Про рентну плату за спеціальне використання води

Державна податкова служба України Податкова консультація від 02.10.2019 №548/6/99-00-04-04-03-15/ІПК
Остання редакція від 02.10.2019. Прийняття
Реквізити

Видавник: Державна податкова служба України

Тип Податкова консультація

Дата 02.10.2019

Номер 548/6/99-00-04-04-03-15/ІПК

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
02.10.2019 N 548/6/99-00-04-04-03-15/ІПК
Про рентну плату за спеціальне використання води
Державна податкова служба України на звернення Товариства щодо справляння рентної плати за спеціальне використання води (далі - Рентна плата), керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.
Товариство поінформувало, що на підставі дозволів на спеціальне водокористування (далі - Дозвіл), термін дії яких станом на 01.01.2019 р. закінчився, здійснює видобування води з підземних водних об'єктів, розташованих на території проведення антитерористичної операції.
Товариством надано копію листа Державного агентства водних ресурсів України на звернення Товариства, відповідно до п. 15 ст. 4-1 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", яким підтверджено подовження терміну дії Дозволів, перелік яких надано Товариством.
Товариство запитує про виникнення у нього обов'язку із обчислення суми податкових зобов'язань з Рентної плати із урахуванням п. 255.11.15 п. 255.11 ст. 255 Кодексу.
Рентна плата обчислюється виходячи з фактичних обсягів використаної води (підземної, поверхневої) водних об'єктів, встановлених у Дозволі, лімітів використання води, ставок рентної плати та коефіцієнтів (пп. 255.11.2 п. 255.11 ст. 255 Кодексу).
За відсутності у водокористувача Дозволу із встановленими в ньому лімітами використання води Рентна плата справляється за весь обсяг використаної води за кожним джерелом водопостачання окремо, що підлягає оплаті як за понадлімітне використання, тобто у п'ятикратному розмірі, виходячи з фактичних обсягів використаної води понад встановлений ліміт використання води, ставок Рентної плати та коефіцієнтів (пп. 255.11.13 - 255.11.15 п. 255.11 ст. 255 Кодексу).
Разом з тим ст. 5 Закону України "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції" встановлено, що ліцензії та документи дозвільного характеру, видані суб'єктам господарювання, які здійснюють діяльність на території проведення антитерористичної операції, строк дії яких закінчився у період її проведення, вважаються такими, що продовжили свою дію на період проведення антитерористичної операції.
З огляду на викладене та враховуючи позицію Державного агентства водних ресурсів України, Дозволи, згідно з переліком наданим Товариством, вважатимуться такими, що продовжили свою дію, у разі якщо водокористування за такими Дозволами здійснюється у населених пунктах, перелік яких затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 02.12.2015 р. N 1275-р "Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична операція, та визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України". При цьому податкові зобов'язання з Рентної плати за такими об'єктами оподаткування виконуються за фактичний обсяг використаної води з водних об'єктів, встановлений у Дозволі, у порядку визначеному пп. 255.11.2 п. 255.11 ст. 255 Кодексу.
Податкова консультація відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
02.10.2019 N 548/6/99-00-04-04-03-15/ІПК
Про рентну плату за спеціальне використання води
Державна податкова служба України на звернення Товариства щодо справляння рентної плати за спеціальне використання води (далі - Рентна плата), керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.
Товариство поінформувало, що на підставі дозволів на спеціальне водокористування (далі - Дозвіл), термін дії яких станом на 01.01.2019 р. закінчився, здійснює видобування води з підземних водних об'єктів, розташованих на території проведення антитерористичної операції.
Товариством надано копію листа Державного агентства водних ресурсів України на звернення Товариства, відповідно до п. 15 ст. 4-1 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", яким підтверджено подовження терміну дії Дозволів, перелік яких надано Товариством.
Товариство запитує про виникнення у нього обов'язку із обчислення суми податкових зобов'язань з Рентної плати із урахуванням п. 255.11.15 п. 255.11 ст. 255 Кодексу.
Рентна плата обчислюється виходячи з фактичних обсягів використаної води (підземної, поверхневої) водних об'єктів, встановлених у Дозволі, лімітів використання води, ставок рентної плати та коефіцієнтів (пп. 255.11.2 п. 255.11 ст. 255 Кодексу).
За відсутності у водокористувача Дозволу із встановленими в ньому лімітами використання води Рентна плата справляється за весь обсяг використаної води за кожним джерелом водопостачання окремо, що підлягає оплаті як за понадлімітне використання, тобто у п'ятикратному розмірі, виходячи з фактичних обсягів використаної води понад встановлений ліміт використання води, ставок Рентної плати та коефіцієнтів (пп. 255.11.13 - 255.11.15 п. 255.11 ст. 255 Кодексу).