Про затвердження змін до Довідника відповідності символу звітності коду класифікації доходів бюджету. Наказ від 30.03.2015 №88

Державна казначейська служба України Наказ від 30.03.2015 №88
Остання редакція від 30.03.2015. Прийняття
Реквізити

Видавник: Державна казначейська служба України

Тип Наказ

Дата 30.03.2015

Номер 88

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
30.03.2015 N 88
Про затвердження змін до Довідника відповідності символу звітності коду класифікації доходів бюджету
Відповідно до Закону України від 02 березня 2015 року N 217-VIII "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік", наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року N 11 "Про бюджетну класифікацію" та Порядку відкриття аналітичних рахунків для обліку операцій в системі Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Державної казначейської служби України від 27 грудня 2013 року N 217,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Довідника відповідності символу звітності коду класифікації доходів бюджету, затвердженого наказом Державного казначейства України від 15 січня 2007 року N 5, що додаються.
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Голови Державної казначейської служби України відповідно до розподілу обов'язків.
Голова Т.Я.Слюз
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної
казначейської служби України
30.03.2015 N 88
ЗМІНИ
до Довідника відповідності символу звітності коду класифікації доходів бюджету ( v0005506-07 )
------------------------------------------------------------------------------------
|Балан- | Код | Символ | Назва | Примітка |
| совий |Класифіка-| | | |
|рахунок|ції дохо- | | | |
| |дів бюдже-| | | |
| | ту | | | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+-----------------|
| 3111 | 11020301 | 003 |Податок на прибуток підприємств, |доповнити |
| | | |створених за участю іноземних | |
| | | |інвесторів, що сплачений до 1 січня| |
| | | |2015 року | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+-----------------|
| 3111 | 11020401 | 004 |Податок на прибуток від казино, |доповнити |
| | | |відеосалонів, гральних автоматів, | |
| | | |концертно-видовищних заходів, що | |
| | | |сплачений до 1 січня 2015 року | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+-----------------|
| 3111 | 11020501 | 005 |Податок на прибуток іноземних |доповнити |
| | | |юридичних осіб, що сплачений до 1 | |
| | | |січня 2015 року | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+-----------------|
| 3111 | 11020601 | 006 |Податок на прибуток банківських |доповнити |
| | | |організацій, включаючи філіали | |
| | | |аналогічних організацій, | |
| | | |розташованих на території України, | |
| | | |що сплачений до 1 січня 2015 року | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+-----------------|
| 3111 | 11020701 | 007 |Податок на прибуток страхових |доповнити |
| | | |організацій, включаючи філіали | |
| | | |аналогічних організацій, | |
| | | |розташованих на території України, | |
| | | |що сплачений до 1 січня 2015 року | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+-----------------|
| 3111 | 11020901 | 008 |Податок на прибуток організацій і |доповнити |
| | | |підприємств споживчої кооперації, | |
| | | |кооперативів та громадських | |
| | | |об'єднань, що сплачений до 1 січня | |
| | | |2015 року | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+-----------------|
| 3111 | 11021001 | 009 |Податок на прибуток приватних |доповнити |
| | | |підприємств, що сплачений до 1 | |
| | | |січня 2015 року | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+-----------------|
| 3111 | 11021101 | 010 |Податок на прибуток, що сплачений |доповнити |
| | | |іншими платниками податку на | |
| | | |прибуток до 1 січня 2015 року | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+-----------------|
| 3111 | 11021301 | 011 |Реструктурована сума заборгованості|доповнити |
| | | |податку на прибуток підприємств і | |
| | | |організацій, що сплачена до 1 січня| |
| | | |2015 року | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+-----------------|
| 3111 | 11021401 | 012 |Надходження від підприємств податку|доповнити |
| | | |на прибуток, одержаного від | |
| | | |виконання інноваційних проектів, що| |
| | | |сплачені до 1 січня 2015 року | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+-----------------|
| 3111 | 11021501 | 013 |Податок на прибуток, одержаний за |доповнити |
| | | |рахунок знижувального коефіцієнта | |
| | | |0,8 до норм амортизації, що | |
| | | |сплачений до 1 січня 2015 року | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+-----------------|
| 3111 | 11021601 | 014 |Податок на прибуток фінансових |доповнити |
| | | |установ, включаючи філіали | |
| | | |аналогічних організацій, | |
| | | |розташованих на території України, | |
| | | |за винятком страхових організацій, | |
| | | |що сплачений до 1 січня 2015 року | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+-----------------|
| 3121 | 11022200 | 204 |Надходження від погашення |доповнити |
| | | |податкового боргу, в тому числі | |
| | | |реструктуризованого або | |
| | | |розстроченого (відстроченого), з | |
| | | |податку на прибуток підприємств, що| |
| | | |сплачується підприємствами | |
| | | |електроенергетичної, нафтогазової, | |
| | | |вугільної галузей, підприємствами, | |
| | | |що надають послуги з виробництва, | |
| | | |транспортування та постачання | |
| | | |теплової енергії, підприємствами | |
| | | |централізованого водопостачання та | |
| | | |водовідведення, та нараховані суми | |
| | | |податку на прибуток таких | |
| | | |підприємств, які виникають після | |
| | | |проведення розрахунків по субвенції| |
| | | |з державного бюджету місцевим | |
| | | |бюджетам, визначеній пунктом 16 | |
| | | |статті 14 Закону України "Про | |
| | | |Державний бюджет України на 2015 | |
| | | |рік" ( 80-19 ) | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+-----------------|
| 3111 | 11023301 | 159 |Авансові внески з податку на |доповнити |
| | | |прибуток підприємств, створених за | |
| | | |участю іноземних інвесторів, що | |
| | | |сплачені до 1 січня 2015 року | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+-----------------|
| 3111 | 11023401 | 160 |Авансові внески з податку на |доповнити |
| | | |прибуток від казино, відеосалонів, | |
| | | |гральних автоматів, | |
| | | |концертно-видовищних заходів, що | |
| | | |сплачені до 1 січня 2015 року | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+-----------------|
| 3111 | 11023501 | 161 |Авансові внески з податку на |доповнити |
| | | |прибуток іноземних юридичних осіб, | |
| | | |що сплачені до 1 січня 2015 року | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+-----------------|
| 3111 | 11023601 | 162 |Авансові внески з податку на |доповнити |
| | | |прибуток банківських організацій, | |
| | | |включаючи філіали аналогічних | |
| | | |організацій, розташованих на | |
| | | |території України, що сплачені до 1| |
| | | |січня 2015 року | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+-----------------|
| 3111 | 11023701 | 163 |Авансові внески з податку на |доповнити |
| | | |прибуток страхових організацій, | |
| | | |включаючи філіали аналогічних | |
| | | |організацій, розташованих на | |
| | | |території України, що сплачені до 1| |
| | | |січня 2015 року | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+-----------------|
| 3111 | 11023901 | 164 |Авансові внески з податку на |доповнити |
| | | |прибуток організацій і підприємств | |
| | | |споживчої кооперації, кооперативів | |
| | | |та громадських об'єднань, що | |
| | | |сплачені до 1 січня 2015 року | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+-----------------|
| 3111 | 11024001 | 165 |Авансові внески з податку на |доповнити |
| | | |прибуток приватних підприємств, що | |
| | | |сплачені до 1 січня 2015 року | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+-----------------|
| 3111 | 11024101 | 166 |Авансові внески з податку на |доповнити |
| | | |прибуток від інших платників | |
| | | |податку на прибуток, що сплачені до| |
| | | |1 січня 2015 року | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+-----------------|
| 3111 | 11024601 | 167 |Авансові внески з податку на |доповнити |
| | | |прибуток фінансових установ, | |
| | | |включаючи філіали аналогічних | |
| | | |організацій, розташованих на | |
| | | |території України, за винятком | |
| | | |страхових організацій, що сплачені | |
| | | |до 1 січня 2015 року | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+-----------------|
| 3121 | 14010101 | 210 |Надходження від погашення |доповнити |
| | | |податкового боргу, в тому числі | |
| | | |реструктуризованого або | |
| | | |розстроченого (відстроченого), з | |
| | | |податку на додану вартість, що | |
| | | |сплачується підприємствами | |
| | | |електроенергетичної, нафтогазової, | |
| | | |вугільної галузей, підприємствами, | |
| | | |що надають послуги з виробництва, | |
| | | |транспортування та постачання | |
| | | |теплової енергії, підприємствами | |
| | | |централізованого водопостачання та | |
| | | |водовідведення, та нараховані суми | |
| | | |податку на додану вартість, які | |
| | | |виникають після проведення | |
| | | |розрахунків по субвенції з | |
| | | |державного бюджету місцевим | |
| | | |бюджетам, визначеній пунктом 16 | |
| | | |статті 14 Закону України "Про | |
| | | |Державний бюджет України на 2015 | |
| | | |рік" ( 80-19 ), у таких підприємств| |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+-----------------|
| 3141 | 41020300 | 558 |Дотації вирівнювання, що |виключити |
| | | |одержуються з районних та міських | |
| | | |(міст Києва і Севастополя, міст | |
| | | |республіканського і обласного | |
| | | |значення) бюджетів | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+-----------------|
| 3141 | 41020301 | 559 |Дотації вирівнювання, що |виключити |
| | | |одержуються з районних та міських | |
| | | |(міст Києва і Севастополя, міст | |
| | | |республіканського і обласного | |
| | | |значення) бюджетів (бюджети: | |
| | | |районів у містах, міст районного | |
| | | |значення, сіл, селищ чи їх | |
| | | |об'єднань) | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+-----------------|
| 3141 | 41035700 | 586 |Субвенція з державного бюджету |доповнити, |
| | | |обласному бюджету Львівської |відкривається |
| | | |області на завершення реконструкції|тільки в ГУ ДКСУ |
| | | |Львівського обласного |у Львівській |
| | | |перинатального центру |області |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+-----------------|
| 3141 | 41035900 | 568 |Субвенція з державного бюджету |доповнити, |
| | | |місцевим бюджетам на відновлення |відкривається |
| | | |(будівництво, капітальний ремонт, |тільки в ГУ ДКСУ |
| | | |реконструкцію) інфраструктури у |у Донецькій та |
| | | |Донецькій та Луганській областях |Луганській |
| | | |(бюджети: обласний) |областях |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+-----------------|
| 3141 | 41035901 | 569 |Субвенція з державного бюджету |доповнити, |
| | | |місцевим бюджетам на відновлення |відкривається |
| | | |(будівництво, капітальний ремонт, |тільки в ГУ ДКСУ |
| | | |реконструкцію) інфраструктури у |у Донецькій та |
| | | |Донецькій та Луганській областях |Луганській |
| | | |(бюджети: районів та міст обласного|областях |
| | | |значення) | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+-----------------|
| 3141 | 41035902 | 570 |Субвенція з державного бюджету |доповнити, |
| | | |місцевим бюджетам на відновлення |відкривається |
| | | |(будівництво, капітальний ремонт, |тільки в ГУ ДКСУ |
| | | |реконструкцію) інфраструктури у |у Донецькій та |
| | | |Донецькій та Луганській областях |Луганській |
| | | |(бюджети: районів у містах) |областях |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+-----------------|
| 3141 | 41035903 | 571 |Субвенція з державного бюджету |доповнити, |
| | | |місцевим бюджетам на відновлення |відкривається |
| | | |(будівництво, капітальний ремонт, |тільки в ГУ ДКСУ |
| | | |реконструкцію) інфраструктури у |у Донецькій та |
| | | |Донецькій та Луганській областях |Луганській |
| | | |(бюджети: міст районного значення, |областях |
| | | |сіл, селищ чи їх об'єднань) | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+-----------------|
| 3141 | 41036000 | 683 |Субвенція з державного бюджету |доповнити |
| | | |місцевим бюджетам на придбання | |
| | | |нових трамвайних вагонів | |
| | | |вітчизняного виробництва для | |
| | | |комунального електротранспорту | |
| | | |(бюджети: обласний та міста Києва) | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+-----------------|
| 3141 | 41036001 | 684 |Субвенція з державного бюджету |доповнити |
| | | |місцевим бюджетам на придбання | |
| | | |нових трамвайних вагонів | |
| | | |вітчизняного виробництва для | |
| | | |комунального електротранспорту | |
| | | |(бюджети: районів та міст обласного| |
| | | |значення) | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+-----------------|
| 3141 | 41036002 | 685 |Субвенція з державного бюджету |доповнити |
| | | |місцевим бюджетам на придбання | |
| | | |нових трамвайних вагонів | |
| | | |вітчизняного виробництва для | |
| | | |комунального електротранспорту | |
| | | |(бюджети: районів у містах) | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+-----------------|
| 3141 | 41036100 | 575 |Субвенція з державного бюджету |доповнити |
| | | |місцевим бюджетам на будівництво | |
| | | |(придбання) житла для сімей | |
| | | |загиблих військовослужбовців, які | |
| | | |брали безпосередню участь в | |
| | | |антитерористичній операції, а також| |
| | | |для інвалідів I - II групи з числа | |
| | | |військовослужбовців, які брали | |
| | | |участь у зазначеній операції, та | |
| | | |потребують поліпшення житлових умов| |
| | | |(бюджети: обласний та міста Києва) | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+-----------------|
| 3141 | 41036101 | 576 |Субвенція з державного бюджету |доповнити |
| | | |місцевим бюджетам на будівництво | |
| | | |(придбання) житла для сімей | |
| | | |загиблих військовослужбовців, які | |
| | | |брали безпосередню участь в | |
| | | |антитерористичній операції, а також| |
| | | |для інвалідів I - II групи з числа | |
| | | |військовослужбовців, які брали | |
| | | |участь у зазначеній операції та | |
| | | |потребують поліпшення житлових умов| |
| | | |(бюджети: районів та міст обласного| |
| | | |значення) | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+-----------------|
| 3141 | 41036102 | 577 |Субвенція з державного бюджету |доповнити |
| | | |місцевим бюджетам на будівництво | |
| | | |(придбання) житла для сімей | |
| | | |загиблих військовослужбовців, які | |
| | | |брали безпосередню участь в | |
| | | |антитерористичній операції, а також| |
| | | |для інвалідів I - II групи з числа | |
| | | |військовослужбовців, які брали | |
| | | |участь у зазначеній операції та | |
| | | |потребують поліпшення житлових умов| |
| | | |(бюджети: районів у містах) | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+-----------------|
| 3141 | 41036103 | 578 |Субвенція з державного бюджету |доповнити |
| | | |місцевим бюджетам на будівництво | |
| | | |(придбання) житла для сімей | |
| | | |загиблих військовослужбовців, які | |
| | | |брали безпосередню участь в | |
| | | |антитерористичній операції, а також| |
| | | |для інвалідів I - II групи з числа | |
| | | |військовослужбовців, які брали | |
| | | |участь у зазначеній операції та | |
| | | |потребують поліпшення житлових умов| |
| | | |(бюджети: міст районного значення, | |
| | | |сіл, селищ чи їх об'єднань) | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+-----------------|
| 3141 | 41036200 | 600 |Субвенція з державного бюджету |доповнити, |
| | | |обласному бюджету Одеської області |відкривається |
| | | |на будівництво лікувального корпусу|тільки в ГУ ДКСУ |
| | | |Одеської обласної дитячої клінічної|в Одеській |
| | | |лікарні |області |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+-----------------|
| 3141 | 41039700 | 627 |Субвенція з державного бюджету |доповнити |
| | | |місцевим бюджетам на часткове | |
| | | |фінансування дитячо-юнацьких | |
| | | |спортивних шкіл, які до 2015 року | |
| | | |отримували підтримку з Фонду | |
| | | |соціального страхування з | |
| | | |тимчасової втрати працездатності | |
| | | |(бюджети: обласний та міста Києва) | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+-----------------|
| 3141 | 41039701 | 628 |Субвенція з державного бюджету |доповнити |
| | | |місцевим бюджетам на часткове | |
| | | |фінансування дитячо-юнацьких | |
| | | |спортивних шкіл, які до 2015 року | |
| | | |отримували підтримку з Фонду | |
| | | |соціального страхування з | |
| | | |тимчасової втрати працездатності | |
| | | |(бюджети: районів та міст обласного| |
| | | |значення) | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+-----------------|
| 3141 | 41039702 | 629 |Субвенція з державного бюджету |доповнити |
| | | |місцевим бюджетам на часткове | |
| | | |фінансування дитячо-юнацьких | |
| | | |спортивних шкіл, які до 2015 року | |
| | | |отримували підтримку з Фонду | |
| | | |соціального страхування з | |
| | | |тимчасової втрати працездатності | |
| | | |(бюджети: районів у містах) | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+-----------------|
| 3141 | 41039703 | 630 |Субвенція з державного бюджету |доповнити |
| | | |місцевим бюджетам на часткове | |
| | | |фінансування дитячо-юнацьких | |
| | | |спортивних шкіл, які до 2015 року | |
| | | |отримували підтримку з Фонду | |
| | | |соціального страхування з | |
| | | |тимчасової втрати працездатності | |
| | | |(бюджети: міст районного значення, | |
| | | |сіл, селищ чи їх об'єднань) | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+-----------------|
| 3141 | 41039900 | 645 |Субвенція з державного бюджету |доповнити, |
| | | |міському бюджету міста |відкривається |
| | | |Дніпропетровськ на співфінансування|тільки в ГУ ДКСУ |
| | | |проекту "Завершення будівництва |у |
| | | |метрополітену у м. Дніпропетровськ"|Дніпропетровській|
| | | | |області |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+-----------------|
| 3151 | 41036600 | 959 |Субвенція з державного бюджету |змінити назву |
| | | |місцевим бюджетам на погашення |коду |
| | | |заборгованості з різниці в тарифах | |
| | | |на теплову енергію, опалення та | |
| | | |постачання гарячої води, послуги з | |
| | | |централізованого водопостачання, | |
| | | |водовідведення, що вироблялися, | |
| | | |транспортувалися та постачалися | |
| | | |населенню та/або іншим | |
| | | |підприємствам централізованого | |
| | | |питного водопостачання та | |
| | | |водовідведення, які надають | |
| | | |населенню послуги з | |
| | | |централізованого водопостачання та | |
| | | |водовідведення, яка виникла у | |
| | | |зв'язку з невідповідністю фактичної| |
| | | |вартості теплової енергії та послуг| |
| | | |з централізованого водопостачання, | |
| | | |водовідведення, опалення та | |
| | | |постачання гарячої води тарифам, що| |
| | | |затверджувалися та/або | |
| | | |погоджувалися органами державної | |
| | | |влади чи місцевого самоврядування | |
| | | |(бюджети: обласний та міста Києва) | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+-----------------|
| 3151 | 41036601 | 960 |Субвенція з державного бюджету |змінити назву |
| | | |місцевим бюджетам на погашення |коду |
| | | |заборгованості з різниці в тарифах | |
| | | |на теплову енергію, опалення та | |
| | | |постачання гарячої води, послуги з | |
| | | |централізованого водопостачання, | |
| | | |водовідведення, що вироблялися, | |
| | | |транспортувалися та постачалися | |
| | | |населенню та/або іншим | |
| | | |підприємствам централізованого | |
| | | |питного водопостачання та | |
| | | |водовідведення, які надають | |
| | | |населенню послуги з | |
| | | |централізованого водопостачання та | |
| | | |водовідведення, яка виникла у | |
| | | |зв'язку з невідповідністю фактичної| |
| | | |вартості теплової енергії та послуг| |
| | | |з централізованого водопостачання, | |
| | | |водовідведення, опалення та | |
| | | |постачання гарячої води тарифам, що| |
| | | |затверджувалися та/або | |
| | | |погоджувалися органами державної | |
| | | |влади чи місцевого самоврядування | |
| | | |(бюджети: районів та міст обласного| |
| | | |значення) | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+-----------------|
| 3151 | 41036602 | 961 |Субвенція з державного бюджету |змінити назву |
| | | |місцевим бюджетам на погашення |коду |
| | | |заборгованості з різниці в тарифах | |
| | | |на теплову енергію, опалення та | |
| | | |постачання гарячої води, послуги з | |
| | | |централізованого водопостачання, | |
| | | |водовідведення, що вироблялися, | |
| | | |транспортувалися та постачалися | |
| | | |населенню та/або іншим | |
| | | |підприємствам централізованого | |
| | | |питного водопостачання та | |
| | | |водовідведення, які надають | |
| | | |населенню послуги з | |
| | | |централізованого водопостачання та | |
| | | |водовідведення, яка виникла у | |
| | | |зв'язку з невідповідністю фактичної| |
| | | |вартості теплової енергії та послуг| |
| | | |з централізованого водопостачання, | |
| | | |водовідведення, опалення та | |
| | | |постачання гарячої води тарифам, що| |
| | | |затверджувалися та/або | |
| | | |погоджувалися органами державної | |
| | | |влади чи місцевого самоврядування | |
| | | |(бюджети: районів у містах) | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+-----------------|
| 3151 | 41036603 | 962 |Субвенція з державного бюджету |змінити назву |
| | | |місцевим бюджетам на погашення |коду |
| | | |заборгованості з різниці в тарифах | |
| | | |на теплову енергію, опалення та | |
| | | |постачання гарячої води, послуги з | |
| | | |централізованого водопостачання, | |
| | | |водовідведення, що вироблялися, | |
| | | |транспортувалися та постачалися | |
| | | |населенню та/або іншим | |
| | | |підприємствам централізованого | |
| | | |питного водопостачання та | |
| | | |водовідведення, які надають | |
| | | |населенню послуги з | |
| | | |централізованого водопостачання та | |
| | | |водовідведення, яка виникла у | |
| | | |зв'язку з невідповідністю фактичної| |
| | | |вартості теплової енергії та послуг| |
| | | |з централізованого водопостачання, | |
| | | |водовідведення, опалення та | |
| | | |постачання гарячої води тарифам, що| |
| | | |затверджувалися та/або | |
| | | |погоджувалися органами державної | |
| | | |влади чи місцевого самоврядування | |
| | | |(бюджети: міст районного значення, | |
| | | |сіл, селищ чи їх об'єднань) | |
------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора
Департаменту методології
з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку,
звітності та розвитку
Державної казначейської
служби України


Л.П.Паскаренко
( Текст взято з сайту Казначейства України
http://www.treasury.gov.ua )
ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
30.03.2015 N 88
Про затвердження змін до Довідника відповідності символу звітності коду класифікації доходів бюджету
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.