Щодо здійснення діяльності у сфері комісійної торгівлі фізичними особами - підприємцями - платниками єдиного податку другої групи

Державна податкова служба України Податкова консультація від 13.01.2020 №77/6/99-00-04-07-03-06/ІПК
Остання редакція від 13.01.2020. Прийняття
Реквізити

Видавник: Державна податкова служба України

Тип Податкова консультація

Дата 13.01.2020

Номер 77/6/99-00-04-07-03-06/ІПК

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
від 13.01.2020 р. N 77/6/99-00-04-07-03-06/ІПК
Державна податкова служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексуУкраїни (далі - ПКУ) розглянула Ваше звернення щодо здійснення діяльності у сфері комісійної торгівлі фізичними особами - підприємцями - платниками єдиного податку другої групи і повідомляє.
Правові засади застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, а також справляння єдиного податку регулюється главою 1 розділу XIV ПКУ.
Відповідно до пп. 3 п. 291.4 ст. 291 ПКУ на другій групі мають право перебувати фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:
- не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;
- обсяг доходу не перевищує 1 500 000 гривень.
Відповідно до п. 292.1 ст. 292 ПКУ доходом платника єдиного податку для фізичної особи - підприємця є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ст. 292 ПКУ (до суми доходу за звітний період включається сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності, та вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг). При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхових виплат і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності.
Разом з тим, відповідно до ст. 1011 Цивільного кодексу України 16.01.2003 р. N 435-IV (далі - ЦКУ) за договором комісії одна сторона (комісіонер) зобов'язується за дорученням другої сторони (комітента) за плату вчинити один або кілька правочинів від свого імені, але за рахунок комітента.
При цьому комітент повинен виплатити комісіонеру плату в розмірі та порядку, встановлених у договорі комісії (п. 1 ст. 1013 ЦКУ).
Враховуючи викладене вище, доходом платника єдиного податку фізичної особи - підприємця (комітента) є загальна сума грошових коштів, отриманих за проданий товар з врахуванням винагороди комісіонера.
Платники єдиного податку першої - третьої груп ведуть облік у порядку, визначеному підпунктами 296.1.1 - 296.1.3 п. 296.1 ст. 296 ПКУ (п. 296.1 ст. 296 ПКУ).
Платники єдиного податку першої і другої груп та платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи - підприємці), які не є платниками податку на додану вартість, ведуть Книгу обліку доходів (далі - Книга) шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів (пп. 296.1.2 п. 296.1 ст. 296 ПКУ).
Порядок ведення Книги, затверджений наказом Міністерства фінансів України 19.06.2015 р. N 579 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07.07.2015 р. за N 800/27245, (далі - Порядок N 579).
Відповідно до вимог Порядку N 579 фізичні особи - підприємці платники єдиного податку першої - третьої груп відображають фактично отриману суму доходу від провадження діяльності. Дані Книг використовуються платником податку для заповнення податкової декларації платника єдиного податку.
Пунктом 5 Порядку N 579 визначено, що записи у Книзі виконуються за підсумками робочого дня, протягом якого отримано дохід, зокрема про кошти, які надійшли на поточний рахунок платника податку та/або які отримано готівкою, вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг).
У графах 2 - 6 Книги щоденно відображається дохід від провадження господарської діяльності, що оподатковується за ставками, встановленими відповідно до п. 293.2 та пп. 2 п. 293.3 ст. 293 ПКУ, із сумарним підсумком за місяць, квартал, рік, зокрема отримана сума коштів за продані товари, виконані роботи, надані послуги протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (окремо в готівковій та безготівковій), матеріальній або нематеріальній формі (п. 6 Порядку).
При цьому у графі 2 Книги зазначається отримана сума коштів за продані товари, виконані роботи, надані послуги, а у графі 3 - сума повернутих коштів за продані товари, виконані роботи, надані послуги та/або передплати (п. 6 Порядку).
Враховуючи викладене, у день отримання фізичною особою - підприємцем - платником єдиного податку коштів від виконання робіт (послуг) за договорами комісії, у книзі обліку доходів відображається вся сума коштів, яка надійшла на поточний рахунок платника податку та/або яку отримано готівкою, за такими договорами.
Разом з цим, при заповненні податкової декларації платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця до доходу включається сума отриманої винагороди повіреного (агента), відповідно до графи 6 Книги.
При цьому, для визначення граничного доходу, перевищення якого є обов'язковою умовою для застосування відповідної групи єдиного податку, фізична особа - підприємець - платник єдиного податку, яка здійснює діяльність за договорами комісії, зобов'язана враховувати всю суму отриманої винагороди повіреного (агента).
Зазначаємо, що відповідно до п. 52.2 ст. 52 ПКУ податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
від 13.01.2020 р. N 77/6/99-00-04-07-03-06/ІПК
Державна податкова служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексуУкраїни (далі - ПКУ) розглянула Ваше звернення щодо здійснення діяльності у сфері комісійної торгівлі фізичними особами - підприємцями - платниками єдиного податку другої групи і повідомляє.
Правові засади застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, а також справляння єдиного податку регулюється главою 1 розділу XIV ПКУ.
Відповідно до пп. 3 п. 291.4 ст. 291 ПКУ на другій групі мають право перебувати фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:
- не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;
- обсяг доходу не перевищує 1 500 000 гривень.
Відповідно до п. 292.1 ст. 292 ПКУ доходом платника єдиного податку для фізичної особи - підприємця є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ст. 292 ПКУ (до суми доходу за звітний період включається сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності, та вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг). При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхових виплат і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності.