Про затвердження Змін до Інструкції з бухгалтерського обліку операцій із фінансовими інструментами в банках України

Національний банк України Постанова від 30.12.2020 №173
Реквізити

Видавник: Національний банк України

Тип Постанова

Дата 30.12.2020

Номер 173

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
Офіційно опубліковано 12.01.2021
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
30.12.2020 № 173
Про затвердження Змін до Інструкції з бухгалтерського обліку операцій із фінансовими інструментами в банках України
Відповідно до статей 7, 41, 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 68 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою удосконалення відображення в бухгалтерському обліку операцій із фінансовими інструментами в банках України відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності Правління Національного банку України
постановляє:
1. Затвердити Зміни до Інструкції з бухгалтерського обліку операцій із фінансовими інструментами в банках України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 21 лютого 2018 року № 14 (зі змінами), що додаються.
2. Департаменту бухгалтерського обліку (Богдан Лукасевич) після офіційного опублікування забезпечити доведення до відома банків України інформації про прийняття цієї постанови.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Катерину Рожкову.
4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
ГоловаКирило ШЕВЧЕНКО
Інд. 60
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
30 грудня 2020 року № 173
Зміни до Інструкції з бухгалтерського обліку операцій із фінансовими інструментами в банках України
1. У розділі І:
1) підпункт 26 пункту 3 після слів "зменшення корисності" доповнити словами ", чи для придбаного або створеного знеціненого фінансового активу";
2) друге речення абзацу першого пункту 5 після слів "за рахунками" доповнити словами "доходів або";
3) пункт 14 доповнити новим абзацом такого змісту:
"Банк безпосередньо зменшує валову балансову вартість фінансового активу за рахунок резерву, якщо не має обґрунтованих очікувань щодо відновлення фінансового активу в цілому або його частини. Списання є подією повного або часткового припинення визнання фінансового активу.";
4) абзац перший пункту 28 після слова "Банк" доповнити словами "у разі відновлення корисності фінансових активів";
5) абзаци другий та третій пункту 30 викласти в такій редакції:
"Банк відображає в бухгалтерському обліку заборгованість за кредитом овердрафт, не погашену у визначений договором строк, з наступного дня за відповідним балансовим рахунком із обліку кредитів з окремим параметром аналітичного рахунку простроченої заборгованості або за відповідним балансовим рахунком із обліку кредитів овердрафт за окремим параметром аналітичного рахунку простроченої заборгованості протягом 30 днів після визначеного договором строку погашення.
Банк відображає в бухгалтерському обліку заборгованість за кредитом овердрафт, не погашену понад 30 днів після визначеного договором строку, за відповідним балансовим рахунком із обліку кредитів за окремим параметром аналітичного рахунку простроченої заборгованості.".
2. Таблицю пункту 94 розділу ХVIII доповнити двома новими рядками такого змісту:
"
1234
6Рахунки для обліку дебіторської заборгованостіРахунок для обліку доходу від припинення визнання фінансових активівНа суму позитивного результату від продажу (за наявності різниці між сумою отриманої компенсації та балансовою вартістю)
7Рахунок для обліку витрат від припинення визнання фінансових активівРахунки для обліку дебіторської заборгованостіНа суму негативного результату від продажу (за наявності різниці між балансовою вартістю та сумою отриманої компенсації)
".
3. Пункт 176 розділу XXVIII викласти в такій редакції:
"176. Банк визнає процентний дохід за фінансовими активами на третій стадії зменшення корисності та за придбаним або створеним знеціненим фінансовим активом на амортизовану собівартість (зменшену на суму резерву) таких активів з використанням ефективної ставки відсотка або ефективної ставки відсотка, скоригованої з урахуванням кредитного ризику для створення знецінених фінансових активів.".
4. Абзац другий пункту 193 розділу XXXI викласти в такій редакції:
"Банк станом на звітну дату за придбаними або створеними знеціненими фінансовими активами визнає як оціночний резерв лише кумулятивні зміни в розмірі очікуваних кредитних збитків за весь строк дії фінансового активу з дати первісного визнання.".
5. У додатку до Інструкції:
1) рядок 29 виключити
У зв'язку з цим рядки 30-640 уважати відповідно рядками 29-639;
2) рядок 30 виключити.
У зв'язку з цим рядки 31-639 уважати відповідно рядками 30-638;
3) рядок 35 виключити.
У зв'язку з цим рядки 36-638 уважати відповідно рядками 35-637;
4) колонку 5 рядка 341 викласти в такій редакції:
"Резерви за коштами банків у розрахунках".
(Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/)
Офіційно опубліковано 12.01.2021
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
30.12.2020 № 173
Про затвердження Змін до Інструкції з бухгалтерського обліку операцій із фінансовими інструментами в банках України
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

30 днiв передплати безкоштовно!