Про внесення змін до наказу Держмитслужби України від 26.04.2006 N 335

Державна митна служба України Наказ від 15.03.2011 №200
Реквізити

Видавник: Державна митна служба України

Тип Наказ

Дата 15.03.2011

Номер 200

Статус Не діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
15.03.2011 N 200
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної митної служби N 300 від 31.05.2012 )
Про внесення змін до наказу Держмитслужби України від 26.04.2006 N 335
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної митної служби N 226 від 22.03.2011 )
З метою вдосконалення Класифікатора митних органів та їх структурних підрозділів, спеціалізованих митних установ та організацій, затвердженого наказом Держмитслужби України від 26.04.2006 N 335 (зі змінами), та у зв'язку зі змінами, які відбулися в структурі митних органів,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити зміни до Класифікатора митних органів та їх структурних підрозділів, спеціалізованих митних установ та організацій, затвердженого наказом Держмитслужби від 26.04.2006 N 335 (зі змінами), що додаються.
2. Регіональній інформаційній митниці (Копосов С.А.) забезпечити внесення зазначених змін до відповідних програмно-інформаційних комплексів Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби України.
3. Керівникам регіональних митниць, митниць проінформувати суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності і громадян про зміни, передбачені цим наказом.
4. Установити, що цей наказ набирає чинності через п'ять робочих днів після його видання, крім пункту 1 зазначених змін, який вводиться в дію з 01.04.2011.
( Пункт 4 в редакції Наказу Державної митної служби N 226 від 22.03.2011 )
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Служби Сьомку С.М.
Голова Служби І.Г.Калєтнік
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держмитслужби
15.03.2011 N 200
ЗМІНИ
до Класифікатора митних органів та їх структурних підрозділів, спеціалізованих митних установ та організацій, затвердженого наказом Держмитслужби від 26.04.2006 N 335 (зі змінами) ( v0335342-06 )
1. Пункт 2 Класифікатора викласти в такій редакції:
------------------------------------------------------------------
|2 |Київська регіональна митниця | 10000 00 00 |
|----------------------------------------------------------------|
|Зона діяльності - місто Київ (крім питань, що належить до |
|компетенції Київської обласної митниці та Енергетичної |
|регіональної митниці), аеродроми "Київ (Антонов) і (Гостомель)" |
|та території митних ліцензійних складів і складів тимчасового |
|зберігання (у тому числі території, що будуть використовуватися |
|за таким призначенням), які розташовані в Київській області, |
|власниками яких є суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності, що |
|перебувають на обліку в цій митниці. |
|Місто Київ та Київська область в частині митного контролю та |
|митного оформлення наступних товарів: |
|призначених для офіційного (службового) користування |
|дипломатичних представництв, консульських установ, представництв|
|іноземних держав та міжнародних організацій, представництв |
|іноземних фірм в Україні, а також особистого користування членів|
|персоналу таких представництв, установ та організацій і членів |
|їх сімей, які мають митні пільги, крім дипломатичної пошти, що |
|вивозиться за межі митної території України через аеропорт |
|"Бориспіль"; |
|призначених для демонстрації або використання на виставках, |
|ярмарках, конференціях або інших подібних заходах, а також |
|аудіовізуальних творів, фонограм чи відеограм на відповідних |
|матеріальних носіях; |
|що переміщуються у міжнародних поштових та експрес- |
|відправленнях. |
|Територія міста Києва, Вінницької, Житомирської, Київської, |
|Полтавської, Сумської, Черкаської та Чернігівської областей в |
|частині митного оформлення товарів, що класифікуються у товарних|
|позиціях 9401 (за винятком товарних підкатегорій 9401 10 00 10, |
|9401 10 00 90, 9401 20 00 00, меблів дитячих, що виготовлені з |
|пластмаси), 9403 (за винятком товарних підпозицій 9403 10, 9403 |
|20, меблів дитячих, що виготовлені з пластмаси, та меблів, |
|призначених для авіаційного транспорту) згідно з Українською |
|класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності |
| ( 2371г-14 ) та ввозяться в Україну суб'єктами господарської |
|діяльності в митному режимі "імпорт". |
|----------------------------------------------------------------|
|Служба боротьби з контрабандою та | 10000 00 01 |
|порушеннями митних правил | |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Відділ кадрового забезпечення та з питань | 10000 00 02 |
|запобігання корупції | |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Відділ адміністрування митних платежів | 10000 00 03 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Відділ інформаційних технологій та митної | 10000 00 04 |
|статистики | |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Відділ контролю за переміщенням товарів | 10000 00 05 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Відділ контролю митної вартості та | 10000 00 06 |
|класифікації товарів | |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Сектор з питань захисту прав | 10000 00 08 |
|інтелектуальної власності відділу | |
|організації митного контролю та роботи | |
|митних посередників | |
|-----------------------------------------------+----------------|
|М/п "Жуляни" | 10011 00 00 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Відділ митного оформлення N 1 | 10011 00 01 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Відділ митного оформлення N 2 | 10011 00 02 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|П/п "Київ - аеропорт" |10011 01 00 (13)|
|-----------------------------------------------+----------------|
|П/п "Аеродром "Гостомель" |10011 02 00 (13)|
|-----------------------------------------------+----------------|
|М/п "Правобережний" | 10014 00 00 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|М/п "Спеціалізований" | 10015 00 00 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Відділ митного оформлення N 1 | 10015 00 03 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Відділ митного оформлення N 2 | 10015 00 01 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Відділ митного оформлення N 3 | 10015 00 02 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|М/п "Лівобережний" | 10016 00 00 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|М/п "Дніпровський" | 10017 00 00 |
------------------------------------------------------------------
2. У пункті 13 Класифікатора рядок "Зона діяльності" викласти у такій редакції:
------------------------------------------------------------------
|Зона діяльності - митна територія України, зі спеціалізацією |
|митного контролю та митного оформлення природного газу, нафти, |
|нафтопродуктів, аміаку та електроенергії, що переміщуються |
|через митний кордон України трубопровідним транспортом та |
|лініями електропередачі. |
|Підрозділами Енергетичної регіональної митниці, що здійснюють |
|митний контроль та оформлення нафти, яка надходить |
|трубопровідним транспортом на нафтопереробні підприємства на |
|митній території України, також здійснюється митний контроль і |
|оформлення інших товарів, не зазначених у абзаці першому цього |
|пункту, що переміщуються через митний кордон будь-яким видом |
|транспорту для переробки цими підприємствами або отримані у |
|результаті такої переробки. |
|Підрозділом Енергетичної регіональної митниці, розташованим у |
|морському торговельному порту "Южний", здійснюється митний |
|контроль і оформлення аміаку, що призначений для вивезення за |
|межі митної території України через цей порт водними |
|транспортними засобами, доставлений будь-яким видом транспорту |
|для перевантаження на ВАТ "Одеський припортовий завод" та не |
|поміщений у митний режим. |
------------------------------------------------------------------
3. У пункті 14 Класифікатора після рядка:
------------------------------------------------------------------
|Сектор митного оформлення N 4 відділу митного | 12500 00 44 |
|оформлення N 1 | |
------------------------------------------------------------------
доповнити рядком:
------------------------------------------------------------------
|Сектор митного оформлення N 5 відділу митного | 12500 00 46 |
|оформлення N 1 | |
------------------------------------------------------------------
4. Пункт 24 Класифікатора викласти у такій редакції:
------------------------------------------------------------------
|24|Чопська митниця | 30500 00 00 |
|----------------------------------------------------------------|
|Зона діяльності - Закарпатська область, крім митного оформлення |
|товарів, які класифікуються у товарній групі 06 (за винятком |
|товарної підкатегорії 0602 90 10 00) згідно з Українською |
|класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності і |
|ввозяться в Україну суб'єктами господарської діяльності. |
|Територія Івано-Франківської та Чернівецької областей в частині |
|митного оформлення товарів, що класифікуються у товарних |
|позиціях 8703, 9401 (за винятком товарних підкатегорій 9401 10 |
|00 10, 9401 10 00 90, 9401 20 00 00, меблів дитячих, що |
|виготовлені з пластмаси), 9403 (за винятком товарних підпозицій |
|9403 10, 9403 20, меблів дитячих, що виготовлені з пластмаси та |
|меблів, призначених для авіаційного транспорту) згідно з |
|Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної |
|діяльності ( 2371г-14 ) та ввозяться в Україну суб'єктами |
|господарської діяльності в митному режимі "імпорт". |
|----------------------------------------------------------------|
|Служба боротьби з контрабандою та | 30500 00 01 |
|порушеннями митних правил | |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Відділ кадрового забезпечення та з | 30500 00 02 |
|питань запобігання корупції | |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Відділ адміністрування митних платежів | 30500 00 03 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Відділ інформаційної роботи та митної | 30500 00 04 |
|статистики | |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Відділ контролю за переміщенням товарів | 30500 00 05 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Відділ контролю митної вартості та | 30500 00 06 |
|класифікації товарів | |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Відділ організації митного контролю та | 30500 00 07 |
|роботи митних посередників | |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Відділ митної варти | 30500 00 09 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Відділ митного оформлення N 1 (Ужгород) | 30500 00 10 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Сектор митного оформлення N 1 відділу | 30500 00 11 |
|митного оформлення N 1 | |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Сектор митного оформлення N 2 відділу | 30500 00 12 |
|митного оформлення N 1 | |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Сектор митного оформлення N 3 відділу | 30500 00 13 |
|митного оформлення N 1 | |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Сектор митного оформлення (Чоп) | 30500 00 14 |
|відділу митного оформлення N 1 | |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Відділ митного оформлення N 2 (Мукачеве) | 30500 00 15 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Сектор митного оформлення (Берегово) | 30500 00 16 |
|відділу митного оформлення N 2 | |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Відділ митного оформлення N 3 (Виноградів) | 30500 00 17 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Сектор митного оформлення (Тячів) | 30500 00 18 |
|відділу митного оформлення N 3 | |
|-----------------------------------------------+----------------|
|М/п "Чоп - залізничний" | 30501 00 00 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|П/п "Чоп - Захонь" (станція "Чоп") |30501 02 00 (12)|
|-----------------------------------------------+----------------|
|П/п "Чоп - Чієрна над Тисою" (станція "Чоп") |30501 03 00 (12)|
|-----------------------------------------------+----------------|
|П/п "Соловка - Еперєшке" (станція "Батьово") |30501 05 00 (12)|
|-----------------------------------------------+----------------|
|Відділ митного оформлення N 1 митного | 30501 00 18 |
|поста "Чоп - залізничний" | |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Відділ митного оформлення N 2 митного | 30501 00 19 |
|поста "Чоп - залізничний" | |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Сектор митного оформлення N 1 відділу | 30501 00 20 |
|митного оформлення N 2 митного поста | |
|"Чоп - залізничний" | |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Сектор митного оформлення N 2 відділу | 30501 00 21 |
|митного оформлення N 2 митного поста | |
|"Чоп - залізничний" | |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Сектор митного оформлення N 3 відділу | 30501 00 22 |
|митного оформлення N 2 митного поста | |
|"Чоп - залізничний" | |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Сектор митного оформлення N 4 відділу | 30501 00 23 |
|митного оформлення N 2 митного поста | |
|"Чоп - залізничний" | |
|-----------------------------------------------+----------------|
|П/п "Павлове - Матьовце" (станція "Павлове") |30501 06 00 (12)|
|-----------------------------------------------+----------------|
|Сектор митного оформлення N 5 відділу | 30501 06 26 |
|митного оформлення N 2 митного поста | |
|"Чоп - залізничний" (Павлове) | |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Відділ митного оформлення (міжнародних | 30501 00 25 |
|поштових та експрес відправлень) | |
|митного поста "Чоп - залізничний" | |
|-----------------------------------------------+----------------|
|М/п "Тиса" | 30502 00 00 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|П/п "Чоп - Захонь" |30502 04 00 (11)|
|-----------------------------------------------+----------------|
|Відділ митного оформлення N 1 митного | 30502 04 42 |
|поста "Тиса" | |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Відділ митного оформлення N 2 митного | 30502 04 43 |
|поста "Тиса" | |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Відділ митного оформлення N 3 митного | 30502 04 44 |
|поста "Тиса" | |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Відділ митного оформлення N 4 митного | 30502 04 45 |
|поста "Тиса" | |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Відділ митного оформлення N 5 митного | 30502 04 46 |
|поста "Тиса" | |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Відділ митного оформлення N 6 митного | 30502 04 47 |
|поста "Тиса" | |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Відділ митного оформлення N 7 митного | 30502 04 48 |
|поста "Тиса" | |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Відділ митного оформлення N 8 митного | 30502 04 49 |
|поста "Тиса" | |
|-----------------------------------------------+----------------|
|П/п "Малі Селменці - Вельке Слеменце" |30502 07 00 (17)|
|-----------------------------------------------+----------------|
|Сектор митного оформлення (п/п "Малі | 30502 07 32 |
|Селменці") митного поста "Тиса" | |
|-----------------------------------------------+----------------|
|М/п "Ужгород" | 30506 00 00 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|П/п "Ужгород - аеропорт" |30506 08 00 (13)|
|-----------------------------------------------+----------------|
|П/п "Ужгород - Вишнє-Нємецьке" |30506 09 00 (11)|
|-----------------------------------------------+----------------|
|Відділ митного оформлення N 1 митного | 30506 00 17 |
|поста "Ужгород" | |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Сектор митного оформлення N 1 відділу | 30506 00 18 |
|митного оформлення N 1 митного поста "Ужгород" | |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Сектор митного оформлення N 2 відділу | 30506 00 19 |
|митного оформлення N 1 митного поста "Ужгород" | |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Сектор митного оформлення N 3 відділу | 30506 00 20 |
|митного оформлення N 1 митного поста "Ужгород" | |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Сектор митного оформлення N 4 відділу | 30506 00 21 |
|митного оформлення N 1 митного поста "Ужгород" | |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Відділ митного оформлення N 2 митного | 30506 09 22 |
|поста "Ужгород" | |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Сектор митного оформлення N 1 відділу | 30506 09 23 |
|митного оформлення N 2 митного поста "Ужгород" | |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Сектор митного оформлення N 2 відділу | 30506 09 24 |
|митного оформлення N 2 митного поста "Ужгород" | |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Сектор митного оформлення N 3 відділу | 30506 09 25 |
|митного оформлення N 2 митного поста "Ужгород" | |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Сектор митного оформлення N 4 відділу | 30506 09 26 |
|митного оформлення N 2 митного поста "Ужгород" | |
|-----------------------------------------------+----------------|
|П/п "Малий Березний - Убля" |30506 10 00 (11)|
|-----------------------------------------------+----------------|
|Відділ митного оформлення N 3 (Малий | 30506 10 06 |
|Березний) митного поста "Ужгород" | |
|-----------------------------------------------+----------------|
|М/п "Виноградів" | 30507 00 00 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|П/п "Дзвінкове - Лонья" |30507 14 00 (11)|
|-----------------------------------------------+----------------|
|Відділ митного оформлення N 1 митного | 30507 14 01 |
|поста "Виноградів" (п/п "Дзвінкове") | |
|-----------------------------------------------+----------------|
|П/п "Косино - Барабаш" |30507 15 00 (11)|
|-----------------------------------------------+----------------|
|Відділ митного оформлення N 2 митного | 30507 15 02 |
|поста "Виноградів" (п/п "Косино") | |
|-----------------------------------------------+----------------|
|П/п "Лужанка - Берегшурань" |30507 16 00 (11)|
|-----------------------------------------------+----------------|
|Відділ митного оформлення N 3 митного | 30507 16 03 |
|поста "Виноградів" (п/п "Лужанка") | |
|-----------------------------------------------+----------------|
|П/п "Вилок - Тисабеч" |30507 17 00 (11)|
|-----------------------------------------------+----------------|
|Відділ митного оформлення N 4 митного | 30507 17 06 |
|поста "Виноградів" (п/п "Вилок") | |
|-----------------------------------------------+----------------|
|П/п "Дякове - Халмеу" |30507 18 00 (11)|
|-----------------------------------------------+----------------|
|П/п "Дякове - Халмеу" (станція "Дякове") |30507 11 00 (12)|
|-----------------------------------------------+----------------|
|П/п "Ділове, Берлібаш - Валя Вишеулуй" |30507 12 00 (12)|
|(станція "Берлібаш") | |
|-----------------------------------------------+----------------|
|П/п "Тересва - Кимпулунг ла Тиса" |30507 13 00 (12)|
|(станція "Тересва") | |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Відділ митного оформлення N 5 митного | 30507 00 20 |
|поста "Виноградів" (п/п "Дякове") | |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Сектор митного оформлення N 1 відділу | 30507 00 21 |
|митного оформлення N 5 митного поста | |
|"Виноградів" | |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Сектор митного оформлення N 2 відділу | 30507 00 22 |
|митного оформлення N 5 митного поста | |
|"Виноградів" | |
|-----------------------------------------------+----------------|
|П/п "Солотвино - Сігету Мармацієй" |30507 19 00 (11)|
|-----------------------------------------------+----------------|
|П/п "Хижа - Тарна Маре" |30507 20 00 (31)|
|-----------------------------------------------+----------------|
|Відділ митного оформлення N 6 митного | 30507 00 10 |
|поста "Виноградів" (п/п "Солотвино", "Хижа") | |
------------------------------------------------------------------
5. У пункті 47 Класифікатора:
5.1. Вилучити рядки:
------------------------------------------------------------------
|М/п "Гайворон" | 90102 00 00 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Пункт митного оформлення "Побузьке" митного | 90102 00 01 |
|поста "Гайворон" | |
------------------------------------------------------------------
Після рядка:
------------------------------------------------------------------
|Відділ митного оформлення N 1 | 90100 00 08 |
------------------------------------------------------------------
доповнити рядком:
------------------------------------------------------------------
|Відділ митного оформлення N 2 | 90100 00 10 |
------------------------------------------------------------------
Рядок:
------------------------------------------------------------------
|Пункт митного оформлення "Світловодськ" митного| 90103 00 01 |
|поста "Олександрія" | |
------------------------------------------------------------------
викласти у такій редакції:
------------------------------------------------------------------
|Сектор митного оформлення N 1 у | 90103 00 01 |
|м. Світловодську митного поста "Олександрія" | |
------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту
організації митного контролю
та роботи митних посередників


А.І.Сербайло
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.ua
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
15.03.2011 N 200
Про внесення змін до наказу Держмитслужби України від 26.04.2006 N 335
З метою вдосконалення Класифікатора митних органів та їх структурних підрозділів, спеціалізованих митних установ та організацій, затвердженого наказом Держмитслужби України від 26.04.2006 N 335 (зі змінами), та у зв'язку зі змінами, які відбулися в структурі митних органів,
НАКАЗУЮ:
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

30 днiв передплати безкоштовно!