Щодо відповідальності за неподання чи несвоєчасне подання платником єдиного податку податкової декларації та несвоєчасну сплату єдиного податку

Державна податкова служба України Індивідуальна податкова консультація від 16.02.2021 №573/ІПК/99-00-04-03-03-06
Реквізити

Видавник: Державна податкова служба України

Тип Індивідуальна податкова консультація

Дата 16.02.2021

Номер 573/ІПК/99-00-04-03-03-06

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
16.02.2021 N 573/ІПК/99-00-04-03-03-06
Державна податкова служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), розглянула звернення щодо відповідальності за неподання чи несвоєчасне подання платником єдиного податку податкової декларації та несвоєчасну сплату єдиного податку, і в межах компетенції повідомляє.
У зверненні фізичної особи - підприємця - платника єдиного податку третьої групи зазначено, що контролюючим органом було винесене рішення щодо анулювання реєстрації платником єдиного податку шляхом виключення з реєстру платників єдиного податку відповідно до пункту 299.10 статті 299 Кодексу з підстав наявності податкового боргу. Зазначене рішення контролюючого органу платником податку було оскаржене в судовому порядку. Окружним адміністративним судом було винесене рішення про скасування рішення контролюючого органу. На час подання звернення фізична особа - підприємець перебуває на обліку в контролюючому органі як платник єдиного податку з моменту первинної реєстрації.
Фізична особа - підприємець - платник єдиного податку просить надати індивідуальну податкову консультацію щодо відповідальності за неподання чи несвоєчасне подання платником єдиного податку податкової декларації та несвоєчасну сплату єдиного податку у період оскарження в суді рішення контролюючого органу щодо анулювання реєстрації платником єдиного податку.
Відповідно до пункту 299.10 статті 299 Кодексу реєстрація платником єдиного податку є безстроковою та може бути анульована шляхом виключення з реєстру платників єдиного податку за рішенням контролюючого органу у разі:
подання платником податку заяви щодо відмови від застосування спрощеної системи оподаткування у зв'язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених Кодексом, - в останній день календарного кварталу, в якому подано таку заяву;
припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем відповідно до закону - в день отримання відповідним контролюючим органом від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації такого припинення;
у випадках, визначених підпунктом 298.2.3 пункту 298.2 та підпунктом 298.8.6 пункту 298.8 статті 298 Кодексу;
якщо платником єдиного податку четвертої групи не подано податкову звітність, передбачену підпунктом 295.9.1 пункту 295.9 статті 295 та підпунктом 298.8.1 пункту 298.8 статті 298 Кодексу.
Якщо платник податків вважає, що контролюючим органом було не правомірно анульована реєстрація його платником єдиного податку, він може оскаржити рішення про анулювання реєстрації платником єдиного податку як в адміністративному, так і в судовому порядку відповідно до пункту 56.1 статті 56 Кодексу.
Частиною першою статті 18 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що судові рішення, що набрали законної сили, є обов'язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об'єднаннями на всій території України.
Відповідно до пункту 296.3 статті 296 Кодексу платники єдиного податку третьої групи подають до контролюючого органу податкову декларацію платника єдиного податку у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду.
Податкова декларація складається наростаючим підсумком з урахуванням норм підпунктів 296.5 та 296.6 статті 296 Кодексу (пункт 296.7 статті 296 Кодексу).
Відповідно до абзацу першого пункту 49.2 статті 49 Кодексу платник податків зобов'язаний за кожний встановлений Кодексом звітний період, в якому виникають об'єкти оподаткування, або у разі наявності показників, які підлягають декларуванню, відповідно до вимог Кодексу подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є.
Абзац перший пункту 49.2 статті 49 Кодексу застосовується до всіх платників податків, в тому числі платників, які перебувають на спрощеній системі оподаткування обліку та звітності.
Пунктом 54.1 статті 54 Кодексу визначено, що крім випадків, передбачених податковим законодавством, платник податків самостійно обчислює суму податкового та/або грошового зобов'язання та/або пені, яку зазначає у податковій (митній) декларації або уточнюючому розрахунку, що подається контролюючому органу у строки, встановлені цим Кодексом. Така сума грошового зобов'язання та/або пені вважається узгодженою.
Платники єдиного податку несуть відповідальність відповідно до Кодексу за правильність обчислення, своєчасність та повноту сплати сум єдиного податку, а також за своєчасність подання податкових декларацій (пункт 300.1 статті 300 Кодексу).
Відповідно до пункту 120.1 статті 120 Кодексу неподання (крім випадків, якщо податкова декларація не подається відповідно до пункту 49.2 статті 49 Кодексу) або несвоєчасне подання платником податків або іншими особами, зобов'язаними нараховувати і сплачувати податки та збори, платежі, контроль за сплатою яких покладено на контролюючі органи, податкових декларацій (розрахунків), а також іншої звітності, обов'язок подання якої до контролюючих органів передбачено Кодексом, - тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 340 грн., за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.
Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення, - тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 грн. за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.
Відповідальність за порушення правил сплати (перерахування) узгоджених сум грошового зобов'язання визначено у статті 124 Кодексу.
Отже, у разі прийняття рішення суду на користь фізичної особи - підприємця, за яким скасовано анулювання реєстрації платником єдиного податку, контролюючим органом самостійно вносяться зміни до реєстру платників єдиного податку, зокрема, анулюється дата виключення фізичної особи - підприємця з реєстру платників єдиного податку.
Тобто така фізична особа - підприємець продовжує перебувати на спрощеній системі оподаткування, у тому числі у період судового оскарження, та повинна за цей період подати до контролюючого органу податкову декларацію платника єдиного податку з відповідною сплатою узгодженого податкового зобов'язання відображеного в декларації платника єдиного податку.
За неподання або несвоєчасне подання податкової декларації до платника податків застосовуються санкції, передбачені пунктом 120.1 статті 120 Кодексу.
Так, відповідно до підпункту 112.8.4 пункту 112.8 статті 112 Кодексу, який набрав чинності 01.01.2021 р., обставинами, що звільняють від фінансової відповідальності за вчинення податкових правопорушень та порушення іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, є вчинення діяння (дії або бездіяльності) внаслідок незаконних рішень, дій або бездіяльності контролюючих органів.
Враховуючи те, що положення зазначеного підпункту Кодексу набрали чинності з 01.01.2021 р., а рішення суду щодо скасування рішення контролюючого органу про анулювання реєстрації платником єдиного податку було прийнято у 2019 році, то законодавчих підстав для звільнення Вас від відповідальності за несвоєчасне подання звітності та сплати єдиного податку не має.
Згідно з пунктом 52.2 статті 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
16.02.2021 N 573/ІПК/99-00-04-03-03-06
Державна податкова служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), розглянула звернення щодо відповідальності за неподання чи несвоєчасне подання платником єдиного податку податкової декларації та несвоєчасну сплату єдиного податку, і в межах компетенції повідомляє.
У зверненні фізичної особи - підприємця - платника єдиного податку третьої групи зазначено, що контролюючим органом було винесене рішення щодо анулювання реєстрації платником єдиного податку шляхом виключення з реєстру платників єдиного податку відповідно до пункту 299.10 статті 299 Кодексу з підстав наявності податкового боргу. Зазначене рішення контролюючого органу платником податку було оскаржене в судовому порядку. Окружним адміністративним судом було винесене рішення про скасування рішення контролюючого органу. На час подання звернення фізична особа - підприємець перебуває на обліку в контролюючому органі як платник єдиного податку з моменту первинної реєстрації.
Фізична особа - підприємець - платник єдиного податку просить надати індивідуальну податкову консультацію щодо відповідальності за неподання чи несвоєчасне подання платником єдиного податку податкової декларації та несвоєчасну сплату єдиного податку у період оскарження в суді рішення контролюючого органу щодо анулювання реєстрації платником єдиного податку.
Відповідно до пункту 299.10 статті 299 Кодексу реєстрація платником єдиного податку є безстроковою та може бути анульована шляхом виключення з реєстру платників єдиного податку за рішенням контролюючого органу у разі:
подання платником податку заяви щодо відмови від застосування спрощеної системи оподаткування у зв'язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених Кодексом, - в останній день календарного кварталу, в якому подано таку заяву;
припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем відповідно до закону - в день отримання відповідним контролюючим органом від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації такого припинення;

30 днiв передплати безкоштовно!