Щодо коригування фінансового результату до оподаткування на суму штрафів та пені, нарахованих за порушення податкового законодавства

Державна податкова служба України Індивідуальна податкова консультація від 10.02.2021 №483/ІПК/99-00-21-02-02-06
Реквізити

Видавник: Державна податкова служба України

Тип Індивідуальна податкова консультація

Дата 10.02.2021

Номер 483/ІПК/99-00-21-02-02-06

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
10.02.2021 N 483/ІПК/99-00-21-02-02-06
Державна податкова служба України розглянула звернення щодо коригування фінансового результату до оподаткування на суму штрафів та пені, нарахованих за порушення податкового законодавства, та, керуючись ст. 52 Податкового Кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє наступне.
можливості застосовування пп. 140.5.11 п. 140.5 ст. 140 Кодексу до штрафів та/або пені, рішення щодо нарахування яких (як у формі податкового повідомлення-рішення, так і у формі рішень інших органів державної влади) було видане до 23.05.2020 р., незалежно від періодів оскарження правомірності такого рішення в адміністративному та/або судовому порядках, а також незалежно від періоду відображення витрат на сплату штрафів та пені за таким рішенням у фінансовому обліку платника податків;
періоду застосування пп. 140.5.11 п. 140.5 ст. 140 Кодексу у разі якщо рішення контролюючих органів/інших органів державної влади щодо нарахування штрафів та пені видано після 23.05.2020 р.
Відповідно до пп. 14.1.265 п. 14.1 ст. 14 Кодексу штрафна санкція (фінансова санкція, штраф) - це плата у вигляді фіксованої суми та/або відсотків, що справляється з платника податків у зв'язку з порушенням ним вимог податкового законодавства та іншого законодавства, контроль за дотриманням яких покладено на контролюючі органи, а також штрафні санкції за порушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності.
Згідно з пп. 134.1.1 п. 134 ст. 134 Кодексу об'єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень Кодексу.
Відповідно до пп. 140.5.11 п. 140.5 ст. 140 Кодексу фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується на суму витрат від визнаних штрафів, пені, неустойок, відшкодування збитків, компенсації неодержаного доходу (упущеної вигоди), нарахованих відповідно до цивільного законодавства та цивільно-правових договорів, у тому числі у сфері зовнішньоекономічної діяльності, на користь осіб, які не є платниками податку (крім фізичних осіб, які є платниками податку на доходи фізичних осіб), та на користь платників податку, які оподатковуються за ставкою 0 відсотків відповідно до п. 44 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" цього Кодексу, а також на суму штрафів, пені, нарахованих контролюючими органами та іншими органами державної влади за порушення вимог законодавства.
Таким чином, фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується на суму штрафів та пені, нарахованих контролюючими органами за порушення вимог податкового законодавства та визнаних у складі витрат за правилами бухгалтерського обліку після 22.05.2020 р., незалежно від періодів оскарження правомірності такого рішення в адміністративному та/або судовому порядках.
Згідно з п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
10.02.2021 N 483/ІПК/99-00-21-02-02-06
Державна податкова служба України розглянула звернення щодо коригування фінансового результату до оподаткування на суму штрафів та пені, нарахованих за порушення податкового законодавства, та, керуючись ст. 52 Податкового Кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє наступне.
можливості застосовування пп. 140.5.11 п. 140.5 ст. 140 Кодексу до штрафів та/або пені, рішення щодо нарахування яких (як у формі податкового повідомлення-рішення, так і у формі рішень інших органів державної влади) було видане до 23.05.2020 р., незалежно від періодів оскарження правомірності такого рішення в адміністративному та/або судовому порядках, а також незалежно від періоду відображення витрат на сплату штрафів та пені за таким рішенням у фінансовому обліку платника податків;
періоду застосування пп. 140.5.11 п. 140.5 ст. 140 Кодексу у разі якщо рішення контролюючих органів/інших органів державної влади щодо нарахування штрафів та пені видано після 23.05.2020 р.
Відповідно до пп. 14.1.265 п. 14.1 ст. 14 Кодексу штрафна санкція (фінансова санкція, штраф) - це плата у вигляді фіксованої суми та/або відсотків, що справляється з платника податків у зв'язку з порушенням ним вимог податкового законодавства та іншого законодавства, контроль за дотриманням яких покладено на контролюючі органи, а також штрафні санкції за порушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

30 днiв передплати безкоштовно!