Про внесення змін до Плану підготовки проєктів регуляторних актів Національного банку України на 2022 рік

Національний банк України Наказ від 24.06.2022 №335-но
Реквізити

Видавник: Національний банк України

Тип Наказ

Дата 24.06.2022

Номер 335-но

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Н А К А З
24.06.2022 № 335-но
Про внесення змін до Плану підготовки проєктів регуляторних актів Національного банку України на 2022 рік
З метою актуалізації інформації та згідно з доповідною запискою Департаменту методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ від 20 червня 2022 року № В/33-0006/44994 "Про внесення змін до Плану підготовки проєктів регуляторних актів Національного банку України на 2022 рік" НАКАЗУЮ:
1. Унести до Плану підготовки проєктів регуляторних актів Національного банку України на 2022 рік, затвердженого наказом Національного банку України від 06 грудня 2021 року № 883-но (зі змінами) (далі – План), такі зміни:
1) у колонці 4 рядка 3 таблиці цифри "II" замінити цифрами "III";
2) рядок 4 таблиці виключити.
У зв’язку з цим рядки 5, 6 уважати відповідно рядками 4, 5;
3) План доповнити новим рядком такого змісту:
"
12345
Проєкт постанови Правління Національного банку України "Про
внесення змін до деяких нормативноправових актів Національного
банку України"
Удосконалення процедури ліцензування надавачів небанківських
фінансових послуг, у тому числі спрощення порядку видачі ліцензії
на торгівлю валютними цінностями
IІI квартал 2022 рокуДепартамент методології регулювання діяльності небанківських
фінансових установ
".
2. Юридичному департаменту (Владислав Бедненко) протягом 10 днів із дня підписання цього наказу подати Департаменту комунікацій (Галина Калачова) оновлений План для розміщення на сторінці офіційного Інтернетпредставництва Національного банку України.
3. Департаменту комунікацій (Галина Калачова) протягом 10 днів із дня підписання цього наказу розмістити його на сторінці офіційного Інтернетпредставництва Національного банку України.
В. о. Голови Юрій ГЕЛЕТІЙ
Інд. 18
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Н А К А З
24.06.2022 № 335-но
Про внесення змін до Плану підготовки проєктів регуляторних актів Національного банку України на 2022 рік
З метою актуалізації інформації та згідно з доповідною запискою Департаменту методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ від 20 червня 2022 року № В/33-0006/44994 "Про внесення змін до Плану підготовки проєктів регуляторних актів Національного банку України на 2022 рік" НАКАЗУЮ:
1. Унести до Плану підготовки проєктів регуляторних актів Національного банку України на 2022 рік, затвердженого наказом Національного банку України від 06 грудня 2021 року № 883-но (зі змінами) (далі – План), такі зміни:
1) у колонці 4 рядка 3 таблиці цифри "II" замінити цифрами "III";
2) рядок 4 таблиці виключити.
У зв’язку з цим рядки 5, 6 уважати відповідно рядками 4, 5;
3) План доповнити новим рядком такого змісту:
"
12345
Проєкт постанови Правління Національного банку України "Про
внесення змін до деяких нормативноправових актів Національного
банку України"
Удосконалення процедури ліцензування надавачів небанківських
фінансових послуг, у тому числі спрощення порядку видачі ліцензії
на торгівлю валютними цінностями
IІI квартал 2022 рокуДепартамент методології регулювання діяльності небанківських
фінансових установ
".
2. Юридичному департаменту (Владислав Бедненко) протягом 10 днів із дня підписання цього наказу подати Департаменту комунікацій (Галина Калачова) оновлений План для розміщення на сторінці офіційного Інтернетпредставництва Національного банку України.
3. Департаменту комунікацій (Галина Калачова) протягом 10 днів із дня підписання цього наказу розмістити його на сторінці офіційного Інтернетпредставництва Національного банку України.
В. о. Голови Юрій ГЕЛЕТІЙ
Інд. 18

30 днiв передплати безкоштовно!