щодо практичного застосування норм податкового законодавства

Державна податкова служба України Індивідуальна податкова консультація від 17.03.2021 №1002/ІПК/99-00-04-03-03-09
Реквізити

Видавник: Державна податкова служба України

Тип Індивідуальна податкова консультація

Дата 17.03.2021

Номер 1002/ІПК/99-00-04-03-03-09

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
17.03.2021 N 1002/ІПК/99-00-04-03-03-09
Державна податкова служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), розглянула звернення щодо практичного застосування норм податкового законодавства та в межах компетенції повідомляє.
Платник податків у своєму зверненні зазначив, що є акціонером юридичної особи - нерезидента. У 2020 році розпочав процедуру ліквідації зазначеної юридичної особи яку планує закінчити до 31.12.2020 р. або до 31.12.2021 р.
Враховуючи зазначене, платник податків просить надати індивідуальну податкову консультацію щодо оподаткування податком на доходи фізичних осіб і військовим збором доходу у вигляді право вимоги, яке він отримує внаслідок ліквідації юридичної особи як єдиний власник.
"14. Тимчасово до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку на доходи фізичних осіб за 2020 - 2021 податкові (звітні) періоди не включаються доходи у вигляді доходів у грошовій та/або натуральній формі, отримані внаслідок ліквідації (припинення) іноземної юридичної особи або іноземного утворення без статусу юридичної особи платником податків - акціонером (учасником, партнером, пайовиком, засновником, контролюючою особою) іноземної юридичної особи або іноземного утворення без статусу юридичної особи, у разі дотримання усіх таких умов:
а) процедура ліквідації (припинення) іноземної юридичної особи або іноземного утворення без статусу юридичної особи розпочата не раніше 1 січня 2020 року та завершена не пізніше 31 грудня 2021 року;
б) платник податків подав до контролюючого органу одночасно з податковою декларацією за відповідний податковий (звітний) рік складену в довільній формі заяву про звільнення таких доходів від оподаткування із зазначенням характеристик отриманого майна та ліквідованої (припиненої) іноземної юридичної особи або іноземного утворення без статусу юридичної особи, а також документи, що містять відомості про вартість отриманого майна, відповідно до фінансової звітності іноземної юридичної особи або іноземного утворення без статусу юридичної особи, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності, на дату прийняття рішення про розподіл майна у якості виплати доходу у зв'язку з ліквідацією (припиненням) іноземної юридичної особи або іноземного утворення без статусу юридичної особи".
Зауважуємо, що зазначена редакція п. 14 підрозділу 1 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу набрала чинності з 08 серпня 2020 року.
Отже, у разі якщо фізична особа - акціонер в результаті ліквідації іноземної юридичної особи в 2020 році отримує дохід у грошовій та/або натуральній формі, то такий дохід, тимчасово не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку за 2020 рік за умови дотримання таким платником усіх вимог, визначених п. 14 підрозділу 1 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу.
Зауважуємо, що з питання віднесення права вимоги боргу до доходу у грошовій та/або натуральній формі Ви можете звернутися до Міністерства фінансів України.
"14. Тимчасово до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку на доходи фізичних осіб за 2020 - 2021 податкові (звітні) періоди не включаються доходи у вигляді доходів у грошовій та/або іншій майновій формі, отримані внаслідок ліквідації (припинення) іноземної юридичної особи або іноземного утворення без статусу юридичної особи платником податків:
1) акціонером (учасником, партнером, пайовиком, засновником, контролюючою особою) іноземної юридичної особи або іноземного утворення без статусу юридичної особи у разі дотримання усіх таких умов:
а) процедура ліквідації (припинення) іноземної юридичної особи або іноземного утворення без статусу юридичної особи розпочата не раніше 1 січня 2020 року та завершена не пізніше 31 грудня 2021 року;
б) платник податків подав до контролюючого органу одночасно з податковою декларацією за відповідний податковий (звітний) рік складену в довільній формі заяву про звільнення таких доходів від оподаткування із зазначенням характеристик отриманого майна та ліквідованої (припиненої) іноземної юридичної особи або іноземного утворення без статусу юридичної особи, а також документи, що містять відомості про вартість отриманого майна, відповідно до фінансової звітності іноземної юридичної особи або іноземного утворення без статусу юридичної особи, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності, на дату прийняття рішення про розподіл майна у якості виплати доходу у зв'язку з ліквідацією (припиненням) іноземної юридичної особи або іноземного утворення без статусу юридичної особи;
в) іноземну юридичну особу або іноземне утворення без статусу юридичної особи було створено на підставі правочину або закону іноземної держави (території) не пізніше 23 травня 2020 року або було зареєстровано не пізніше 23 травня 2020 року відповідно до законодавства іноземної держави (території) у випадку, якщо відповідно до законодавства такої іноземної держави (території), регуляторних вимог та/або документів, що регулюють діяльність (особистого закону) такої іноземної юридичної особи або іноземного утворення без статусу юридичної особи, така особа (утворення) підлягає реєстрації у відповідній державі (території);
2) кінцевим бенефіціарним власником (контролером) від номінального утримувача (номінального власника) у розумінні пункту 103.3 статті 103 цього Кодексу за умови дотримання вимог підпунктів "а" - "в" підпункту 1 цього пункту. При цьому платник податків додатково до відомостей та документів, передбачених у підпункті "б" підпункту 1 цього пункту, зобов'язаний надати документи, що підтверджують отримання таких доходів від номінального утримувача (номінального власника) у зв'язку з ліквідацією (припиненням) іноземної юридичної особи або іноземного утворення без статусу юридичної особи".
Зауважуємо, що положення п. 14 підрозділу 1 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу (у редакції Закону N 1117) набрали чинності з 01січня 2021 року.
Відповідно до пп. 1.7 п. 161підрозділу 10 розділу XX Кодексу звільняються від оподаткування військовим збором доходи, що згідно з розділом IV Кодексу не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичних осіб (не підлягають оподаткуванню, оподатковуються за нульовою ставкою).
Враховуючи викладене, у разі якщо фізичною особою - громадянином України внаслідок ліквідації (припинення) іноземної юридичної особи отримуються доходи у грошовій та/або іншій майновій формі у 2021 році, то оподаткування таких доходів здійснюється відповідно до норм п. 14 підрозділу 1 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу (у редакції Закону N 1117) за умови дотримання усіх вимог, визначених зазначеним пунктом Кодексу. Разом з тим зазначені доходи не звільняються від оподаткування військовим збором.
Крім того, оскільки положення п. 14 підрозділу 1 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу не містять конкретного переліку видів документів, які є достатніми для звільнення від оподаткування зазначених доходів, то з питань оформлення, подання документів, що містять відомості про вартість отриманих активів, відповідно до фінансової звітності іноземної юридичної особи або іноземного утворення без статусу юридичної особи, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності, на дату прийняття рішення про розподіл майна у якості виплати доходу у зв'язку з ліквідацією (припиненням) іноземної юридичної особи або іноземного утворення без статусу юридичної особи, а також щодо необхідності підтвердження аудиторським висновком останньої фінансової звітності ліквідованої іноземної компанії, Ви можете звернутися до Міністерства фінансів України.
З метою уникнення неоднозначного тлумачення норм податкового законодавства в частині оподаткування доходів фізичних осіб кожний конкретний випадок виникнення податкових відносин слід розглядати з урахуванням документів (матеріалів), які стосуються порушених питань, зокрема договору про відступлення права вимоги, тощо.
Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
17.03.2021 N 1002/ІПК/99-00-04-03-03-09
Державна податкова служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), розглянула звернення щодо практичного застосування норм податкового законодавства та в межах компетенції повідомляє.
Платник податків у своєму зверненні зазначив, що є акціонером юридичної особи - нерезидента. У 2020 році розпочав процедуру ліквідації зазначеної юридичної особи яку планує закінчити до 31.12.2020 р. або до 31.12.2021 р.
Враховуючи зазначене, платник податків просить надати індивідуальну податкову консультацію щодо оподаткування податком на доходи фізичних осіб і військовим збором доходу у вигляді право вимоги, яке він отримує внаслідок ліквідації юридичної особи як єдиний власник.
"14. Тимчасово до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку на доходи фізичних осіб за 2020 - 2021 податкові (звітні) періоди не включаються доходи у вигляді доходів у грошовій та/або натуральній формі, отримані внаслідок ліквідації (припинення) іноземної юридичної особи або іноземного утворення без статусу юридичної особи платником податків - акціонером (учасником, партнером, пайовиком, засновником, контролюючою особою) іноземної юридичної особи або іноземного утворення без статусу юридичної особи, у разі дотримання усіх таких умов:
а) процедура ліквідації (припинення) іноземної юридичної особи або іноземного утворення без статусу юридичної особи розпочата не раніше 1 січня 2020 року та завершена не пізніше 31 грудня 2021 року;

30 днiв передплати безкоштовно!