Про службові посвідчення працівників Державної податкової служби України

Державна податкова служба України Наказ, Акт, Інформація, Форма типового документа, Журнал, Опис, Перелік, Інструкція, Зразок від 14.08.2019 №33
Остання редакція від 14.08.2019. Прийняття
Реквізити

Видавник: Державна податкова служба України

Тип Наказ, Акт, Інформація, Форма типового документа, Журнал, Опис, Перелік, Інструкція, Зразок

Дата 14.08.2019

Номер 33

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
НАКАЗ
14.08.2019 № 33
Про службові посвідчення працівників Державної податкової служби України
На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1137 "Про затвердження зразка та технічного опису бланка службового посвідчення з безконтактним електронним носієм" та з метою створення належних умов для виконання службових обов'язків працівниками Державної податкової служби України, встановлення однакового підходу до оформлення та видачі службових посвідчень
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зразки службових посвідчень працівників Державної податкової служби України (далі - ДПС), та її територіальних органів, що відповідно до пункту 7 Положення про Державну податкову службу України , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 року № 227, є контролюючими органами (органами доходів і зборів) (додається).
2. Затвердити Інструкцію щодо порядку зберігання, видачі і знищення службових посвідчень працівників ДПС та її територіальних органів (далі - Інструкція) (додається).
Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
ГоловаС. Верланов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної
податкової служби України
14.08.2019 № 33
ЗРАЗКИ
службових посвідчень працівників органів Державної податкової служби України
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної
податкової служби України
14.08.2019 № 33
ІНСТРУКЦІЯ
щодо порядку зберігання, видачі і знищення службових посвідчень працівників ДПС та її територіальних органів
1. Загальні положення
1.1. Службове посвідчення працівника ДПС та її територіальних органів (далі - посвідчення) є офіційним документом, який засвідчує особу працівника податкової служби, підтверджує повноваження цієї особи, передбачені законодавством України.
Посвідчення містить безконтактний електронний носій, розміром 54 х 85,6 міліметра, що може мати допустимі відхилення відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 7810:2008. Крім того, у посвідчення може бути вмонтований додатковий безконтактний чіп з унікальним номером (кодом), який забезпечує можливість ідентифікації працівника ДПС або її територіальних органів, якому видано це посвідчення. Необхідність видачі службових посвідчень, що містять додатковий безконтактний чіп, окремим посадовим особам територіальних органів ДПС визначається керівництвом органу, де працює вказана посадова особа, відповідно до її посадових обов'язків.
1.2. Зразки посвідчень мають серію, встановлену для кожної групи, і порядковий номер, який починається з 1 та наростає.
Серії посвідчень залежно від групи територіальних органів визначено у додатку 1 до цієї Інструкції.
1.3. У посвідченні обов'язково зазначаються прізвище, ім'я та по батькові працівника, посада та дата видачі посвідчення.
1.4. Технічний опис посвідчення (додаток 2 до Інструкції) складається з урахуванням особливостей виготовлення та визначення ступеня захисту відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1137 "Про затвердження зразка та технічного опису бланка службового посвідчення з безконтактним електронним носієм" (далі - Постанова).
1.5. Термін дії посвідчення працівника органів ДПС не повинен перевищувати трьох років.
1.6. Територіальні органи ДПС проводять закупівлю бланків службових посвідчень відповідно до вимог Закону України "Про публічні закупівлі" після погодження серії та порядкових номерів посвідчень з Департаментом кадрового забезпечення та розвитку персоналу.
1.7. Працівники ДПС та її територіальних органів несуть персональну відповідальність за збереження виданого їм посвідчення. Передача посвідчення іншим особам не допускається.
1.8. Забороняється використання посвідчень, не передбачених цією Інструкцією, крім випадків, передбачених наказами ДПС, а також виготовлених та виданих у порядку, не встановленому цією Інструкцією.
2. Порядок оформлення видачі та здачі посвідчень
2.1. Посвідчення видаються працівникам, які займають відповідні посади в ДПС та її територіальних органах, керівникам та заступникам керівників державних підприємств, установ і організацій, які належать до сфери управління ДПС.
2.2. Персоналізація бланка посвідчення здійснюється з дотриманням вимог пункту 8 технічного опису , затвердженого Постановою. Видача посвідчень з помилками забороняється.
2.3. Оформлення та видача посвідчень здійснюється працівниками підрозділів кадрового забезпечення ДПС та її територіальних органів.
Працівникам апарату ДПС, начальникам головних управлінь ДПС, керівникам Офісу великих платників податків ДПС, Інформаційно-довідкового департаменту ДПС посвідчення оформлюються і видаються Департаментом кадрового забезпечення та розвитку персоналу ДПС із серією апарату ДПС.
2.4. Під час видачі посвідчення працівник підрозділу кадрового забезпечення проводить інструктаж щодо правил використання та порядку зберігання посвідчення, надання згоди на обробку персональних даних.
Посадова (службова) особа, яка отримує посвідчення, власним підписом підтверджує проходження інструктажу, а також надання згоди на оприлюднення інформації про свої персональні дані, вказані у посвідченні, у разі втрати посвідчення.
2.5. При переведенні з посади на посаду, закінченні строку дії посвідчення, зміні паспортних даних працівника посвідчення підлягає обміну.
2.6. При звільненні, переведенні до іншого підрозділу або органу ДПС працівник зобов'язаний здати посвідчення до підрозділу кадрового забезпечення за місцем проходження служби.
Безпосередній керівник працівника, який звільняється, працівники підрозділів кадрового забезпечення, які відповідальні за облік та видачу посвідчень та які оформлюють документи на звільнення, переведення, зобов'язані вжити заходів для повернення посвідчення працівником, який звільняється або переводиться.
2.7. У разі смерті або відсторонення від виконання обов'язків посадової (службової) особи, якій було видано посвідчення, керівник органу податкової служби, де працювала (працює) вказана особа, повинен повідомити про факт смерті (відсторонення від виконання обов'язків) підрозділ кадрового забезпечення, яким було видане зазначене посвідчення.
2.8. Керівники головних управлінь, Офісу великих платників податків ДПС, Інформаційно-довідкового департаменту ДПС при звільненні із займаних посад здають посвідчення до підрозділів кадрового забезпечення за місцем роботи, які забезпечують їх направлення до Департаменту кадрового забезпечення та розвитку персоналу ДПС.
3. Облік бланків та персоналізація посвідчень
3.1. В органах ДПС ведеться облік надходження і видачі бланків посвідчень (далі - бланки), посвідчень, виданих працівникам; зіпсованих, загублених, не повернутих та знищених посвідчень.
3.2. Облік бланків та виданих посвідчень ведеться матеріально відповідальними особами Департаменту кадрового забезпечення та розвитку персоналу ДПС, підрозділів кадрового забезпечення головних управлінь, Офісу великих платників податків ДПС, Інформаційно-довідкового департаменту ДПС.
3.3. Облік виданих посвідчень ведеться у Журналі обліку виданих посвідчень (додаток 3 до Інструкції).
3.4. Журнали обліку виданих посвідчень зберігаються в органах ДПС протягом десяти років.
3.5. Персоналізація бланків посвідчень здійснюється відповідальними особами Департаменту кадрового забезпечення та розвитку персоналу ДПС способом кольорового термодруку відповідно до вимог пункту 8 додатка 2 Постанови на підставі інформації, наданої головними управліннями ДПС, Офісом великих платників податків ДПС, Інформаційно-довідковим департаментом ДПС.
3.6. Інформація щодо виготовлення (персоналізації) посвідчень щоквартально направляється відповідальними особами підрозділів кадрового забезпечення головних управлінь, Офісу великих платників податків ДПС, Інформаційно-довідкового департаменту ДПС до Департаменту кадрового забезпечення та розвитку персоналу ДПС за встановленою формою (додаток 4 до Інструкції). Інформація має містити відомості про прізвище, ім'я, по-батькові, посади, орієнтовані дати видачі посвідчень, кольорові фото працівників на електронному носії (у форматі .jpg), інші облікові дані у разі необхідності.
Кольорові фотографії працівників органів ДПС надаються із співвідношенням сторін 30 х 40. Назва файлу фотографії має містити виключно ПІБ працівника (прізвище - повністю, ім'я та по батькові - скорочено, після кожного ініціалу проставляється крапка). Фон фотографії повинен бути білого (світлого) кольору, наявність текстур та сторонніх предметів не допускається. Особа на фото має бути виключно в анфас, без повороту голови чи тулуба. Обличчя повинно бути рівномірно освітлене, не допускається наявність жовтого, червоного та інших типів освітлення, затінення від сторонніх предметів. Наявність головного убору, затемнених окулярів не допускається. Одяг особи, зображеної на фото, повинен відповідати загальноприйнятим нормам офіційно-ділового стилю. На форменому одязі знаки розрізнення повинні простежуватись чітко з метою правильної ідентифікації спеціального звання.
3.7. Бланки посвідчень, закуплені головними управліннями ДПС, Офісом великих платників податків ДПС, Інформаційно-довідковим департаментом ДПС передаються до Департаменту кадрового забезпечення та розвитку персоналу ДПС для персоналізації, про що складається відповідний акт (додаток 5 до Інструкції ).
Персоналізовані посвідчень передаються Департаментом кадрового забезпечення та розвитку персоналу ДПС до головних управлінь ДПС, Офісу великих платників податків ДПС, Інформаційно-довідкового департаменту ДПС, про що складається відповідний акт (додаток 6 до Інструкції). В разі псування бланків посвідчень під час персоналізації, виявлення випадків виробничого браку бланків посвідчень інформація про це вноситься до акту у відповідному розділі.
4. Оформлення знищення, неповернення та втрати посвідчень
4.1. Здані працівниками посвідчення знищуються за актами, складеними відповідними комісіями, що утворюються в ДПС або її територіальних органах відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 08.11.2007 № 1314 та наказу Міністерства фінансів України від 02.09.2014 № 879.
Акти знищення посвідчень після підписання членами комісії затверджуються керівником, якому надано таке право, і зберігаються в ДПС або її територіальних органах протягом десяти років.
4.2. У випадку втрати посвідчення посадова особа, якій воно видано, повинна негайно письмово доповісти про це керівнику органу ДПС або територіального органу, яким видано посвідчення, та звернутись до органу внутрішніх справ за місцем проживання із заявою про втрату посвідчення, у якій зазначити своє прізвище, ім'я та по батькові, посаду, серію і номер посвідчення і назву органу, що його видав, а також розмістити у друкованих засобах масової інформації оголошення про втрату.
За кожним фактом втрати посвідчення керівництвом підрозділу, де працює або проходить службу працівник, проводиться службова перевірка або службове розслідування відповідно до законодавства і відомчих розпорядчих документів та вживаються заходи для розшуку втраченого посвідчення.
Матеріали перевірки або службового розслідування за фактом втрати посвідчення надсилаються до підрозділу кадрового забезпечення органу ДПС, яким видавалось посвідчення. Матеріали повинні містити відомості про особу, пояснення про обставини втрати посвідчення, копію постанови органу внутрішніх справ за фактом викрадення посвідчення, довідка про оголошення у засобах масової інформації щодо визнання посвідчення недійсним, а також дані втраченого посвідчення (серія, номер і дата видачі).
Ненадання до підрозділу кадрового забезпечення документів, які підтверджують виконання заходів, передбачених абзацом першим цього пункту, є підставою для визнання посвідчення неповерненим та відмови у видачі працівнику нового посвідчення.
4.3. Втрачене посвідчення за підсумками службового розслідування (службової перевірки) вважається недійсним.
4.4. Замість втраченого видається нове посвідчення у порядку, передбаченому розділом 2 Інструкції.
5. Зберігання посвідчень та бланків посвідчень
5.1. Бланки посвідчень і персоналізовані посвідчення до видачі посадовим особам обов'язково зберігаються у металевих шафах (сейфах), які повинні опечатуватися.
5.2. Посвідчення зберігаються окремо за таким порядком:
- бланки посвідчень - за порядком номерів;
- ті, що підлягають знищенню - у порядку надходження та знищення.
Директор Департаменту
кадрового забезпечення
та розвитку персоналу
Додаток 1
до Інструкції щодо порядку зберігання,
видачі і знищення службових посвідчень
працівників органів ДПС
(п. 1.2 Інструкції)
ПЕРЕЛІК
серій посвідчень територіальних органів Державної податкової служби України
Центральний апаратЦА № 000000
Вінницька областьВН № 000000
Волинська областьВО № 000000
Дніпропетровська областьОН № 000000
Донецька областьМО № 000000
Житомирська областьАТ № 000000
Закарпатська областьКА № 000000
Запорізька областьРЕ № 000000
Івано-Франківська областьІВ № 000000
Київська областьКО № 000000
Кіровоградська областьКІ № 000000
Луганська областьСК № 000000
Львівська областьОВ № 000000
Миколаївська областьМК № 000000
Одеська областьОО № 000000
Полтавська областьРО № 000000
Рівненська областьРВ № 000000
Сумська областьСМ № 000000
Тернопільська областьТР № 000000
Харківська областьХР № 000000
Херсонська областьХС № 000000
Хмельницька областьХМ № 000000
Черкаська областьНК № 000000
Чернівецька областьНВ № 000000
Чернігівська областьНН № 000000
м. КиївКВ № 000000
Офіс великих платників податків ДПСОФ № 000000
Інформаційно-довідковий департамент ДПСІД № 000000
Додаток 2
до Інструкції щодо порядку зберігання,
видачі і знищення службових посвідчень
працівників органів ДПС
(п. 1.4 Інструкції)
ТЕХНІЧНИЙ ОПИС
посвідчення працівника Державної податкової служби України та її територіальних органів
1. Бланк службового посвідчення посадових осіб Державної податкової служби України та її територіальних органів з безконтактним електронним носієм (далі - бланк посвідчення) виготовляється у формі пластикової картки формату ID-1, що містить безконтактний електронний носій, розміром 54 х 85,6 міліметра та може мати допустимі відхилення відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 7810:2008.
2. У бланк посвідчення імплантовано безконтактний електронний носій, який відповідає вимогам ISO/IEC 14443 щодо запису і зчитування даних.
3. Для виготовлення бланка посвідчення використовується багатошаровий полівінілхлоридний матеріал або композитний полімер з включенням полівінілхлориду.
4. Дизайн бланка посвідчення відтворюється з використанням офсетного, ірисного офсетного та трафаретного друку, а також спеціальних захисних фонових сіток регулярної та нерегулярної структури, орнаментальних рисунків, елементів псевдорельєфу і спецрастру та елементів, виконаних методом гільйошування. Для друкування бланка посвідчення використовуються фарби синього, жовтого, сірого, світло-коричневого, блакитного кольорів, а також фарби синього та жовтого кольорів, які під дією ультрафіолетового опромінення набувають свічення власного кольору.
5. На лицьовому боці бланка посвідчення надруковано чотири захисні сітки нерегулярної структури, що створюють зображення у вигляді орнаментального рисунка з елементами гільйошної розетки.
Одну із захисних сіток виконано способом ірисного офсетного друку, що створює плавний перехід синього кольору, що набуває під дією джерела ультрафіолетового опромінення синього свічення, у жовтий колір.
Іншу захисну сітку виконано способом ірисного офсетного друку, що створює плавний перехід жовтого кольору, що набуває під дією джерела ультрафіолетового опромінення жовтого свічення, у синій колір.
У лівій частині лицьового боку бланка посвідчення відведено місце для внесення відцифрованого образу обличчя особи, якій надається посвідчення.
На лицьовому боці бланка посвідчення способом лазерного гравіювання виконано серію та номер бланка посвідчення, які складаються з двох літер та шести цифр.
6. На зворотному боці бланка посвідчення надруковано захисну сітку сірого кольору регулярної структури.
На фоні сітки надруковано стилізоване зображення малого Державного Герба України та смуги, що виконані фарбами синього і жовтого кольорів.
Також фарбою синього кольору надруковано слово "ПОСВІДЧЕННЯ".
Уздовж смуг у кольорі сірої сітки виконано позитивний мікротекст "УКРАЇНА", що повторюється.
У лівій частині бланка посвідчення оптико-перемінною фарбою надруковано способом трафаретного друку стилізоване зображення карти України.
7. Для друкування бланка посвідчення використовуються захисні офсетні фарби, які під дією джерела ультрафіолетового опромінення набувають свічення: жовта - жовтого кольору, синя - синього кольору, та захисна невидима при денному світлі фарба, яка під дією джерела ультрафіолетового опромінення набуває свічення червоного кольору.
На лицьовому боці бланка посвідчення фарбою, невидимою при денному світлі, яка під дією джерела ультрафіолетового опромінення набуває червоного кольору, надруковано зображення гільйошної розетки із стилізованим зображенням малого Державного Герба України.
8. Персоналізація бланка посвідчення здійснюється способом кольорового термодруку.
На лицьовому боці бланка посвідчення зазначається така інформація:
у лівій частині відтворюється кольоровий відцифрований образ обличчя особи, якій надається посвідчення, розміром 2,5 х 3,15 сантиметра;
у правій частині у відповідних зонах (зазначених на схематичній діаграмі) послідовно згори донизу:
прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається посвідчення, державною мовою (прізвище - великими літерами шрифтом Arial від 10 до 12,5 пункта; ім'я та по батькові - шрифтом Arial від 10 до 12,5 пункта), максимальна кількість рядків з прізвищем - два, з ім'ям та по батькові - два;
найменування посади особи, якій надається посвідчення, державною мовою шрифтом Arial мінімум 8 пунктів, максимальна кількість рядків - шість;
слова "Дата видачі" та сама дата видачі зазначаються шрифтом Arial 6 пунктів, кількість рядків - один; дні та місяці - двома цифрами (від одиниці до дев'яти попереду ставиться нуль), між якими ставиться крапка, роки - чотирма цифрами, яким передує крапка.
Зі зворотного боку бланка посвідчення державною мовою шрифтом Arial розміром 14 пунктів темно-синім кольором: за схемою RGB (R:0, G:19, B:127), за схемою HSV (H:231, S:100, V:49), Hex:00137F зазначається напис такого змісту: "Державна податкова служба України".
9. Розміри на схематичній діаграмі посвідчення зазначені без урахування допустимих технологічних відхилень під час виробництва.
Схематична діаграма
Додаток 3
до Інструкції щодо порядку зберігання,
видачі і знищення службових посвідчень
працівників органів ДПС
(п. 3.3 Інструкції)
ЖУРНАЛ
обліку виданих посвідчень

запису
П.І.Б. працівникаПосадаСерія, № посвідченняДата отримання посвідченняПідпис працівника про отримання посвідчення, проведення інструктажу та надання згоди на опублікування персональних даних у разі втрати чи неповернення посвідченняПримітка
1243567
Додаток 4
до Інструкції щодо порядку зберігання,
видачі і знищення службових посвідчень
працівників органів ДПС
(п. 3.6 Інструкції)
ІНФОРМАЦІЯ
для персоналізації службових посвідчень
№ з/пПрізвище, ім'я,
по батькові працівника*
ПосадаОрієнтовна дата видачі
1.ІВАНОВ Іван Івановичначальник відділу01.01.2020
__________
* П. І. Б. працівника має відповідати паспортним даним. Прізвище працівника пишеться великими літерами
Додаток 5
до Інструкції щодо порядку зберігання,
видачі і знищення службових посвідчень
працівників органів ДПС
(п. 3.7 Інструкції)
АКТ
передачі-приймання бланків службових посвідчень Державної податкової служби України на персоналізацію
Додаток 6
до Інструкції щодо порядку зберігання,
видачі і знищення службових посвідчень
працівників органів ДПС
(п. 3.7 Інструкції)
АКТ
передачі-приймання персоналізованих бланків службових посвідчень Державної податкової служби України
( Текст взято з сайту ДПС України https://tax.gov.ua )
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
НАКАЗ
14.08.2019 № 33
Про службові посвідчення працівників Державної податкової служби України
На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1137 "Про затвердження зразка та технічного опису бланка службового посвідчення з безконтактним електронним носієм" та з метою створення належних умов для виконання службових обов'язків працівниками Державної податкової служби України, встановлення однакового підходу до оформлення та видачі службових посвідчень
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зразки службових посвідчень працівників Державної податкової служби України (далі - ДПС), та її територіальних органів, що відповідно до пункту 7 Положення про Державну податкову службу України , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 року № 227, є контролюючими органами (органами доходів і зборів) (додається).
2. Затвердити Інструкцію щодо порядку зберігання, видачі і знищення службових посвідчень працівників ДПС та її територіальних органів (далі - Інструкція) (додається).
Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
ГоловаС. Верланов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної
податкової служби України
14.08.2019 № 33
ЗРАЗКИ
службових посвідчень працівників органів Державної податкової служби України
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної
податкової служби України
14.08.2019 № 33
ІНСТРУКЦІЯ
щодо порядку зберігання, видачі і знищення службових посвідчень працівників ДПС та її територіальних органів
1. Загальні положення
1.1. Службове посвідчення працівника ДПС та її територіальних органів (далі - посвідчення) є офіційним документом, який засвідчує особу працівника податкової служби, підтверджує повноваження цієї особи, передбачені законодавством України.

30 днiв передплати безкоштовно!

Сюди! Тут -20%
на передплату
Закрити +