Про внесення змін до деяких законів України у звязку з прийняттям Закону України "Про кінематографію"

Верховна Рада України Закон від 16.07.1999 №998-XIV
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 16.07.1999

Номер 998-XIV

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про кінематографію"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 41, ст.373 )
У зв'язку з прийняттям Закону України "Про кінематографію" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 22, ст.114) Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України "Про авторське право і суміжні права" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 13, ст. 64):
1) абзац чотирнадцятий статті 4 викласти в такій редакції:
"похідний твір - продукт інтелектуальної творчості, створений на основі іншого існуючого твору (переклад, адаптація, аранжування, обробка фольклору, інші переробки творів) без заподіяння шкоди охороні оригінального твору. Оригінальність похідного твору полягає у творчій переробці твору, що існував раніше, або у творчому перекладі його на іншу мову. До похідних творів не належать аудіовізуальні твори, у тому числі іноземні, дубльовані, озвучені, субтитровані українською та іншими мовами";
2) у пункті 1 статті 5:
а) підпункт 12 викласти в такій редакції:
"12) похідні твори";
б) доповнити пункт новим підпунктом 14 такого змісту:
"14) тексти перекладів для дублювання, озвучення, субтитрування українською та іншими мовами іноземних аудіовізуальних творів кінематографії".
У зв'язку з цим підпункт 14 вважати підпунктом 15.
2. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):
1) статті 164-6 - 164-8 викласти в такій редакції:
"Стаття 164-6. Демонстрування і розповсюдження фільмів без державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів
Демонстрування фільмів або розповсюдження фільмів шляхом продажу чи передачі в прокат фільмокопій без державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів -
тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до сорока п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією фільмокопій, а також грошей, отриманих від їх демонстрування, продажу або передачі в прокат.
Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після застосування заходів адміністративного стягнення, -
тягнуть за собою накладення штрафу від сорока п'яти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією фільмокопій, а також грошей, отриманих від їх демонстрування, продажу або передачі в прокат.
Розповсюдження фільмів шляхом виготовлення фільмокопій без державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів з метою їх демонстрування, продажу, передачі в прокат -
тягне за собою накладення штрафу від шістдесяти до дев'яноста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією фільмокопій, засобів їх виготовлення, а також грошей, отриманих від їх демонстрування, продажу або передачі в прокат.
Дії, передбачені частиною третьою цієї статті, вчинені повторно протягом року після застосування заходів адміністративного стягнення, -
тягнуть за собою накладення штрафу від дев'яноста до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією фільмокопій, засобів їх виготовлення, а також грошей, отриманих від їх демонстрування, продажу або передачі в прокат.
Стаття 164-7. Порушення умов розповсюдження і демонстрування фільмів, передбачених державним посвідченням на право розповсюдження і демонстрування фільмів
Розповсюдження і демонстрування фільмів з порушенням умов, передбачених державним посвідченням на право розповсюдження і демонстрування фільмів, -
тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти до тридцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією фільмокопій, а також грошей, отриманих від їх демонстрування, продажу або передачі в прокат.
Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після застосування заходів адміністративного стягнення, -
тягнуть за собою накладення штрафу від тридцяти п'яти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією фільмокопій, а також грошей, отриманих від їх демонстрування, продажу або передачі в прокат.
Стаття 164-8. Недотримання квоти демонстрування національних фільмів при використанні національного екранного часу
Недотримання суб'єктами кінематографії та телебачення квоти демонстрування національних фільмів при використанні національного екранного часу -
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від шістдесяти до дев'яноста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після застосування заходів адміністративного стягнення, -
тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від дев'яноста до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
2) у частині першій статті 218 цифри "164-6-164-8" виключити;
3) статтю 221 після цифр "164-3" доповнити цифрами "164-6 - 164-8";
4) у пункті 1 частини першої статті 255:
а) після слів та цифр "органів Державного комітету України у справах захисту прав споживачів (статті 42-2, 155, 156, 156-1)" доповнити цифрами "164-6, 164-7";
б) слова та цифри "органів управління кіномережею та кінопрокату (статті 164-6-164-8)" замінити словами та цифрами "органів управління кінематографією (статті 164-6, 164-7, 164-8 (в частині недотримання квоти демонстрування національних фільмів при використанні національного екранного часу в кіно- і відеомережі)";
в) доповнити пункт новим абзацом такого змісту:
"органів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення (стаття 164-8 в частині недотримання квоти демонстрування національних фільмів при використанні національного екранного часу на каналах мовлення телебачення України)";
5) частину першу статті 294 після цифр "164-3" доповнити цифрами "164-6-164-8";
6) у статті 313:
а) пункт 1 після цифр "160-4" доповнити цифрами "164-6, 164-7";
б) в абзаці другому пункту 2 цифри "164-6-164-8" виключити.
3. У Законі України "Про телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 10, ст. 43; 1997 р., N 15, ст.115):
1) частину восьму статті 14 після слів "попереднє користування каналом мовлення" доповнити словами "і при цьому дотримання встановленої законами квоти демонстрування національних фільмів та передач чи програм національного виробництва";
2) частину першу статті 37 доповнити пунктом "і" такого змісту:
"і) дотримуватися встановленої квоти демонстрування національних фільмів та передач чи програм національного виробництва відповідно до законів";
3) статтю 41 доповнити частиною третьою такого змісту:
"Не допускається демонстрування на каналах мовлення фільмів, що мають обмеження глядацької аудиторії, без обов'язкового попередження про ці обмеження у програмах телепередач та перед демонструванням цих фільмів. Ефірний час демонстрування фільмів, що мають обмеження глядацької аудиторії, визначається умовами їх демонстрування відповідно до державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів";
4) частину першу статті 46 доповнити абзацом такого змісту:
" - порушення вимог, встановлених статтями 15 і 22 Закону України "Про кінематографію".
4. Абзац восьмий статті 30 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 48, ст. 296) після слів "авторського права та суміжних прав" доповнити словом "кінематографії".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 16 липня 1999 року
N 998-XIV
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про кінематографію"
У зв'язку з прийняттям Закону України "Про кінематографію" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 22, ст.114) Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України "Про авторське право і суміжні права" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 13, ст. 64):
1) абзац чотирнадцятий статті 4 викласти в такій редакції:
"похідний твір - продукт інтелектуальної творчості, створений на основі іншого існуючого твору (переклад, адаптація, аранжування, обробка фольклору, інші переробки творів) без заподіяння шкоди охороні оригінального твору. Оригінальність похідного твору полягає у творчій переробці твору, що існував раніше, або у творчому перекладі його на іншу мову. До похідних творів не належать аудіовізуальні твори, у тому числі іноземні, дубльовані, озвучені, субтитровані українською та іншими мовами";
2) у пункті 1 статті 5:
а) підпункт 12 викласти в такій редакції:
"12) похідні твори";
б) доповнити пункт новим підпунктом 14 такого змісту:
"14) тексти перекладів для дублювання, озвучення, субтитрування українською та іншими мовами іноземних аудіовізуальних творів кінематографії".
У зв'язку з цим підпункт 14 вважати підпунктом 15.
2. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):
1) статті 164-6 - 164-8 викласти в такій редакції:
"Стаття 164-6. Демонстрування і розповсюдження фільмів без державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів
Демонстрування фільмів або розповсюдження фільмів шляхом продажу чи передачі в прокат фільмокопій без державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів -

30 днiв передплати безкоштовно!