• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України  | Постанова від 22.09.2021 № 981
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 22.09.2021
 • Номер: 981
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 22.09.2021
 • Номер: 981
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 22 вересня 2021 р. № 981
Київ
Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1101 від 20.10.2023 )
Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

Д.ШМИГАЛЬ

Інд. 73


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 вересня 2021 р. № 981
ЗМІНИ,
що вносяться до актів Кабінету Міністрів України
( Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 1101 від 20.10.2023 )
2. У постанові Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (Офіційний вісник України, 2021 р., № 1, ст. 14, № 5, ст. 272, № 17, ст. 664, № 27, ст. 1442, № 31, ст. 1786, № 35, ст. 2100, № 50, ст. 3075, № 54, ст. 3342, № 62, ст. 3926, № 67, ст. 4231) - із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2021 р. № 889 та від 13 вересня 2021 р. № 954:
1) у пункті 1 цифру і слово "1 жовтня" замінити цифрами і словом "31 грудня";
2) у пункті 3:
підпункт 15-1 викласти в такій редакції:
"15-1) відвідування закладів освіти здобувачами освіти, крім здобувачів дошкільної освіти, учнів спеціальних закладів освіти та 1-4 класів закладів загальної середньої освіти, а також крім закладів освіти, в яких не менш як 80 відсотків працівників мають документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації; або виданий в установленому Міністерством охорони здоров’я порядку документ, що підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини від COVID-19, включеної Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях (далі - документ, що підтверджує отримання однієї дози вакцини); чи міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою дводозної вакцини (жовті сертифікати) або однією дозою однодозної вакцини чи двома дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати), які включені Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції або одужання особи від зазначеної хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія);";
абзац двадцять восьмий викласти в такій редакції:
"Обмеження, передбачені підпунктами 6, 7, 11, 17 та 21 цього пункту, не застосовуються за умови наявності в усіх учасників (відвідувачів), крім осіб, які не досягли 18 років, та організаторів заходу (співробітників закладу), негативного результату тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, яке проведене не більш як за 72 години до здійснення заходу (відвідування закладу); або документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації; або документа, що підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини; чи міжнародного, внутрішнього сертифіката або іноземного сертифіката, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою дводозної вакцини (жовті сертифікати) або однією дозою однодозної вакцини чи двома дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати), які включені Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції або одужання особи від зазначеної хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія).";
3) у пункті 3-5:
підпункт 10 викласти в такій редакції:
"10) відвідування закладів освіти здобувачами освіти, крім здобувачів дошкільної освіти, учнів спеціальних закладів освіти та 1-4 класів закладів загальної середньої освіти, а також крім закладів освіти, усі працівники яких мають документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації; чи міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою однодозної вакцини або двома дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати), які включені Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції або одужання особи від зазначеної хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія);";
абзац тридцять шостий після слів "(співробітників закладу, ринку)" доповнити словами і цифрами "негативного результату тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, яке проведене не більш як за 72 години до здійснення заходу (відвідування закладу, ринку), або";
4) у пункті 7:
абзац другий замінити абзацами такого змісту:
"1) особи, які мали контакт з пацієнтом з підтвердженим випадком COVID-19, крім:
осіб, які під час виконання службових обов’язків використовували засоби індивідуального захисту відповідно до рекомендацій щодо їх застосування;
осіб, які отримали повний курс вакцинації від COVID-19 (через 14 днів від дати введення останньої дози відповідно до протоколу вакцинації від COVID-19) за відсутності симптомів;
осіб, які перехворіли на COVID-19 (протягом 180 днів від дати забору матеріалів, що дали позитивний результат тестування на COVID-19) за відсутності симптомів;".
У зв’язку з цим абзаци третій - тридцять дев’ятий вважати відповідно абзацами шостим - сорок другим;
доповнити пункт після абзацу двадцять третього новим абзацом такого змісту:
"громадян України, які мають документ, що підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини;".
У зв’язку з цим абзаци двадцять четвертий - сорок другий вважати відповідно абзацами двадцять п’ятим - сорок третім;
абзац тридцять четвертий викласти в такій редакції:
"громадян України, які мають документ, що підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини;".
3. В абзаці п’ятому пункту 2 Порядку формування та використання сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 2021 р. № 677 "Деякі питання формування та використання сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби" (Офіційний вісник України, 2021 р., № 54, ст. 3342), - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2021 р. № 954, слова "полімеразної ланцюгової реакції" замінити словом "ЄС".