Про затвердження Плану-графіка здійснення Національним банком України заходів із відстеження результативності регуляторних актів на 2022 рік

Національний банк України Наказ від 06.12.2021 №881-но
Реквізити

Видавник: Національний банк України

Тип Наказ

Дата 06.12.2021

Номер 881-но

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Н А К А З
06.12.2021 № 881-но
Про затвердження Плану-графіка здійснення Національним банком України заходів із відстеження результативності регуляторних актів на 2022 рік
З метою здійснення заходів із відстеження результативності регуляторних актів Національного банку України та на виконання вимог статті 10 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити План-графік здійснення Національним банком України заходів із відстеження результативності регуляторних актів на 2022 рік (далі - План-графік), що додається.
2. Юридичному департаменту (Владислав Бедненко) протягом 10 днів із дня підписання цього наказу подати Департаменту комунікацій План-графік для розміщення на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України.
3. Департаменту комунікацій (Галина Калачова) протягом 10 днів із дня підписання цього наказу розмістити його на сторінці офіційного Інтернетпредставництва Національного банку України.
В. о. ГоловиЮрій ГЕЛЕТІЙ
Інд. 18
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Національного банку України
06.12.2021 № 881-но
План-графік здійснення Національним банком України заходів із відстеження результативності регуляторних актів на 2022 рік
№ з/пНомер і дата регуляторного актаНазва регуляторного акта/назва проєкту регуляторного актаДата набрання чинності регуляторним актомСтрок виконання/ здійснення заходів із відстеження результативності регуляторного акта/ проєкту регуляторного актаВид відстеження (базове/ повторне/ періодичне)Вид даних, які використовуються для відстеженняСтруктурний підрозділ, відповідальний за здійснення заходів із відстеження
12345678
1№ 12 від 01 лютого 2021 рокуПостанова Правління Національного банку України "Про затвердження Положення про застосування Національним банком України заходів впливу у сфері державного регулювання діяльності на ринках небанківських фінансових послуг"06 лютого 2021 року, крім абзацу третього підпункту 3 пункту 9 розділу ІІІ Положення, який набрав чинності 01 березня 2021 рокуI квартал 2022 рокуПовторнеЗвернення, запити, пропозиції, набутий практичний досвід Національного банку України, учасників ринків небанківських фінансових послуг, на яких поширюється дія акта, а також відповідні публікації в засобах масової інформаціїДепартамент методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ
2№ 13 від 02 лютого 2021 рокуПостанова Правління Національного банку України "Про затвердження Положення про особливості застосування Національним банком України заходу впливу у вигляді відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації"06 лютого 2021 рокуI квартал 2022 рокуПовторнеЗвернення, запити, пропозиції, набутий практичний досвід Національного банку України, небанківських фінансових установ, на яких поширюється дія акта, призначених Національним банком України тимчасових адміністраторів, а також відповідні публікації в засобах масової інформаціїДепартамент методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ
3№ 22 від 26 лютого 2021 рокуПостанова Правління Національного банку України "Про затвердження Положення про організацію, проведення та оформлення результатів інспекційних перевірок учасників ринків небанківських фінансових послуг"03 березня 2021 рокуI квартал 2022 рокуБазовеЗвернення, запити, пропозиції, набутий практичний досвід Національного банку України та учасників ринків небанківських фінансових послуг, інших суб'єктів, на яких поширюється дія акта, а також відповідні публікації в засобах масової інформаціїДепартамент методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ
4№ 27 від 30 березня 2021 рокуПостанова Правління Національного банку України "Про затвердження Положення про визначення умов провадження діяльності з надання фінансових послуг, здійснення яких потребує відповідної ліцензії (ліцензійних умов)"31 березня 2021 рокуI квартал 2022 рокуБазовеЗвернення, клопотання, набутий практичний досвід Національного банку України, учасників ринків небанківських фінансових послуг, на яких поширюється дія акта, а також відповідні публікації в засобах масової інформаціїДепартамент методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ
5№ 110 від 21 жовтня 2021 рокуПостанова Правління Національного банку України "Про незастосування заходів впливу за недотримання вимог, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами кредитних спілок, у зв'язку із запровадженням карантину"23 жовтня 2021 рокуІ квартал 2022 рокуБазовеСтатистичні дані, а саме кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія актаДепартамент методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ
6№ 110 від 21 жовтня 2021 рокуПостанова Правління Національного банку України "Про незастосування заходів впливу за недотримання вимог, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами кредитних спілок, у зв'язку із запровадженням карантину"23 жовтня 2021 рокуІ квартал 2022 рокуПовторнеСтатистичні дані, а саме кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія актаДепартамент методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ
7№ 30 від 14 квітня 2021 рокуПостанова Правління Національного банку України "Про затвердження Положення про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг"17 квітня 2021 рокуII квартал 2022 рокуПовторнеЗвернення, клопотання, набутий практичний досвід Національного банку України, надавача фінансових послуг, а також відповідні публікації в засобах масової інформаціїДепартамент методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ
8№ 31 від 15 квітня 2021 рокуПостанова Правління Національного банку України "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких нормативноправових актів"22 квітня 2021 рокуІI квартал 2022 рокуБазовеЗвернення, запити, пропозиції учасників ринків небанківських фінансових послуг, а також відповідні публікації в засобах масової інформаціїДепартамент методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ
9№ 74 від 09 липня 2021 рокуПостанова Правління Національного банку України "Про затвердження Змін до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу у сфері державного регулювання діяльності на ринках небанківських фінансових послуг"14 липня 2021 рокуІIІ квартал 2022 рокуБазовеСтатистичні дані, а саме кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія актаДепартамент методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ
10№ 107 від 20 жовтня 2021 рокуПостанова Правління Національного банку України "Про затвердження Положення про перестрахування у страховика (перестраховика) нерезидента"22 жовтня 2021 рокуІV квартал 2022 рокуБазовеСтатистичні дані, а саме: кількість суб'єктів господарювання, на яких поширюється дія акта; сума переданих страховиками (перестрахувальника ми)резидентами страхових премій страховикам (перестраховикам) нерезидентам та сума отриманих страхових виплат за договорами перестрахування зі страховиками (перестраховиками) нерезидентами; частка перестрахових премій, сплачених перестраховикам - нерезидентам, що відповідають вимогам до рейтингів, установлених постановою; частка перестрахових премій за договорами перестрахування, ризики за якими розміщено в іноземних ядерних пулах, у загальній сумі перестрахових премій, сплачених страховикам (перестраховикам) нерезидентам; частка перестрахових премій, сплачених страховикам (перестраховикам) нерезидентам, зареєстрованим на території країнучасниць Організації економічного співробітництва та розвитку, у загальній сумі перестрахових премій, сплачених страховикам (перестраховикам) нерезидентамДепартамент методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ
11№ 108 від 20 жовтня 2021 рокуПостанова Правління Національного банку України "Про затвердження Положення щодо провадження діяльності зі страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою"24 жовтня 2021 рокуІV квартал 2022 рокуБазовеСтатистичні дані, а саме: кількість страховиків, які мають ліцензію на провадження діяльності зі страхування сільськогосподарсько ї продукції ; кількість страховиків, які здійснюють діяльність зі страхування сільськогосподарсько ї продукції; кількість поданих страховиками запитів до Національного банку України про підтвердження відповідності вимогам акта; кількість страховиків, які мають право здійснювати діяльність зі страхування сільськогосподарсько ї продукції з державною підтримкою відповідно до вимог акта; обсяг валових страхових премій та здійснених страховиками страхових виплат за видом добровільного страхування сільськогосподарсько ї продукціїДепартамент методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ
12№ 114 від 05 листопада 2021 рокуПостанова Правління Національного банку України "Про затвердження Положення про порядок розкриття інформації небанківськими фінансовими установами"10 листопада 2021 рокуІV квартал 2022 рокуБазовеСтатистичні дані, а саме: кількість надавачів фінансових послуг, на яких поширюється дія акта; кількість надавачів фінансових послуг, що порушили вимоги постанови; кількість звернень клієнтів надавачів фінансових послуг до Національного банку України щодо порушення їх права на інформацію та/або введення їх в оману під час надання фінансових послуг; кількість отриманих Національним банком України від небанківських фінансових установ запитів та пропозицій щодо змісту постанови та її реалізаціїДепартамент методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ
(Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/)
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Н А К А З
06.12.2021 № 881-но
Про затвердження Плану-графіка здійснення Національним банком України заходів із відстеження результативності регуляторних актів на 2022 рік
З метою здійснення заходів із відстеження результативності регуляторних актів Національного банку України та на виконання вимог статті 10 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити План-графік здійснення Національним банком України заходів із відстеження результативності регуляторних актів на 2022 рік (далі - План-графік), що додається.
2. Юридичному департаменту (Владислав Бедненко) протягом 10 днів із дня підписання цього наказу подати Департаменту комунікацій План-графік для розміщення на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України.
3. Департаменту комунікацій (Галина Калачова) протягом 10 днів із дня підписання цього наказу розмістити його на сторінці офіційного Інтернетпредставництва Національного банку України.
В. о. ГоловиЮрій ГЕЛЕТІЙ
Інд. 18
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Національного банку України
06.12.2021 № 881-но
План-графік здійснення Національним банком України заходів із відстеження результативності регуляторних актів на 2022 рік

30 днiв передплати безкоштовно!