Про внесення змін до Порядку подання фінансової звітності

Кабінет Міністрів України Постанова від 22.09.2021 №998
Реквізити

Видавник: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова

Дата 22.09.2021

Номер 998

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 22 вересня 2021 р. № 998
Київ
Про внесення змін до Порядку подання фінансової звітності
Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Внести до Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 р. № 419 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 9, ст. 344; 2011 р., № 30, ст. 1308; 2013 р., № 90, ст. 3308; 2018 р., № 57, ст. 1991; 2019 р., № 59, ст. 2035), зміни, що додаються.
2. Установити, що:
у 2021 році проміжна фінансова звітність, крім консолідованої, подається підприємствами органам, зазначеним у Порядку подання фінансової звітності, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 р. № 419, з урахуванням змін, затверджених цією постановою (крім органів Казначейства), не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом;
підприємства, які відповідно до законодавства подають фінансову звітність в єдиному електронному форматі до центру збору фінансової звітності, річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність за 2020 рік, проміжну фінансову звітність за 2021 рік (I квартал, перше півріччя, дев’ять місяців), складені на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності, подають до центру збору фінансової звітності в електронному форматі до 31 грудня 2021 року.
3. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім абзаців третього, четвертого та шостого пункту 2 змін, затверджених цією постановою, в частині подання проміжної фінансової звітності не пізніше 30 числа місяця, що настає за звітним кварталом, які набирають чинності з 1 січня 2022 року.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 вересня 2021 р. № 998
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку подання фінансової звітності
1. У пункті 2:
1) в абзаці третьому слова "фондових біржах" замінити словами "регульованому ринку капіталу";
2) в абзаці чотирнадцятому слова "органам доходів і зборів" замінити словами "податковим органам".
2. Пункт 5 викласти в такій редакції:
"5. Підприємства, які відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" належать до мікропідприємств, малих підприємств, непідприємницькі товариства та підприємства, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства, крім тих, що зобов’язані складати фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності, подають річну фінансову звітність органам, зазначеним у пункті 2 цього Порядку (крім органів Казначейства), не пізніше 28 лютого року, що настає за звітним роком.
Підприємства, які відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" зобов’язані оприлюднювати річну фінансову звітність, подають органам державної статистики та податковим органам звіт про фінансовий стан (баланс) і звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати), крім консолідованої фінансової звітності, у спосіб, визначений законодавством, за звітний рік не пізніше 28 лютого року, що настає за звітним роком, за I квартал, перше півріччя, дев’ять місяців — не пізніше 30 числа місяця, що настає за звітним кварталом.
Підприємства, які для складення фінансової звітності застосовують міжнародні стандарти фінансової звітності, річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність, складені на основі таксономії фінансової звітності, разом з відповідними аудиторськими звітами (якщо обов’язковий аудит фінансової звітності проводився на вимогу законодавства), подають до центру збору фінансової звітності не пізніше строків, передбачених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" для оприлюднення річної фінансової звітності, проміжну фінансову звітність (за I квартал, перше півріччя, дев’ять місяців) — не пізніше 30 числа місяця, що настає за звітним кварталом.
Підприємства, які відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" належать до середніх підприємств, подають річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність органам, зазначеним у пункті 2 цього Порядку (крім органів Казначейства), не пізніше 1 червня року, що настає за звітним роком.
Проміжна фінансова звітність (I квартал, перше півріччя, дев’ять місяців), крім консолідованої, подається підприємствами органам, зазначеним у пункті 2 цього Порядку (крім органів Казначейства), не пізніше 30 числа місяця, що настає за звітним кварталом.
Проміжна (I квартал, перше півріччя, дев’ять місяців) або річна фінансова звітність подається підприємствами податковим органам у строки, передбачені Податковим кодексом України.".
Джерело інформації: http://www.kmu.gov.ua
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 22 вересня 2021 р. № 998
Київ
Про внесення змін до Порядку подання фінансової звітності
Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Внести до Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 р. № 419 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 9, ст. 344; 2011 р., № 30, ст. 1308; 2013 р., № 90, ст. 3308; 2018 р., № 57, ст. 1991; 2019 р., № 59, ст. 2035), зміни, що додаються.
2. Установити, що:
у 2021 році проміжна фінансова звітність, крім консолідованої, подається підприємствами органам, зазначеним у Порядку подання фінансової звітності, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 р. № 419, з урахуванням змін, затверджених цією постановою (крім органів Казначейства), не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом;
підприємства, які відповідно до законодавства подають фінансову звітність в єдиному електронному форматі до центру збору фінансової звітності, річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність за 2020 рік, проміжну фінансову звітність за 2021 рік (I квартал, перше півріччя, дев’ять місяців), складені на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності, подають до центру збору фінансової звітності в електронному форматі до 31 грудня 2021 року.
3. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім абзаців третього, четвертого та шостого пункту 2 змін, затверджених цією постановою, в частині подання проміжної фінансової звітності не пізніше 30 числа місяця, що настає за звітним кварталом, які набирають чинності з 1 січня 2022 року.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 вересня 2021 р. № 998
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку подання фінансової звітності
1. У пункті 2:
1) в абзаці третьому слова "фондових біржах" замінити словами "регульованому ринку капіталу";

30 днiв передплати безкоштовно!