Щодо укладання договорів про заміщення в умовах воєнного стану

Міністерство юстиції України Лист від 14.09.2022 №80455/37.1/32-22
Реквізити

Видавник: Міністерство юстиції України

Тип Лист

Дата 14.09.2022

Номер 80455/37.1/32-22

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
ЛИСТ
14.09.2022 № 80455/37.1/32-22
Міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції
Щодо укладання договорів про заміщення в умовах воєнного стану
Частинами другою, третьою статті 29-1Закону України "Про нотаріат" (далі - Закон) визначено, що приватний нотаріус вправі зупинити нотаріальну діяльність за власним бажанням на строк, що не перевищує двох місяців протягом календарного року, або на більший строк за наявності поважних причин (вагітність, догляд за дитиною, хвороба тощо), подавши до територіального органу Міністерства юстиції України відповідну заяву.
Частиною п'ятою статті 29-2Закону визначено, що при зупиненні нотаріальної діяльності приватного нотаріуса він має право, а якщо строк зупинення більше одного місяця, - зобов'язаний, укласти договір про його заміщення з іншим приватним нотаріусом за виключенням підстави, передбаченої пунктом 7 частини першої статті 29-1.
З метою врегулювання проблемних питань, які виникають під час зупинення приватної нотаріальної діяльності в умовах воєнного стану, листом Міністерства юстиції України від 04.04.2022 № 28001/37.1/32-22 було повідомлено, що під час дії воєнного стану обов'язок укладання договору про заміщення підлягає виконанню виключно у разі, якщо існує така реальна можливість.
У зв'язку з цим слід зазначити, що в окресленому випадку "відсутність можливості укласти договір про заміщення"може бути обумовлена веденням активних бойових дій, тимчасовою окупацією внаслідок військової агресії російської федерації, відсутністю можливості доступу до приміщення (контори) приватного нотаріуса.
Разом з цим до Міністерства юстиції України надходять скарги на дії приватних нотаріусів, які зупинили приватну нотаріальну діяльність на строк більше одного місяця і не уклали договори про заміщення з іншими приватними нотаріусами в регіонах, в яких не ведуться активні бойові дії та які не є тимчасово окупованими. Отже, доступ до приміщення (контори) приватного нотаріуса у зазначених випадках жодним чином не обмежений.
Таким чином, відсутність заміщення приватного нотаріуса, приватна нотаріальна діяльність якого зупинена на строк більше одного місяця, обмежує право громадян на вчинення нотаріальних дій, зокрема, на видачу дублікатів нотаріальних документів, що зберігаються у справах нотаріуса, та видачу свідоцтв про право на спадщину за заведеними спадковими справами.
У контексті порушеної проблематики слід нагадати, що нотаріус - це уповноважена державою фізична особа.
Особа, якій вперше надається право займатися нотаріальною діяльністю, присягає виконувати обов'язки нотаріуса чесно і сумлінно, згідно з законом і совістю, поважати права і законні інтереси фізичних та юридичних осіб, зберігати професійну таємницю, скрізь і завжди берегти чистоту високого звання нотаріуса.
Нотаріус зобов'язаний сприяти фізичним та юридичним особам у здійсненні їх прав та захисті законних інтересів.
Нотаріус повинен виконувати свої обов'язки згідно з принесеною присягою, захищати інтереси людини, суспільства і держави, дотримуватися вимог закону і завжди берегти чистоту високого звання нотаріуса.
Нотаріус має сприяти утвердженню в суспільстві верховенства права, довіри до закону і справедливості.
Нотаріус повинен продемонструвати розумну доступність за зверненням заінтересованих осіб та повідомити особу, яка звернулася, у разі неможливості надати відповідь на звернення протягом розумного строку.
При виконанні нотаріусом своїх професійних обов'язків не допускається безпідставне порушення встановленого режиму роботи, вимог до приміщення і технічного оснащення робочого місця нотаріуса (нотаріальної контори), відсутність на робочому місці без поважних причин.
Своєю діяльністю і поведінкою нотаріус повинен стверджувати повагу до нотаріальної професії та спільноти, її сутності і призначення, сприяти збереженню та підвищенню її престижу.
Враховуючи зазначене, приватним нотаріусам слід наголосити на необхідності не допускати зловживань та неухильно дотримуватись основних обов'язків, визначених статтею 5 Закону, та принципів професійної етики нотаріусів, закріплених Правилами професійної етики нотаріусів України, затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 07.06.2021 № 2039/5.
Окремо необхідно зазначити, що згідно зі статтею 12 Закону свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю може бути анульовано Міністерством юстиції України за рішенням Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату, прийнятим на підставі подання Міністерства юстиції України, його територіальних органів, або Нотаріальної палати України у випадку неодноразового порушення нотаріусом правил професійної етики, затверджених Міністерством юстиції України.
Вищевикладене просимо довести до відома приватних нотаріусів.
Перший заступник МіністраЄвгеній ГОРОВЕЦЬ
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
ЛИСТ
14.09.2022 № 80455/37.1/32-22
Міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції
Щодо укладання договорів про заміщення в умовах воєнного стану
Частинами другою, третьою статті 29-1Закону України "Про нотаріат" (далі - Закон) визначено, що приватний нотаріус вправі зупинити нотаріальну діяльність за власним бажанням на строк, що не перевищує двох місяців протягом календарного року, або на більший строк за наявності поважних причин (вагітність, догляд за дитиною, хвороба тощо), подавши до територіального органу Міністерства юстиції України відповідну заяву.
Частиною п'ятою статті 29-2Закону визначено, що при зупиненні нотаріальної діяльності приватного нотаріуса він має право, а якщо строк зупинення більше одного місяця, - зобов'язаний, укласти договір про його заміщення з іншим приватним нотаріусом за виключенням підстави, передбаченої пунктом 7 частини першої статті 29-1.
З метою врегулювання проблемних питань, які виникають під час зупинення приватної нотаріальної діяльності в умовах воєнного стану, листом Міністерства юстиції України від 04.04.2022 № 28001/37.1/32-22 було повідомлено, що під час дії воєнного стану обов'язок укладання договору про заміщення підлягає виконанню виключно у разі, якщо існує така реальна можливість.
У зв'язку з цим слід зазначити, що в окресленому випадку "відсутність можливості укласти договір про заміщення"може бути обумовлена веденням активних бойових дій, тимчасовою окупацією внаслідок військової агресії російської федерації, відсутністю можливості доступу до приміщення (контори) приватного нотаріуса.
Разом з цим до Міністерства юстиції України надходять скарги на дії приватних нотаріусів, які зупинили приватну нотаріальну діяльність на строк більше одного місяця і не уклали договори про заміщення з іншими приватними нотаріусами в регіонах, в яких не ведуться активні бойові дії та які не є тимчасово окупованими. Отже, доступ до приміщення (контори) приватного нотаріуса у зазначених випадках жодним чином не обмежений.

30 днiв передплати безкоштовно!