• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження довідника кодів податкової інформації

Державна податкова служба України | Наказ від 11.01.2023 № 17
Реквізити
 • Видавник: Державна податкова служба України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 11.01.2023
 • Номер: 17
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Державна податкова служба України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 11.01.2023
 • Номер: 17
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 11 січня 2023 року № 17
Про затвердження довідника кодів податкової інформації
З метою реалізації вимог абзацу другого пункту 8 додатка 1 до Порядку зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 року № 1165 (зі змінами), наказую:
1. Затвердити довідник кодів податкової інформації, яка є підставою для прийняття рішення про відповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку (далі – довідник кодів податкової інформації), що додається.
2. Департаменту управління ризиками (Баряхтар Марина) надати Департаменту організації роботи Служби довідник кодів податкової інформації для розміщення на вебпорталі ДПС.
Термін – тиждень.
3. Департаменту організації роботи Служби (Марчук Олег) забезпечити оприлюднення на вебпорталі ДПС довідника кодів податкової інформації.
Термін – два робочі дні після отримання.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на в. о. заступника Голови ДПС Сокура Євгенія.
В. о. Голови Тетяна КІРІЄНКО
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової служби України
11 січня 2023 року № 17
Довідник кодів податкової інформації, яка є підставою для прийняття рішення про відповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку
КодНазва
01постачання товару, походження якого не прослідковується за
ланцюгом постачання
02придбання товару, походження якого не прослідковується за
ланцюгом постачання
03відсутність необхідних умов та/або обсягів матеріальних ресурсів
для виробництва товарів, виконання робіт або надання послуг в
обсягах, відображених у податковій накладній / розрахунку
коригування (відсутні відомості про об’єкти оподаткування, відсутнє
придбання послуг оренди об’єктів оподаткування, послуг
транспортування, послуг оренди місць зберігання
товарно-матеріальних цінностей, послуг оренди місць зберігання
паливно-мастильних матеріалів тощо), відповідно до поданої до
контролюючих органів звітності
04постачання товарів, відмінних від придбаних, за відсутності умов
та/або матеріальних ресурсів для виробництва таких товарів
05постачання товарів платнику(ам) податку, який(і) здійснює(ють)
постачання товарів, відмінних від придбаних
06платник податку задіяний у здійсненні групою платників податку,
у тому числі щодо яких прийняте рішення про відповідність критеріям
ризиковості платника податку, циклу операцій один з одним щодо
придбання/реалізації одного й того ж товару/послуги для формування
штучного обсягу такого товару/послуги
07недостатня кількість трудових ресурсів, необхідних для
здійснення господарської операції в обсягах, зазначених у
податковій накладній / розрахунку коригування (за відсутності
інформації щодо придбання послуг з виконання робіт, які необхідні
для здійснення господарської операції)
08постачання сільськогосподарської продукції за відсутності
придбання такої продукції, сплати земельного податку (сплати
єдиного податку для платника податку, який перебуває на спрощеній
системі оподаткування четвертої групи) та/або придбання пального,
мінеральних добрив, допоміжних послуг з вирощування
сільськогосподарської продукції за наявності земельних ділянок
09відсутня/анульована ліцензія, видана органами ліцензування, які
засвідчують право платника податку на виробництво та/або торгівлю
підакцизними товарами (продукцією), визначеними підпунктами
215.3.1, 215.3.2, 215.3.31
та 215.3.4 пункту 215.3
статті 215 Податкового кодексу України
10у податковій звітності платника податку не відображені доходи,
нараховані та виплачені самозайнятим та/або фізичним особам за
виконані роботи чи надані послуги
11накопичення залишків нереалізованих товарів за відсутності
(недостатності) місць для їх зберігання (власних, орендованих
складських приміщень) відповідно до поданої до контролюючих органів
звітності
12постачання товарів (послуг) платнику(ам) податку, щодо якого(их)
прийняте рішення про відповідність критеріям ризиковості платника
податку
13придбання товарів (послуг) у платника(ів) податку, щодо
якого(их) прийняте рішення про відповідність критеріям ризиковості
платника податку
14постачання товарів/послуг за рахунок сформованого реєстраційного
ліміту (накл) у зв’язку з придбанням товарів, не пов’язаних з
господарською діяльністю платника податку
15постачання/придбання товарів з обмеженим терміном придатності за
відсутності їх реалізації та/або переробки, та/або відповідних
засобів зберігання, та/або придбання послуг оренди відповідних
основних засобів
16наявність інформації щодо застосування до платника податку
спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
відповідно до прийнятих рішень Ради національної безпеки і оборони
України, введених у дію указами Президента України
17наявність інформації щодо застосування до засновників /
посадових осіб платника податку спеціальних економічних та інших
обмежувальних заходів (санкцій) відповідно до прийнятих рішень Ради
національної безпеки і оборони України, введених у дію указами
Президента України
18керівник та/або особа, яка має право підпису (посадова особа
платника податку), є особою, яка займає аналогічну посаду більше
ніж у п’яти (включно) платників податку
Директор Департаменту управління ризиками Марина БАРЯХТАР