Щодо коригування фінансового результату до оподаткування на суму резерву створеного за міжнародними стандартами фінансової звітності

Державна податкова служба України Податкова консультація від 02.10.2019 №550/6/99-00-07-02-02-15/ІПК
Остання редакція від 02.10.2019. Прийняття
Реквізити

Видавник: Державна податкова служба України

Тип Податкова консультація

Дата 02.10.2019

Номер 550/6/99-00-07-02-02-15/ІПК

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
02.10.2019 N 550/6/99-00-07-02-02-15/ІПК
Державна податкова служба України розглянула звернення щодо коригування фінансового результату до оподаткування на суму резерву створеного за міжнародними стандартами фінансової звітності, та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.
Відповідно до п. 6 ст. 12-1 Закону України від 16 липня 1999 року N 996- XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"підприємства, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами, зобов'язані забезпечити ведення бухгалтерського обліку відповідно до облікової політики за міжнародними стандартами після подання першої фінансової звітності або консолідованої фінансової звітності за міжнародними стандартами, що визнається такою у порядку, визначеному міжнародними стандартами.
Згідно з пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об'єктом оподаткування податком на прибуток підприємств є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які визначені положеннями Кодексу.
Коригування фінансового результату до оподаткування на суму резерву сумнівних боргів передбачено п. 139.2 ст. 139 Кодексу.
Підпунктом 139.2.1 п. 139.2 ст. 139 Кодексу встановлено, що фінансовий результат до оподаткування збільшується:
на суму витрат на формування резерву сумнівних боргів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності;
на суму витрат від списання дебіторської заборгованості понад суму резерву сумнівних боргів.
Згідно з пп. 139.2.2 п. 139.2 ст. 139 Кодексу фінансовий результат до оподаткування зменшується:
на суму коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів, на яку збільшився фінансовий результат до оподаткування відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності;
на суму списаної дебіторської заборгованості (у тому числі за рахунок створеного резерву сумнівних боргів), яка відповідає ознакам, визначеним пп. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 цього Кодексу.
Таким чином, платник податку на прибуток у податковій декларації з податку на прибуток підприємств за І квартал 2019 року:
збільшує фінансовий результат до оподаткування на суму визнаних у І кварталі 2019 року витрат на формування резерву сумнівних боргів відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності (р. 2.1.2 додатку РІ до рядка 03 РІ);
зменшує фінансовий результат до оподаткування на суму дебіторської заборгованості, списаної у І кварталі 2019 року за рахунок створеного резерву сумнівних боргів за міжнародними стандартами фінансової звітності, яка відповідає ознакам, визначеним пп. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 Кодексу (р. 2.2.3 додатку РІ до рядка 03 РІ) та на суму коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів, створеного за міжнародними стандартами фінансової звітності, на яку збільшився фінансовий результат до оподаткування відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності у І кварталі 2019 року (р. 2.2.2 додатку РІ до рядка 03 РІ).
Згідно з п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
02.10.2019 N 550/6/99-00-07-02-02-15/ІПК
Державна податкова служба України розглянула звернення щодо коригування фінансового результату до оподаткування на суму резерву створеного за міжнародними стандартами фінансової звітності, та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.
Відповідно до п. 6 ст. 12-1 Закону України від 16 липня 1999 року N 996- XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"підприємства, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами, зобов'язані забезпечити ведення бухгалтерського обліку відповідно до облікової політики за міжнародними стандартами після подання першої фінансової звітності або консолідованої фінансової звітності за міжнародними стандартами, що визнається такою у порядку, визначеному міжнародними стандартами.
Згідно з пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об'єктом оподаткування податком на прибуток підприємств є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які визначені положеннями Кодексу.
Коригування фінансового результату до оподаткування на суму резерву сумнівних боргів передбачено п. 139.2 ст. 139 Кодексу.
Підпунктом 139.2.1 п. 139.2 ст. 139 Кодексу встановлено, що фінансовий результат до оподаткування збільшується:
на суму витрат на формування резерву сумнівних боргів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності;
на суму витрат від списання дебіторської заборгованості понад суму резерву сумнівних боргів.