Щодо практичного застосування окремих норм розділу III Податкового коде ссу України

Державна податкова служба України Податкова консультація від 26.09.2019 №384/6/99-00-07-02-02-15/ІПК
Остання редакція від 26.09.2019. Прийняття
Реквізити

Видавник: Державна податкова служба України

Тип Податкова консультація

Дата 26.09.2019

Номер 384/6/99-00-07-02-02-15/ІПК

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
26.09.2019 № 384/6/99-00-07-02-02-15/ІПК
Державна податкова служба України розглянула звернення щодо практичного застосування окремих норм розділу III Податкового кодексу України (далі - Кодекс) та, керуючись ст. 52 Кодексу, у межах компетенції повідомляє таке.
Відповідно до п. 137.4 ст. 137 Кодексу податковими (звітними) періодами для податку на прибуток підприємств, крім випадків, передбачених п. 137.5 цієї статті, є календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік. При цьому податкова декларація розраховується наростаючим підсумком. Податковий (звітний) період починається з першого календарного дня податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем податкового (звітного) періоду.
Згідно з п.п. "в" п. 137.5 ст. 137 Кодексу річний податковий (звітний) період встановлюється, зокрема, для платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за показниками Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), за попередній річний звітний (податковий) період, не перевищує 20 мільйонів гривень. При цьому до річного доходу від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначеного за показниками Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), включається дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), інші операційні доходи, фінансові доходи та інші доходи.
Отже, якщо показник доходу від будь-якої діяльності, визначений за показниками Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за попередній звітний (податковий) рік, не перевищує 20 мільйонів гривень, то платник податку має право у поточному році застосовувати річний податковий (звітний) період.
Відповідно до п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об'єктом оподаткування податком на прибуток підприємств є прибуток із джерелом походженні з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень цього Кодексу.
Для платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період не перевищує двадцяти мільйонів гривень, об'єкт оподаткування може визначатися без коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень цього розділу.
Таким чином, не перевищення суми доходів 20 млн. грн. за звітний річний (податковий) період, є підставою для не коригування фінансового результату до оподаткування за результатами цього ж звітного (податкового) періоду на усі різниці (крім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень III розділу Кодексу. Отже під поняттям "останній річний звітний (податковий) період" для цілей застосування п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу розуміється звітний (податковий) рік, у якому платник має декларувати рішення про не коригування фінансового результату до оподаткування, у разі якщо доходи за такий звітний річний (податковий) період не перевищують 20 млн. грн.
Індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і мс же використовуватися виключно платником податку, якому надано таку консультацію (п. 52.2 ст. 52 Кодексу).
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
26.09.2019 № 384/6/99-00-07-02-02-15/ІПК
Державна податкова служба України розглянула звернення щодо практичного застосування окремих норм розділу III Податкового кодексу України (далі - Кодекс) та, керуючись ст. 52 Кодексу, у межах компетенції повідомляє таке.
Відповідно до п. 137.4 ст. 137 Кодексу податковими (звітними) періодами для податку на прибуток підприємств, крім випадків, передбачених п. 137.5 цієї статті, є календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік. При цьому податкова декларація розраховується наростаючим підсумком. Податковий (звітний) період починається з першого календарного дня податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем податкового (звітного) періоду.
Згідно з п.п. "в" п. 137.5 ст. 137 Кодексу річний податковий (звітний) період встановлюється, зокрема, для платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за показниками Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), за попередній річний звітний (податковий) період, не перевищує 20 мільйонів гривень. При цьому до річного доходу від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначеного за показниками Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), включається дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), інші операційні доходи, фінансові доходи та інші доходи.
Отже, якщо показник доходу від будь-якої діяльності, визначений за показниками Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за попередній звітний (податковий) рік, не перевищує 20 мільйонів гривень, то платник податку має право у поточному році застосовувати річний податковий (звітний) період.

30 днiв передплати безкоштовно!