Про затвердження Змін до Класифікатора особливостей переміщення товарів через митний кордон України, Класифікатора звільнень від сплати митних платежів при ввезенні товарів на митну територію України

Міністерство фінансів України Наказ від 30.12.2022 №482
Реквізити

Видавник: Міністерство фінансів України

Тип Наказ

Дата 30.12.2022

Номер 482

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
30.12.2022 № 482
Про затвердження Змін до Класифікатора особливостей переміщення товарів через митний кордон України, Класифікатора звільнень від сплати митних платежів при ввезенні товарів на митну територію України
З метою вдосконалення та актуалізації відомчих класифікаторів інформації з питань державної митної справи, що використовуються у процесі оформлення митних декларацій, НАКАЗУЮ:
2. Державній митній службі України:
забезпечити інформування державних органів та суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності про зміни, внесені цим наказом, шляхом оприлюднення його на своєму офіційному вебсайті;
доопрацювати програмне забезпечення з урахуванням положень цього наказу.
3. Цей наказ набирає чинності через 10 днів з дня його оприлюднення на офіційному вебсайті Державної митної служби України, крім пункту 1, підпункту 1 пункту 2 та пункту 3 Змін, які набирають чинності через 10 днів з дня оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Державної митної служби України, але не раніше набрання чинності законами України від 13 грудня 2022 року № 2837-IX "Про внесення зміни до розділу XXI "Прикінцеві та перехідні положення" Митного кодексу України щодо сприяння відновленню енергетичної інфраструктури України" та № 2836-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо сприяння відновленню енергетичної інфраструктури України", та пункту 4, який набирає чинності через 10 днів з дня оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Державної митної служби України, але не раніше 01 січня 2023 року.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України з питань європейської інтеграції Драганчука Ю.О. та Голову Державної митної служби України.

Міністр

С. Марченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
30 грудня 2022 року № 482
ЗМІНИ
до Класифікатора особливостей переміщення товарів через митний кордон України, Класифікатора звільнень від сплати митних платежів при ввезенні товарів на митну територію України, Класифікатора документів, сертифікатів, дозволів та додаткової інформації, та Класифікатора видів надходжень бюджету, що контролюються митними органами
1. Розділ 1 "Особливості переміщення товарів" Класифікатора особливостей переміщення товарів через митний кордон України після позиції "AU" доповнити новою позицією такого змісту:
"
AV Ввезення товарів громадськими об'єднаннями та/або благодійними організаціями, включеними до Реєстру неприбуткових установ та організацій, для подальшої їх безоплатної (без будь-якої грошової, матеріальної або інших видів компенсації) передачі такими особами Збройним Силам України та добровольчим формуванням територіальних громад, Національній гвардії України, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній прикордонній службі України, Міністерству внутрішніх справ України, іншим утвореним відповідно до законів України військовим формуванням, їх з'єднанням, військовим частинам, підрозділам 109
".
2. Розділ I "Загальний (Імпорт)" Класифікатора звільнень від сплати митних платежів при ввезенні товарів на митну територію України:
1) доповнити новими позиціями такого змісту:
"
№ пор. Назва товару Ввізне мито Акцизний податок Податок на додану вартість
Код пільги Підстава для надання пільги Код пільги Підстава для надання пільги Код пільги Підстава для надання пільги
143 Тимчасово, протягом дії воєнного стану в Україні, але не довше ніж до 01 травня 2023 року, товари за кодами, визначеними у пункті 9-21
розділу XXI "Прикінцеві та перехідні положення" Митного кодексу України, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України підприємствами або громадянами
231 Митний кодекс України, розділ XXI, пункт 9-21
- - 231 Податковий кодекс України, розділ XX "Перехідні положення", підрозділ 2, пункт 87
144 Тимчасово, протягом дії воєнного стану в України товари (крім товарів, що класифікуються за товарними позиціями 2203 - 2208
, 2401 - 2403
та кодами 2103 90 30 00
, 2106 90, 3824 99 96 20
згідно з УКТ ЗЕД), що ввозяться на митну територію України громадськими об'єднаннями та/або благодійними організаціями, включеними до Реєстру неприбуткових установ та організацій, для подальшої їх безоплатної (без будь-якої грошової, матеріальної або інших видів компенсації) передачі такими особами Збройним Силам України та добровольчим формуванням територіальних громад, Національній гвардії України, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній прикордонній службі України, Міністерству внутрішніх справ України, іншим утвореним відповідно до законів України військовим формуванням, їх з'єднанням, військовим частинам, підрозділам.
232 Митний кодекс України, розділ XXI, пункт 9-22
232 Податковий кодекс України, розділ XX "Перехідні положення", підрозділ 10, пункт 69.5-2
232 Податковий кодекс України, розділ XX "Перехідні положення", підрозділ 10, пункт 69.5-1
145 Тимчасово, протягом дії воєнного стану в Україні, але не більше ніж до 01 травня 2023 року, товари, що безоплатно надаються Енергетичним співтовариством, як допомога на користь суб'єктів господарювання, що мають ліцензії на окремі види господарської діяльності на ринку електричної енергії (виробництво електричної енергії, передача електричної енергії, розподіл електричної енергії), та ввозяться такими суб'єктами на митну територію України для цілей відновлення та ремонту інфраструктури таких підприємств за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в паливно-енергетичному комплексі, за кодами, визначеними в пункту 9-23
розділу XXI "Прикінцеві та перехідні положення" Митного кодексу України
233 Митний кодекс України, розділ XXI, пункт 9-23
, підпункт 1, абзац другий
- - 233 Податковий кодекс України, розділ XX "Перехідні положення", підрозділ 2, пункт 88
".
2) доповнити новою позицією такого змісту:
"
146 Товари, що ввозяться (пересилаються) Міжнародним кримінальним судом для службового користування 234 Угода про привілеї та імунітети міжнародного кримінального суду від 10 вересня 2002 року, стаття 8
234 Угода про привілеї та імунітети міжнародного кримінального суду від 10 вересня 2002 року, стаття 8
234 Угода про привілеї та імунітети міжнародного кримінального суду від 10 вересня 2002 року, стаття 8
".
3. Розділ 8 "Документи, що підтверджують право на пільги із сплати митних платежів, на застосування повного чи часткового звільнення від сплати митних платежів відповідно до обраного митного режиму; що підтверджують сплату митних платежів; що підтверджують зміну термінів сплати митних платежів" Класифікатора документів, сертифікатів, дозволів та додаткової інформації доповнити новими позиціями такого змісту:
"
8047 Ліцензія Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
8048 Витяг з Реєстру неприбуткових установ та організацій
".
4. У Розділі "Акцизний податок" Класифікатора видів надходжень бюджету, що контролюються митними органами:
1) позицію
"
084 Тютюн та тютюнові вироби, рідини, що використовуються в електронних сигаретах 14030600 Податковий кодекс України, розділ VI, стаття 215, підпункти 215.3.2
, 215.3.2-1
, 215.3.3
"
викласти у такій редакції:
"
084 Тютюн та тютюнові вироби (крім сигарил), рідини, що використовуються в електронних сигаретах 14030600 Податковий кодекс України, розділ VI, стаття 215, підпункти 215.3.2
, 215.3.2-1
, 215.3.3
, 215.3.3-1
";
2) після позиції
"
086 Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним мотором, з колясками або без них 14030800 Податковий кодекс України, розділ VI, стаття 215, підпункт 215.3.7
"
доповнити новою позицією такого змісту:
"
087 Сигарили 14030601 Податковий кодекс України, розділ VI, стаття 215, підпункти 215.3.2
, 215.3.2-1
, 215.3.3
".
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
30.12.2022 № 482
Про затвердження Змін до Класифікатора особливостей переміщення товарів через митний кордон України, Класифікатора звільнень від сплати митних платежів при ввезенні товарів на митну територію України
З метою вдосконалення та актуалізації відомчих класифікаторів інформації з питань державної митної справи, що використовуються у процесі оформлення митних декларацій, НАКАЗУЮ:
2. Державній митній службі України:
забезпечити інформування державних органів та суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності про зміни, внесені цим наказом, шляхом оприлюднення його на своєму офіційному вебсайті;
доопрацювати програмне забезпечення з урахуванням положень цього наказу.
3. Цей наказ набирає чинності через 10 днів з дня його оприлюднення на офіційному вебсайті Державної митної служби України, крім пункту 1, підпункту 1 пункту 2 та пункту 3 Змін, які набирають чинності через 10 днів з дня оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Державної митної служби України, але не раніше набрання чинності законами України від 13 грудня 2022 року № 2837-IX "Про внесення зміни до розділу XXI "Прикінцеві та перехідні положення" Митного кодексу України щодо сприяння відновленню енергетичної інфраструктури України" та № 2836-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо сприяння відновленню енергетичної інфраструктури України", та пункту 4, який набирає чинності через 10 днів з дня оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Державної митної служби України, але не раніше 01 січня 2023 року.

30 днiв передплати безкоштовно!