Про затвердження переліку заходів та засобів з охорони праці

Кабінет Міністрів України Постанова, Перелік від 27.06.2003 №994
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 27 червня 2003 р. N 994
Київ
Про затвердження переліку заходів та засобів з охорони праці
( Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 321 від 30.03.2011 N 134 від 28.02.2018 ) ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 321 від 30.03.2011 N 429 від 19.06.2013 N 76 від 11.02.2016 N 134 від 28.02.2018 ) ( У тексті постанови слово "валових" виключено на підставі Постанови КМ N 321 від 30.03.2011 )
Відповідно до статті 19 Закону України "Про охорону праці" Кабінет Міністрів України
постановляє:
( Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 321 від 30.03.2011 )
1. Затвердити перелік заходів та засобів з охорони праці, що додається.
( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 134 від 28.02.2018 )
2. Установити, що:
витрати на охорону праці формуються з урахуванням вимог національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку та складення фінансової звітності;
обсяг і джерела фінансування витрат на охорону праці визначаються в колективному договорі або угоді.
( Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 134 від28.02.2018 )
3. Центральним органам виконавчої влади привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.
Перший
віце-прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ
Інд. 33
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 червня 2003 р. N 994
ПЕРЕЛІК
заходів та засобів з охорони праці
( Назва переліку із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 321 від 30.03.2011, N 134 від 28.02.2018 )
1. Приведення основних фондів у відповідність з вимогами нормативно-правових актів з охорони праці щодо:
механізації вантажно-розвантажувальних та інших важких робіт, робіт з розливу і транспортування отруйних, агресивних, легкозаймистих і горючих речовин;
захисту працюючих від ураження електричним струмом, дії статичної електрики та розрядів блискавок;
безпечного виконання робіт на висоті;
діючого технологічного та іншого виробничого обладнання;
систем вентиляції та аспірації, пристроїв, які вловлюють пил, і установок для кондиціювання повітря у приміщеннях діючого виробництва та на робочих місцях;
систем природного та штучного освітлення виробничих, адміністративних та інших приміщень, робочих місць, проходів, аварійних виходів тощо;
систем теплових, водяних або повітряних завіс, а також установок для нагрівання (охолодження) повітря виробничих, адміністративних та інших приміщень, а під час роботи на відкритому повітрі - споруд для обігрівання працівників та укриття від сонячних променів і атмосферних опадів;
виробничих та санітарно-побутових приміщень, робочих місць, евакуаційних виходів тощо, технологічних розривів, проходів та габаритних розмірів; обладнання спеціальних перехідних галерей, тунелів у місцях масового переходу працівників, зон руху транспортних засобів;
впровадження в умовах діючого виробництва автоматизованих інформаційних систем охорони праці, систем аналізу та прогнозування аварійних ситуацій, автоматичного та дистанційного керування технологічними процесами і виробничим обладнанням, систем автоматичного контролю і сигналізації про наявність (виникнення) небезпечних або шкідливих виробничих факторів та пристроїв аварійного вимкнення обладнання чи комунікацій у разі виникнення небезпеки для працівників, а також відповідного програмного забезпечення та електронних баз даних з охорони праці у порядку та обсягах, погоджених з територіальними органами Держпраці.
( Абзац десятий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 321 від 30.03.2011, N 76 від 11.02.2016 )
2. Усунення впливу на працівників небезпечних і шкідливих виробничих факторів або приведення їх рівнів на робочих місцях до вимог нормативно-правових актів з охорони праці.
( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 321 від 30.03.2011 )
3. Проведення атестації робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці та аудиту з охорони праці, оформлення стендів, оснащення кабінетів, виставок, придбання необхідних нормативно-правових актів, наочних посібників, літератури, плакатів, відеофільмів, макетів, програмних продуктів тощо з питань охорони праці.
4. Проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб та інших працівників у процесі трудової діяльності, організація лекцій, семінарів та консультацій із зазначених питань.
( Пункт 4 в редакції Постанови КМ N 321 від 30.03.2011 )
5. Забезпечення працівників спеціальним одягом, взуттям та засобами індивідуального захисту відповідно до норм, установлених законодавством про охорону праці та колективним договором або угодою (включаючи забезпечення мийними засобами та засобами, що нейтралізують небезпечну дію на організм або шкіру шкідливих речовин, у зв'язку з виконанням робіт, які не виключають можливості забруднення цими речовинами).
( Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 134 від 28.02.2018 )
6. Забезпечення працівників, зайнятих на роботах з важкими та шкідливими умовами праці, лікувально-профілактичним харчуванням, молоком чи рівноцінними харчовими продуктами, а також газованою солоною водою відповідно до Кодексу законів про працю України, Закону України "Про охорону праці" та колективного договору або угоди.
( Пункт 6 в редакції Постанови КМ N 134 від 28.02.2018 )
7. Проведення попереднього (під час прийняття на роботу) та періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічного обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 року.
( Пункт 7 в редакції Постанови КМ N 134 від 28.02.2018 )
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 27 червня 2003 р. N 994
Київ
Про затвердження переліку заходів та засобів з охорони праці
Відповідно до статті 19 Закону України "Про охорону праці" Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Затвердити перелік заходів та засобів з охорони праці, що додається.
2. Установити, що:
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

30 днiв передплати безкоштовно!