Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження в органах ДПС механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або повязаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції"

Державна податкова служба України Наказ, Рекомендації від 09.09.2021 №803
Реквізити

Видавник: Державна податкова служба України

Тип Наказ, Рекомендації

Дата 09.09.2021

Номер 803

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
НАКАЗ
09.09.2021 № 803
Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження в органах ДПС механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції"
Відповідно до Закону України "Про запобігання корупції", з метою заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції" та з урахуванням листа Міністерства фінансів України від 18.08.2021 № 29000-10-62/25887
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Методичні рекомендації щодо впровадження в органах Державної податкової служби України механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції" (далі - Методичні рекомендації), що додаються.
2. Керівникам структурних підрозділів ДПС та територіальних органів ДПС забезпечити ознайомлення підлеглих працівників з Методичними рекомендаціями у межах проведення внутрішніх навчань.
3. Управлінню з питань запобігання та виявлення корупції (Тишківський Вячеслав), керівникам територіальних органів ДПС забезпечити здійснення заходів щодо заохочення та формування культури повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції" відповідно до Методичних рекомендацій.
Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
В.о. ГоловиЄ. Олейніков
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової
служби України
09.09.2021 № 803
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо впровадження в органах Державної податкової служби України механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції"
I. Загальні положення
1. Ці Методичні рекомендації регламентують організаційні засади щодо функціонування в апараті та територіальних органах Державної податкової служби України (далі - органи ДПС) механізму заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції" (далі - Закон).
2. Органи ДПС сприяють особам, які мають відомості про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, що стосуються працівників органів ДПС.
II. Мета заохочення та формування культури повідомлення
1. Метою заохочення та формування культури повідомлення є сприяння працівникам органів ДПС у виявленні та повідомленні ними про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, вчинених працівниками органів ДПС.
2. Заохочення та формування культури повідомлення мають сприяти повазі до викривачів як сталої норми та частини корпоративної культури органів ДПС і сприятливого середовища для здійснення повідомлень викривачами та нульової толерантності (нетерпимості) до корупції серед працівників органів ДПС.
III. Форми механізмів заохочення та формування культури повідомлення
1. Механізми заохочення повідомлення реалізуються у таких формах:
1) надання методичної допомоги та консультацій працівникам органів ДПС щодо здійснення повідомлення;
2) видання розпорядчих документів з питань заохочення повідомлення.
2. Механізми формування культури повідомлення реалізуються у таких формах:
1) видання розпорядчих документів з питань формування культури повідомлення;
2) проведення внутрішніх навчань з питань формування культури повідомлення.
IV. Організаційні засади щодо функціонування механізму заохочення та форми культури повідомлення
1. Органи ДПС сприяють заохоченню та формуванню культури повідомлення шляхом:
1) послідовної та систематичної роботи щодо запобігання корупції в органах ДПС;
2) забезпечення неприпустимості корупційних практик в органах ДПС;
3) об'єктивного та неупередженого реагування на кожне повідомлення відповідно до Закону;
4) забезпечення конфіденційності при взаємодії із викривачами;
5) негайного реагування на всі негативні заходи впливу або загрозу їх застосування щодо викривачів;
6) періодичного інформування працівників органів ДПС про усі виявлені факти за повідомленнями працівників, у тому числі важливість їх участі у такому виявленні (за умови дотримання конфіденційності) та конструктивного діалогу із працівниками щодо шляхів попередження таких ситуацій у майбутньому.
2. Працівник органу ДПС, якому стала відома інформація про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, вчинених іншим працівником органу ДПС, повинен повідомити про це керівника органу ДПС та уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції.
3. Працівник не є викривачем, якщо повідомить інформацію, що є загальновідомою (відкритою), або відомості, зазначені у повідомленні, не містять фактичних даних, що підтверджують можливе вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, інших порушень Закону, які можуть бути перевірені.
Відомості про особу, яка здійснила повідомлення, є конфіденційними, навіть у разі якщо вона не є викривачем у розумінні Закону.
Інформація, що міститься у повідомленні, може бути розголошена лише у порядку та випадках, передбачених Законом.
4. Керівник органу ДПС організовує та контролює роботу щодо формування культури повідомлення про корупцію та забезпечує функціонування механізму заохочення викривачів.
5. Організаційне забезпечення функціонування механізму заохочення та формування культури повідомлення здійснюють уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції шляхом:
1) ефективної організації роботи внутрішніх каналів повідомлення органу ДПС;
2) якісного та своєчасного розгляду повідомлень, що надійшли через внутрішні та регулярні канали, у частині порушень корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону працівниками органів ДПС;
3) постійної взаємодії з викривачами та інформування їх про стан та результати розгляду повідомлень;
4) надання методичної допомоги, консультацій, проведення внутрішніх навчань щодо здійснення повідомлень та захисту викривачів;
5) розміщення на офіційному вебпорталі ДПС (субсайтах територіальних органів ДПС офіційного вебпорталу ДПС) та інформаційних дошках органів ДПС інформації про внутрішні та регулярні канали для повідомлень;
6) розроблення:
пам'ятки щодо правового статусу викривача, прав та гарантій його захисту;
пам'ятки щодо розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції";
пам'ятки щодо каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції";
пам'ятки щодо порядку отримання викривачем безоплатної вторинної правової допомоги.
6. Уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції органу ДПС не менше ніж один раз на рік проводять навчальні заходи щодо формування культури викривання та поваги до викривачів.
V. Права та гарантії захисту викривачів
1. Працівник органу ДПС, який є викривачем, відповідно до Закону має право:
1) бути повідомленим про свої права та обов'язки, передбачені Законом;
2) подавати докази на підтвердження свого повідомлення (заяви);
3) отримувати від уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції органу ДПС підтвердження прийняття і реєстрації повідомлення;
4) давати пояснення, свідчення або відмовитися їх давати;
5) на безоплатну правову допомогу у зв'язку із захистом прав викривача;
6) на конфіденційність;
7) повідомляти про можливі факти правопорушень без зазначення відомостей про себе (анонімно);
8) у разі загрози життю і здоров'ю на забезпечення безпеки щодо себе та близьких осіб, майна та житла або на відмову від таких заходів;
9) на відшкодування витрат у зв'язку із захистом прав викривачів, витрат на адвоката у зв'язку із захистом прав особи як викривача, витрат на судовий збір відповідно до законодавства;
10) на винагороду у визначених законом випадках;
11) на отримання психологічної допомоги;
12) на звільнення від юридичної відповідальності у визначених законом випадках;
13) отримувати інформацію про стан та результати розгляду, перевірки та/або розслідування за фактом повідомлення ним інформації;
14) на захист трудових прав.
Права та гарантії захисту викривачів поширюються на близьких осіб викривача.
2. Крім передбачених Законом гарантій захисту викривача у зв'язку із здійсненим повідомленням з метою захисту викривача органи ДПС додатково вживають заходів для запобігання дискримінації викривача порівняно з іншими працівниками органів ДПС, недопущення зміни посадових обов'язків, будь-яких інших форм психологічного впливу.
VI. Проведення аналізу функціонування механізмів заохочення та формування культури повідомлення
1. Уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції органів ДПС один раз на рік проводять аналіз стану заходів, спрямованих на заохочення та формування культури повідомлення, та про результати аналізу доповідають керівнику органу ДПС.
2. При здійсненні аналізу застосовуються такі індикатори:
1) кількість проведених органом ДПС роз'яснювальних заходів, спрямованих на формування поваги до викривачів;
2) кількість методичних та інформаційних матеріалів;
3) кількість звернень щодо порушення прав викривачів через здійснене повідомлення;
4) кількість повідомлень від викривачів;
5) кількість звернень щодо порушення прав працівників через здійснене повідомлення тощо.
Начальник Управління
з питань запобігання
та виявлення корупції


В. Тишківський
( Текст взято з сайту ДПС України https://tax.gov.ua )
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
НАКАЗ
09.09.2021 № 803
Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження в органах ДПС механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції"
Відповідно до Закону України "Про запобігання корупції", з метою заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції" та з урахуванням листа Міністерства фінансів України від 18.08.2021 № 29000-10-62/25887
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Методичні рекомендації щодо впровадження в органах Державної податкової служби України механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції" (далі - Методичні рекомендації), що додаються.
2. Керівникам структурних підрозділів ДПС та територіальних органів ДПС забезпечити ознайомлення підлеглих працівників з Методичними рекомендаціями у межах проведення внутрішніх навчань.
3. Управлінню з питань запобігання та виявлення корупції (Тишківський Вячеслав), керівникам територіальних органів ДПС забезпечити здійснення заходів щодо заохочення та формування культури повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції" відповідно до Методичних рекомендацій.
Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
В.о. ГоловиЄ. Олейніков
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової
служби України
09.09.2021 № 803
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо впровадження в органах Державної податкової служби України механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції"

30 днiв передплати безкоштовно!