Про внесення змін до деяких законів України з питань загальнообовязкового державного соціального страхування

Верховна Рада України Закон від 27.04.2007 №996-V
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 27.04.2007

Номер 996-V

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України з питань загальнообов'язкового державного соціального страхування
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 33, ст.439 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законом N 77-VIII від 28.12.2014, ВВР, 2015, N 11, ст.75 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законів України:
частину другу після слів "подає його" доповнити словами "Кабінету Міністрів України, а також";
доповнити частиною третьою такого змісту:
"Звіт про виконання бюджету Фонду соціального страхування від нещасних випадків у розрізі статей витрат протягом двох тижнів після його затвердження правлінням Фонду підлягає обов'язковій публікації в офіційних друкованих виданнях Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України. Інформація про час і місце публічного представлення звіту оприлюднюється разом із звітом про виконання бюджету Фонду соціального страхування від нещасних випадків".
2. Статтю 34 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 22, ст. 171) після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
"3. Звіт про виконання бюджету Фонду в розрізі статей витрат протягом двох тижнів після його затвердження правлінням Фонду підлягає обов'язковій публікації в офіційних друкованих виданнях Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України. Інформація про час і місце публічного представлення звіту оприлюднюється разом із звітом про виконання бюджету Фонду".
У зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою.
( Пункт 3 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 77-VIII від 28.12.2014 )
4. Статтю 71 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 49-51, ст. 376) доповнити частиною п'ятою такого змісту:
"5. Звіт про виконання бюджету Пенсійного фонду в розрізі статей витрат протягом двох тижнів після його затвердження правлінням Пенсійного фонду підлягає обов'язковій публікації в офіційних друкованих виданнях Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України. Інформація про час і місце публічного представлення звіту оприлюднюється разом із звітом про виконання бюджету Пенсійного фонду".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ,
27 квітня 2007 року
N 996-V
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України з питань загальнообов'язкового державного соціального страхування
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законів України:
частину другу після слів "подає його" доповнити словами "Кабінету Міністрів України, а також";
доповнити частиною третьою такого змісту:
"Звіт про виконання бюджету Фонду соціального страхування від нещасних випадків у розрізі статей витрат протягом двох тижнів після його затвердження правлінням Фонду підлягає обов'язковій публікації в офіційних друкованих виданнях Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України. Інформація про час і місце публічного представлення звіту оприлюднюється разом із звітом про виконання бюджету Фонду соціального страхування від нещасних випадків".
2. Статтю 34 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 22, ст. 171) після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
"3. Звіт про виконання бюджету Фонду в розрізі статей витрат протягом двох тижнів після його затвердження правлінням Фонду підлягає обов'язковій публікації в офіційних друкованих виданнях Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України. Інформація про час і місце публічного представлення звіту оприлюднюється разом із звітом про виконання бюджету Фонду".
У зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою.
4. Статтю 71 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 49-51, ст. 376) доповнити частиною п'ятою такого змісту:

30 днiв передплати безкоштовно!