядника та його засобами (стаття 839 Цивільного кодексу України)?
До питання 1.

30 днiв передплати безкоштовно!