Про затвердження Змін до Довідника відповідності символу звітності коду класифікації доходів бюджету

Державна казначейська служба України Наказ від 19.12.2019 №355
Остання редакція від 19.12.2019. Прийняття
Реквізити

Видавник: Державна казначейська служба України

Тип Наказ

Дата 19.12.2019

Номер 355

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ
НАКАЗ
19.12.2019 № 355
Про затвердження Змін до Довідника відповідності символу звітності коду класифікації доходів бюджету
Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 "Про бюджетну класифікацію" (зі змінами), та з метою відкриття бюджетних рахунків для зарахування надходжень до державного та місцевих бюджетів
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Довідника відповідності символу звітності коду класифікації доходів бюджету, затвердженого наказом Державної казначейської служби України від 28 листопада 2019 року № 336, що додаються.
2. Цей наказ набирає чинності з 03 січня 2020 року.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Голови Державної казначейської служби України відповідно до розподілу обов'язків.
ГоловаТ. Слюз
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної казначейської
служби України
19.12.2019 № 355
ЗМІНИ
до Довідника відповідності символу звітності коду класифікації доходів бюджету
СубрахунокОзнака фондуКод класифікації доходів бюджетуСимвол звітностіНазваПримітка
3130011020400313Податок на прибуток від здійснення букмекерської діяльності та азартних ігор (у тому числі казино)змінити назву коду
3130011020401004Податок на прибуток від здійснення букмекерської діяльності та азартних ігор (у тому числі казино), що сплачений до 1 січня 2015 рокувиключити
3130011024800068Податок на дохід, отриманий від букмекерської діяльності та азартних ігор (у тому числі казино)доповнити
3130013031003325Рентна плата за користування надрами для видобування бурштинудоповнити
3130014020800303Транспортні засоби виключити
3130014021900344Пальневиключити
3130014030800306Транспортні засоби (крім транспортних засобів, що були ввезені на митну територію України та поміщені в митні режими транзиту або тимчасового ввезення у період з 1 січня 2015 року до дня набрання чинності Законом України
від 8 листопада 2018 року "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів")
виключити
3130014031900365Пальне виключити
3130015010500308Мито на нафтопродукти, транспортні засоби (крім транспортних засобів, що були ввезені на митну територію України та поміщені в митні режими транзиту або тимчасового ввезення у період з 1 січня 2015 року до дня набрання чинності Законом України
від 8 листопада 2018 року "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів") та шини до них, що ввозяться суб'єктами підприємницької діяльності та громадянами"
виключити
3130019030000165Кошти для фінансового забезпечення реалізації заходів, визначених пунктами 15 і 16 статті 14 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"змінити назву коду
3130021010200073Надходження від сплати частини чистого прибутку (доходу), що вилучається до державного бюджету відповідно до статті 25 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"
, за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"
доповнити
3130021081900075Штрафні (фінансові) санкції за порушення установленого законодавством порядку проведення розрахункових операцій із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій, у тому числі для перерахування покупцям (споживачам) компенсації частини сум зазначених санкцій у порядку, визначеному законодавствомдоповнити
3130022011500058Плата за ліцензії, сертифікацію оператора системи передачі електричної енергії, оператора газотранспортної системи, видані/здійснену Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послугзмінити назву коду
3130022013000066Плата за видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерейвиключити
3130022013100040Плата за ліцензії на виробництво пального виключити
3130022013200048Плата за ліцензії на право оптової торгівлі пальнимвиключити
3130022013300091Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі пальнимвиключити
3130022013400100Плата за ліцензії на право зберігання пальноговиключити
3130022110000189Єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон Українизмінити назву коду
3130024020000132Кошти від реалізації майна і надходження національної та іноземної валюти, конфіскованих за рішенням суду за вчинення корупційного та пов'язаного з корупцією правопорушення (крім надходжень до цільового фонду для забезпечення оборони і безпеки держави)доповнити
3131114020800303Транспортні засоби виключити
3131114020800212Транспортні засоби доповнити
3131114030800306Транспортні засоби (крім транспортних засобів, що були ввезені на митну територію України та поміщені в митні режими транзиту або тимчасового ввезення у період з 1 січня 2015 року до дня набрання чинності Законом України
від 8 листопада 2018 року "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів")
виключити
3131114030800213Транспортні засоби (крім транспортних засобів, що були ввезені на митну територію України та поміщені в митні режими транзиту або тимчасового ввезення у період з 1 січня 2015 року до дня набрання чинності Законом України
від 8 листопада 2018 року "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів")
доповнити
3131115010500308Мито на нафтопродукти, транспортні засоби (крім транспортних засобів, що були ввезені на митну територію України та поміщені в митні режими транзиту або тимчасового ввезення у період з 1 січня 2015 року до дня набрання чинності Законом України
від 8 листопада 2018 року "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів") та шини до них, що ввозяться суб'єктами підприємницької діяльності та громадянами"
виключити
3131115010500214Мито на нафтопродукти, транспортні засоби (крім транспортних засобів, що були ввезені на митну територію України та поміщені в митні режими транзиту або тимчасового ввезення у період з 1 січня 2015 року до дня набрання чинності Законом України
від 8 листопада 2018 року "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів") та шини до них, що ввозяться суб'єктами підприємницької діяльності та громадянами"
доповнити
3131119030000233Кошти для фінансового забезпечення реалізації заходів, визначених пунктами 15 і 16 статті 14 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"змінити назву коду
3131121010200215Надходження від сплати частини чистого прибутку (доходу), що вилучається до державного бюджету відповідно до статті 25 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"
, за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"
доповнити
3131121030000200Відрахування коштів, отриманих від проведення державних лотерей в Українівиключити
3131121082000218Надходження коштів від сплати особами з інвалідністю часткової вартості автомобілів та коштів від реалізації автомобілів, повернутих особами з інвалідністюзмінити назву коду
3131122013000217Плата за ліцензії на здійснення діяльності у сфері організації і проведення азартних ігордоповнити
3131124060300226Інші надходженнявиключити
3131124111100229Відсотки за користування пільговим довгостроковим державним кредитом, наданим внутрішньо переміщеним особам, учасникам проведення антитерористичної операції (АТО) та/або учасникам проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на придбання житла, і пеня за несвоєчасну сплату відсотківдоповнити
3132125010300274Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"змінити назву коду
3132125020200277Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осібзмінити назву коду
3132125020300269Надходження, що отримують державні і комунальні заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; надходження, що отримують державні і комунальні заклади фахової передвищої та вищої освіти, наукові установи та заклади культури як відсотки, нараховані на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та грантизмінити назву коду
3132125020400279Кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти як за державним замовленням, так і на умовах фінансової підтримкивиключити
3133101501620467Повернення кредитів, наданих із спеціального фонду державного бюджету внутрішньо переміщеним особам на придбання житлазмінити номер коду
3133003511530421Повернення коштів, наданих за рахунок коштів Державного бюджету України підприємствам машинобудування для здійснення заходів, пов'язаних із збільшенням обсягів виробництва та розвитком ринку техніки для агропромислового комплексувиключити
3140011020400313Податок на прибуток від здійснення букмекерської діяльності та азартних ігор (у тому числі казино) змінити назву коду
3140013031003325Рентна плата за користування надрами для видобування бурштинудоповнити
3140022010500892Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового та зернового дистиляту, дистиляту виноградного спиртового, біоетанолу, алкогольних напоїв та тютюнових виробівзмінити назву коду
3140022010600893Плата за ліцензії на право оптової торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим та зерновим дистилятом, дистилятом виноградним спиртовим, біоетаноломзмінити назву коду
3140022010700894Плата за ліцензії на право експорту, імпорту алкогольними напоями та тютюновими виробами виключити
3140022013100816Плата за ліцензії на виробництво пального доповнити
3140022013200821Плата за ліцензії на право оптової торгівлі пальнимдоповнити
3140022013300823Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі пальнимдоповнити
3140022013400829Плата за ліцензії на право зберігання пальногодоповнити
3140041030300607Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освітивиключити
3140041030400608Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення та ремонт існуючих спортивних комплексів при загальноосвітніх навчальних закладах усіх ступеніввиключити
3140041031700666Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво нових, реконструкцію та капітальний ремонт існуючих спортивних п'ятдесятиметрових і двадцятип'ятиметрових басейніввиключити
3140041031800672Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення оперативно-диспетчерських служб, на реалізацію пілотного проекту щодо розвитку системи екстреної медичної допомоги у Вінницькій, Донецькій, Одеській, Полтавській, Тернопільській областях та м. Києвівиключити
3140041031900673Субвенція з державного бюджету районному бюджету Валківського району Харківської області на придбання комп'ютерного томографа для комунального закладу охорони здоров'я "Валківська центральна районна лікарня"виключити
3140041032000680Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Одеської області на проведення реконструкції та будівництва будівель і споруд комунального підприємства "Аеропорт Ізмаїл"доповнити
3140041032300676Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення природоохоронних заходів на об'єктах комунальної власностівиключити
3140041032500691Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників закладів загальної середньої освітидоповнити
3140041032600655Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомогивиключити
3140041032700703Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів"доповнити
3140041032800705Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Львівської області на погашення кредиторської заборгованості, що утворилася за придбане у 2012 році медичне обладнання (мамографічне, рентгенологічне та апарати ультразвукової діагностики) вітчизняного виробництвадоповнити
3140041032900717Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток системи екстреної медичної допомогидоповнити
3140041033000711Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'ядоповнити
3140041033200649Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на підтримку розвитку об'єднаних територіальних громадзмінити назву коду
3140041033600734Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворюваньвиключити
3140041033700641Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії виключити
3140041033800690Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освітизмінити назву коду
3140041036100575Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"
, для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"
, та які потребують поліпшення житлових умов
змінити назву коду
3140041036800559Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Івано-Франківської області на будівництво сучасного біатлонного комплексузмінити назву коду
3140041037400565Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення нових, будівельно-ремонтні роботи існуючих палаців спорту та завершення розпочатих у попередньому періоді робіт з будівництва/реконструкції палаців спортувиключити
3140041051300614Субвенція з місцевого бюджету на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджетузмінити назву коду
3140041051700624Субвенція з місцевого бюджету на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії за рахунок відповідної субвенції з державного бюджетувиключити
3140041051800631Субвенція з місцевого бюджету на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги за рахунок відповідної субвенції з державного бюджетувиключити
3140041052000636Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджетувиключити
3140041052400642Субвенція з місцевого бюджету на підтримку розвитку об'єднаних територіальних громад за рахунок відповідної субвенції з державного бюджетузмінити назву коду
3140041052700646Субвенція з місцевого бюджету на створення нових, будівельно-ремонтні роботи існуючих палаців спорту та завершення розпочатих у попередньому періоді робіт з будівництва/реконструкції палаців спорту за рахунок відповідної субвенції з державного бюджетувиключити
3140041054300681Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджетувиключити
3140041054400682Субвенція з місцевого бюджету на створення та ремонт існуючих спортивних комплексів при загальноосвітніх навчальних закладах усіх ступенів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджетувиключити
3140041054600684Субвенція з місцевого бюджету на будівництво нових, реконструкцію та капітальний ремонт існуючих спортивних п'ятдесятиметрових і двадцятип'ятиметрових басейнів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджетувиключити
3140041054700685Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів на об'єктах комунальної власності за рахунок відповідної субвенції з державного бюджетувиключити
3140041054800692Субвенція з місцевого бюджету на покращення соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджетудоповнити
3140041054900704Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджетудоповнити
3140041055000712Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджетудоповнити
3141141031700922Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво нових, реконструкцію та капітальний ремонт існуючих спортивних п'ятдесятиметрових і двадцятип'ятиметрових басейнівдоповнити
3141141032700927Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів"доповнити
3141141037400965Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення нових, будівельно-ремонтні роботи існуючих палаців спорту та завершення розпочатих у попередньому періоді робіт з будівництва/реконструкції палаців спортудоповнити
3141141052700966Субвенція з місцевого бюджету на створення нових, будівельно-ремонтні роботи існуючих палаців спорту та завершення розпочатих у попередньому періоді робіт з будівництва/реконструкції палаців спорту за рахунок відповідної субвенції з державного бюджетудоповнити
3141141054600923Субвенція з місцевого бюджету на будівництво нових, реконструкцію та капітальний ремонт існуючих спортивних п'ятдесятиметрових і двадцятип'ятиметрових басейнів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджетудоповнити
3141141054900929Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджетудоповнити
3142125020300986Надходження, що отримують державні і комунальні заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; надходження, що отримують державні і комунальні заклади фахової передвищої та вищої освіти, наукові установи та заклади культури як відсотки, нараховані на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та грантизмінити назву коду
3331911020400313Податок на прибуток від здійснення букмекерської діяльності та азартних ігор (у тому числі казино)змінити назву коду
3331913031003325Рентна плата за користування надрами для видобування бурштинудоповнити
3332914020800303Транспортні засоби виключити
3332914030800306Транспортні засоби (крім транспортних засобів, що були ввезені на митну територію України та поміщені в митні режими транзиту або тимчасового ввезення у період з 1 січня 2015 року до дня набрання чинності Законом України
від 8 листопада 2018 року "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів")
виключити
3332915010500308Мито на нафтопродукти, транспортні засоби (крім транспортних засобів, що були ввезені на митну територію України та поміщені в митні режими транзиту або тимчасового ввезення у період з 1 січня 2015 року до дня набрання чинності Законом України
від 8 листопада 2018 року "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів") та шини до них, що ввозяться суб'єктами підприємницької діяльності та громадянами"
виключити
3341922010500892Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового та зернового дистиляту, дистиляту виноградного спиртового, біоетанолу, алкогольних напоїв та тютюнових виробівзмінити назву коду
3341922010600893Плата за ліцензії на право оптової торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим та зерновим дистилятом, дистилятом виноградним спиртовим, біоетаноломзмінити назву коду
3341922010700894Плата за ліцензії на право експорту, імпорту алкогольними напоями та тютюновими виробами виключити
3341922013100816Плата за ліцензії на виробництво пального доповнити
3341922013200821Плата за ліцензії на право оптової торгівлі пальнимдоповнити
3341922013300823Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі пальнимдоповнити
3341922013400829Плата за ліцензії на право зберігання пальногодоповнити
Заступник директора
департаменту -
начальник відділу
методології казначейського
обслуговування бюджетів
за видатками та інших клієнтів
Департаменту методології
з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку,
звітності та розвитку
Казначейства


Х. Харпола
( Текст взято з сайту Казначейства України http://www.treasury.gov.ua )
ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ
НАКАЗ
19.12.2019 № 355
Про затвердження Змін до Довідника відповідності символу звітності коду класифікації доходів бюджету
Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 "Про бюджетну класифікацію" (зі змінами), та з метою відкриття бюджетних рахунків для зарахування надходжень до державного та місцевих бюджетів
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Довідника відповідності символу звітності коду класифікації доходів бюджету, затвердженого наказом Державної казначейської служби України від 28 листопада 2019 року № 336, що додаються.
2. Цей наказ набирає чинності з 03 січня 2020 року.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Голови Державної казначейської служби України відповідно до розподілу обов'язків.
ГоловаТ. Слюз
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної казначейської
служби України
19.12.2019 № 355
ЗМІНИ
до Довідника відповідності символу звітності коду класифікації доходів бюджету

30 днiв передплати безкоштовно!