Про виділення коштів для надання фінансової допомоги Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

Кабінет Міністрів України Постанова, Порядок від 15.09.2021 №979
Реквізити

Видавник: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова, Порядок

Дата 15.09.2021

Номер 979

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 15 вересня 2021 р. № 979
Київ
Про виділення коштів для надання фінансової допомоги Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття
Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Відповідно до статті 36 Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" здійснити розподіл бюджетних призначень, передбачених Міністерству фінансів у спеціальному фонді державного бюджету за бюджетною програмою 3511380 "Заходи, пов’язані з боротьбою з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками", шляхом передачі Міністерству економіки частини бюджетних призначень у сумі 459 537,1 тис. гривень для виплати Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття допомоги по частковому безробіттю відповідно до частини дев’ятої статті - 47-1 Закону України "Про зайнятість населення" за новою бюджетною програмою на період здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та боротьбою з її наслідками.
2. Затвердити Порядок використання коштів державного бюджету, які спрямовуються на виплату допомоги по частковому безробіттю на період здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та боротьбою з її наслідками, що додається.
3. Забезпечити:
Міністерству економіки — погодження передачі частини бюджетних призначень, передбаченої пунктом 1 цієї постанови, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;
Міністерству фінансів — після зазначеного погодження відкриття нової бюджетної програми та внесення змін до розпису державного бюджету.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 вересня 2021 р. № 979
ПОРЯДОК
використання коштів державного бюджету, які спрямовуються на виплату допомоги по частковому безробіттю на період здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та боротьбою з її наслідками
1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів державного бюджету за програмою "Виплата Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття допомоги по частковому безробіттю на період здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та боротьбою з її наслідками" (далі — бюджетні кошти) для надання допомоги по частковому безробіттю.
2. Головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінекономіки.
3. Бюджетні кошти спрямовуються Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття (далі — Фонд) на безповоротній основі та використовуються виключно для виплати допомоги по частковому безробіттю відповідно до статті - 47-1 Закону України "Про зайнятість населення".
4. Державний центр зайнятості на підставі отриманих від регіональних центрів зайнятості заявок щодо потреби в коштах на виплату допомоги по частковому безробіттю надсилає Мінекономіки подання про перерахування коштів Фонду для виплати допомоги по частковому безробіттю за формою, затвердженою Мінекономіки.
5. Перерахування бюджетних коштів здійснюється Мінекономіки на рахунок 3554 "Рахунки державних цільових фондів", відкритий у Казначействі для обслуговування коштів Фонду, для подальшого їх спрямування регіональним центрам зайнятості для виплати допомоги по частковому безробіттю в межах виділених Мінекономіки бюджетних асигнувань на підставі подання, сформованого Державним центром зайнятості відповідно до пункту 4 цього Порядку.
6. Невикористані на кінець бюджетного періоду бюджетні кошти Фонд повертає Мінекономіки для їх подальшого спрямування до державного бюджету.
7. Відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.
8. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, та про отримані (створені) активи здійснюється в установленому законодавством порядку.
9. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.
10. Фонд подає щомісяця до 5 числа наступного періоду Мінекономіки інформацію про використання бюджетних коштів.
11. Мінекономіки інформує щомісяця Комітет Верховної Ради України з питань бюджету, Кабінет Міністрів України та Мінфін про використання Фондом бюджетних коштів.
Джерело інформації: http://www.kmu.gov.ua
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 15 вересня 2021 р. № 979
Київ
Про виділення коштів для надання фінансової допомоги Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття
Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Відповідно до статті 36 Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" здійснити розподіл бюджетних призначень, передбачених Міністерству фінансів у спеціальному фонді державного бюджету за бюджетною програмою 3511380 "Заходи, пов’язані з боротьбою з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками", шляхом передачі Міністерству економіки частини бюджетних призначень у сумі 459 537,1 тис. гривень для виплати Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття допомоги по частковому безробіттю відповідно до частини дев’ятої статті - 47-1 Закону України "Про зайнятість населення" за новою бюджетною програмою на період здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та боротьбою з її наслідками.
2. Затвердити Порядок використання коштів державного бюджету, які спрямовуються на виплату допомоги по частковому безробіттю на період здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та боротьбою з її наслідками, що додається.
3. Забезпечити:
Міністерству економіки — погодження передачі частини бюджетних призначень, передбаченої пунктом 1 цієї постанови, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;
Міністерству фінансів — після зазначеного погодження відкриття нової бюджетної програми та внесення змін до розпису державного бюджету.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 вересня 2021 р. № 979
ПОРЯДОК

30 днiв передплати безкоштовно!