• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до Положення про Раду громадського контролю при Бюро економічної безпеки України

Кабінет Міністрів України  | Постанова від 12.09.2023 № 971
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 12.09.2023
 • Номер: 971
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 12.09.2023
 • Номер: 971
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 12 вересня 2023 р. № 971
Київ
Про внесення змін до Положення про Раду громадського контролю при Бюро економічної безпеки України
Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до Положення про Раду громадського контролю при Бюро економічної безпеки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2021 р. № 872 "Питання Ради громадського контролю при Бюро економічної безпеки" (Офіційний вісник України, 2021 р., № 68, ст. 4266), зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 вересня 2023 р. № 971
ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про Раду громадського контролю при Бюро економічної безпеки України
1. Підпункт 11 пункту 5 доповнити абзацом такого змісту:
"Щорічний звіт про діяльність Ради громадського контролю повинен містити інформацію про виконання Радою громадського контролю протягом звітного року завдань та здійснення повноважень, визначених цим пунктом.".
2. Пункт 7 доповнити абзацами такого змісту:
"У разі закінчення строку повноважень діючого складу Ради громадського контролю під час воєнного стану її повноваження продовжуються до дня затвердження нового персонального складу Ради громадського контролю, сформованого за результатами проведення конкурсу.
Розміщення оголошення про проведення конкурсу з формування складу Ради громадського контролю здійснюється протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану.".
3. Пункт 16 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:
"На засіданні Ради громадського контролю протягом I кварталу року, що настає за звітним періодом, обговорюється та затверджується звіт про діяльність Ради громадського контролю за минулий рік.".
У зв’язку з цим абзаци п’ятий — сьомий вважати відповідно абзацами шостим — восьмим.
Джерело інформації: http://www.kmu.gov.ua