• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Щодо застосування спрощеної системи оподаткування

Державна податкова служба України | Індивідуальна податкова консультація від 27.04.2023 № 1020/ІПК/99-00-24-03-03-06
Реквізити
 • Видавник: Державна податкова служба України
 • Тип: Індивідуальна податкова консультація
 • Дата: 27.04.2023
 • Номер: 1020/ІПК/99-00-24-03-03-06
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Державна податкова служба України
 • Тип: Індивідуальна податкова консультація
 • Дата: 27.04.2023
 • Номер: 1020/ІПК/99-00-24-03-03-06
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
27.04.2023 №1020/ІПК/99-00-24-03-03-06
Щодо застосування спрощеної системи оподаткування
(витяг)
Державна податкова служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі/- Кодекс), розглянула Ваше звернення щодо застосування спрощеної системи оподаткування та в межах компетенції повідомляє.
У своєму зверненні платник податку повідомив, що перебуває на обліку як фізична особа/- підприємець - платник єдиного податку другої групи.
У 2022 році платник отримав дохід від провадження підприємницької діяльності та сплатив єдиний податок за ставкою 20 відс. у розмірі 1/300 грн щомісячно (січень, лютий, березень) на загальну суму 3 900 гривень.
Також платник зазначив, що прийняв рішення скористатись правом не сплачувати єдиний податок у період з 01 квітня 2022 року до припинення або скасування воєнного стану на території України.
У зв'язку з чим фізична особа - підприємець - платник єдиного податку другої групи просить надати індивідуальну податкову консультацію з таких питань:
1. Чи може фізична особа - підприємець - платник єдиного податку на другій групі скористатись правом не сплачувати єдиний податок за період з 01 квітня 2022 року по 31 грудня 2022 року, незважаючи на те, що фактично сплату єдиного податку було здійснено? Чи будуть такі платежі зараховані як переплата на 01 січня 2023 року?
2. Як саме фізична особа - підприємець - платник єдиного податку другої групи має відобразити у декларації платника єдиного податку за 2022 рік авансові внески з єдиного податку у разі, якщо має намір скористатись правом звільнення від сплати єдиного податку?
3. За який період має відображати в податковій декларації свій дохід за 2022 рік фізична особа - підприємець - платник єдиного податку другої групи: за весь податковий рік чи лише за ті місяці в податковому році, за які було сплачено єдиний податок?
4. Чи виникає обов'язок сплачувати єдиний податок у фізичної особи - підприємця - платника єдиного податку другої групи, якщо під час введення воєнного стану вона отримувала дохід?
Статтями 6 та 19 Конституції України передбачено, що органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України.
Відповідно до статті 67 Конституції України кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори у порядку і розмірах, встановлених законом.
Податковим обов'язком визнається обов'язок платника податку обчислити, задекларувати та/або сплатити суму податку та збору в порядку і строки, визначені Кодексом, законами з питань митної справи (пункт 36.1 статті 36 Кодексу).
Виконанням податкового обов'язку визнається сплата в повному обсязі платником відповідних сум податкових зобов'язань у встановлений податковим законодавством строк (пункт 38.1 статті 38 Кодексу).
Правові засади застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, а також справляння єдиного податку встановлюються у главі 1 розділу XIV Кодексу, статтею 295 якої врегульовані порядок нарахування та строки сплати єдиного податку.
Згідно з пунктом 295.1 статті 295 Кодексу платники єдиного податку першої та другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.
Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.
Пунктом 295.2 статті 295 Кодексу встановлено, що нарахування авансових внесків для платників єдиного податку другої групи здійснюється контролюючими органами на підставі заяви такого платника єдиного податку щодо розміру обраної ставки єдиного податку, заяви щодо періоду щорічної відпустки та/або заяви щодо терміну тимчасової втрати працездатності.
Разом з тим Законом України від 15 березня 2022 року №2120-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану" внесені зміни до Кодексу, зокрема доповнено новим пунктом 9 підрозділ 8 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу, згідно з яким тимчасово, з 01 квітня 2022 року до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України, положення розділу XIV Кодексу застосовуються з урахуванням визначених Кодексом особливостей.
Так, тимчасово, з 01 квітня 2022 року до припинення або скасування воєнного стану на території України, згідно з абзацом першим підпункту 9.1 пункту 9 підрозділу 8 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу фізичні особи/- підприємці - платники єдиного податку першої та другої груп мають право не сплачувати єдиний податок.
При цьому такими особами декларація платника єдиного податку - фізичної особи/- підприємця не заповнюється за період, у якому відповідно до абзацу першого підпункту 9.1 пункту 9 підрозділу 8 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу єдиний податок не сплачувався (абзац другий підпункту 9.1 пункту 9 підрозділу 8 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу).
Відповідно до пункту 296.2 статті 296 Кодексу платники єдиного податку першої та другої груп подають до контролюючого органу податкову декларацію платника єдиного податку у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду, в якій відображаються обсяг отриманого доходу, щомісячні авансові внески, визначені пунктом 295.1 статті 295 Кодексу, а/також відомості про суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, нарахованого, обчисленого і сплаченого в порядку, визначеному законом для такої категорії платників.
Така податкова декларація подається, якщо платник єдиного податку не допустив перевищення протягом року обсягу доходу, визначеного у пункті 291.4 статті 291 Кодексу, та/або самостійно не перейшов на сплату єдиного податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку другої або третьої групи.
Враховуючи викладене, фізична особа/- підприємець - платник єдиного податку другої/групи має право з 01 квітня 2022 року прийняти самостійне рішення щодо несплати єдиного податку до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України, незалежно від здійснення діяльності та отримання доходу, але за можливості платник може сплатити єдиний податок у відповідних періодах та відобразити таку сплату у податковій декларації.
Одночасно зауважуємо, що сплата єдиного податку до 01 квітня 2022 року здійснюється фізичними особа - підприємцями - платниками єдиного податку другої групи у порядку, визначеному главою 1 розділу XIV Кодексу.
Крім того, фізична особа - підприємець - платник єдиного податку другої групи, який не прийняв рішення щодо несплати єдиного податку з 01 квітня 2022 року і сплачував його протягом 2022 року, то положеннями глави 1 розділу XIV Кодексу та пункту 9 підрозділу 8 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу, а також зважаючи на закінчення звітного податкового періоду, не передбачено проведення контролюючим органом корегувань сум нарахованого єдиного податку в інтегрованій картці платника за 2022 рік.
При цьому у податковій декларації платника єдиного податку відображається увесь обсяг доходу, отриманого від здійснення господарської діяльності протягом звітного податкового календарного року та сума сплачених щомісячних авансових внесків.
Водночас, якщо фізична особа - підприємець - платник єдиного податку на другій/групі прийме самостійне рішення щодо несплати єдиного податку в 2023 році до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України, то таким платником єдиного податку податкова декларація платника єдиного податку не заповнюється за період, в якому відповідно до абзацу першого пп. 9.1 п. 9 підрозділу 8 розділу ХХ "Перехідні положення" Кодексу єдиний податок не сплачувався.
'...'