Про затвердження форм державного статистичного спостереження щодо діяльності підприємств водного транспорту

Державна служба статистики України Наказ від 23.06.2022 №194
Реквізити

Видавник: Державна служба статистики України

Тип Наказ

Дата 23.06.2022

Номер 194

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
(Держстат)
НАКАЗ
23.06.2022 Київ № 194
Про затвердження форм державного статистичного спостереження щодо діяльності підприємств водного транспорту
Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику" та пункту 4 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року № 481 (зі змінами), ураховуючи положення статей 80, 81, 95 Цивільного кодексу України, частини восьмої статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України, з метою подальшого вдосконалення державного статистичного спостереження щодо діяльності підприємств водного транспорту й отримання повної, всебічної та об'єктивної статистичної інформації
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити форми державного статистичного спостереження, що додаються, та ввести їх у дію, починаючи зі звіту:
1)за січень 2023 року - №51-вод (місячна) "Звіт про роботу підприємства водного транспорту";
2)за І квартал 2023 року - № 31-вод (квартальна) "Звіт про перевезення вантажів і пасажирів водним транспортом".
2. Поширити форми державного статистичного спостереження, затверджені цим наказом, на юридичних осіб, відокремлені підрозділи юридичних осіб відповідно до затвердженої методології.
3. Департаменту короткотермінової статистики (Петренко І. С.) здійснювати методологічне керівництво щодо збирання й опрацювання даних за формами державного статистичного спостереження, затвердженими цим наказом.
4. Департаменту координації процесу збирання даних (Правосуд О. Ф.) надати протягом трьох робочих днів департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) цей наказ в електронній формі для оприлюднення на офіційному вебсайті Держстату.
5. Департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Держстату протягом трьох робочих днів після отримання його електронної версії.
6. Керівникам територіальних органів Держстату, згідно з нормами чинного законодавства, забезпечити збирання, опрацювання та подання даних за формами державного статистичного спостереження, затвердженими цим наказом.
7. Визнати таким, що втратив чинність, з 01 лютого 2023 року наказ Державної служби статистики України від 25 червня 2021 року № 140 "Про затвердження форм державного статистичного спостереження щодо діяльності підприємств водного транспорту".
8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
ГоловaІгор Вернер
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держстату
23 червня 2022 р. № 194
№ 51-вод
(місячна)
ЗВІТ
ПРО РОБОТУ ПІДПРИЄМСТВА ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ
за _______________ 20__ року
(місяць)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держстату
23 червня 2022 р. № 194
№ 31-вод
(квартальна)
ЗВІТ
ПРО ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ І ПАСАЖИРІВ ВОДНИМ ТРАНСПОРТОМ
за __ квартал 20 __ року
(Текст взято з сайту Держстату України http://www.ukrstat.gov.ua)
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
(Держстат)
НАКАЗ
23.06.2022 Київ № 194
Про затвердження форм державного статистичного спостереження щодо діяльності підприємств водного транспорту
Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику" та пункту 4 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року № 481 (зі змінами), ураховуючи положення статей 80, 81, 95 Цивільного кодексу України, частини восьмої статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України, з метою подальшого вдосконалення державного статистичного спостереження щодо діяльності підприємств водного транспорту й отримання повної, всебічної та об'єктивної статистичної інформації
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити форми державного статистичного спостереження, що додаються, та ввести їх у дію, починаючи зі звіту:
1)за січень 2023 року - №51-вод (місячна) "Звіт про роботу підприємства водного транспорту";
2)за І квартал 2023 року - № 31-вод (квартальна) "Звіт про перевезення вантажів і пасажирів водним транспортом".
2. Поширити форми державного статистичного спостереження, затверджені цим наказом, на юридичних осіб, відокремлені підрозділи юридичних осіб відповідно до затвердженої методології.
3. Департаменту короткотермінової статистики (Петренко І. С.) здійснювати методологічне керівництво щодо збирання й опрацювання даних за формами державного статистичного спостереження, затвердженими цим наказом.
4. Департаменту координації процесу збирання даних (Правосуд О. Ф.) надати протягом трьох робочих днів департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) цей наказ в електронній формі для оприлюднення на офіційному вебсайті Держстату.

30 днiв передплати безкоштовно!