Про затвердження Порядку взаємодії між декларантами, їх представниками, іншими заінтересованими особами та митними органами, іншими державними органами, установами та організаціями, уповноваженими на здійснення дозвільних або контрольних функцій щодо переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України, з використанням механізму “єдиного вікна” та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України Постанова, Перелік, Порядок від 21.10.2020 №971
Реквізити

Видавник: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова, Перелік, Порядок

Дата 21.10.2020

Номер 971

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 21 жовтня 2020 р. № 971
Київ
Про затвердження Порядку взаємодії між декларантами, їх представниками, іншими заінтересованими особами та митними органами, іншими державними органами, установами та організаціями, уповноваженими на здійснення дозвільних або контрольних функцій щодо переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України, з використанням механізму "єдиного вікна" та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України
Відповідно до частини дев’ятої статті 33-1 Митного кодексу України Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Затвердити Порядок взаємодії між декларантами, їх представниками, іншими заінтересованими особами та митними органами, іншими державними органами, установами та організаціями, уповноваженими на здійснення дозвільних або контрольних функцій щодо переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України, з використанням механізму "єдиного вікна", що додається.
2. Міністерству фінансів затвердити як нормативно-технічний документ, необхідний для застосування Порядку, затвердженого цією постановою, перелік документів та/або відомостей, які необхідно подати Державній службі з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів для здійснення відповідного заходу офіційного контролю.
3. Державній службі з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів надати Державній митній службі інформацію про товари, інші об’єкти державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду, що можуть переносити особливо небезпечні хвороби, внесені до списку Міжнародного епізоотичного бюро, або інші хвороби, що підлягають повідомленню.
4. Державній митній службі:
на підставі наданої згідно з пунктом 3 цієї постанови Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів інформації визначити відповідно до статті 196 Митного кодексу України коди товарів та інших об’єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД), що можуть переносити особливо небезпечні хвороби, внесені до списку Міжнародного епізоотичного бюро, або інші хвороби, що підлягають повідомленню, у тому числі у разі внесення змін до УКТЗЕД;
надіслати Державній службі з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів інформацію про товари, інші об’єкти державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду, що можуть переносити особливо небезпечні хвороби, внесені до списку Міжнародного епізоотичного бюро, або інші хвороби, що підлягають повідомленню, з визначеними кодами товарів та інших об’єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду згідно з УКТЗЕД, у тому числі у разі внесення змін до УКТЗЕД.
5. Центральним органам виконавчої влади привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.
6. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.
7. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім:
пунктів 5 і 6 цієї постанови та Порядку, затвердженого цією постановою, які набирають чинності через 60 днів з дня опублікування цієї постанови;
пункту 7 Порядку, затвердженого цією постановою, який набирає чинності через шість місяців з дня опублікування цієї постанови.
Прем'єр-міністр УкраїниД.ШМИГАЛЬ
Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 жовтня 2020 р. № 971
ПОРЯДОК
взаємодії між декларантами, їх представниками, іншими заінтересованими особами та митними органами, іншими державними органами, установами та організаціями, уповноваженими на здійснення дозвільних або контрольних функцій щодо переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України, з використанням механізму "єдиного вікна"
Загальні питання
1. Цей Порядок визначає процедуру взаємодії між декларантами, їх представниками, іншими заінтересованими особами (далі - декларанти або уповноважені ними особи), Держпродспоживслужбою та іншими державними органами, установами та організаціями, уповноваженими на здійснення дозвільних або контрольних функцій щодо переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України, які передають митним органам відповідно до статті 197 Митного кодексу України (далі - Кодекс) відповідні дозвільні документи та/або відомості про включення (виключення) товару до (з) відповідного реєстру (далі - контролюючі органи), та митними органами з використанням механізму "єдиного вікна".
2. Терміни у цьому Порядку вживаються у значенні, наведеному в Кодексі.
3. Кожний контролюючий орган визначає власного адміністратора єдиного державного інформаційного веб-порталу "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" (далі - веб-портал "Єдине вікно"), який взаємодіє з головним адміністратором веб-порталу "Єдине вікно" в Держмитслужбі.
При цьому адміністратори, визначені у контролюючому органі, забезпечують в межах своєї компетенції функціонування веб-порталу "Єдине вікно" та здійснення контролю за роботою уповноважених посадових осіб відповідного контролюючого органу під час використання цими особами веб-порталу "Єдине вікно".
4. Веб-портал "Єдине вікно" може мати додаткові функції для зручності користування, які запроваджуються головним адміністратором веб-порталу "Єдине вікно" в Держмитслужбі з урахуванням заявок декларантів або уповноважених ними осіб, контролюючих та митних органів, які користуються веб-порталом "Єдине вікно", та власних ресурсів.
5. У разі функціонування в контролюючих органах відповідних інформаційно-телекомунікаційних систем інформаційно-телекомунікаційна система митних органів, до складу якої входить веб-портал "Єдине вікно", забезпечує можливість обміну інформацією з відповідними системами контролюючих органів з урахуванням принципу одноразового подання (внесення) декларантами або уповноваженими ними особами, контролюючими та митними органами в електронній формі необхідних документів та/або відомостей.
6. Веб-портал "Єдине вікно" забезпечує розмежування доступу до інформації згідно з компетенцією контролюючих органів під час його використання цими органами.
7. Ідентифікація адміністраторів та інших осіб у разі вчинення ними дій з використанням веб-порталу "Єдине вікно" здійснюється з використанням засобів кваліфікованого електронного підпису або шляхом підключення через інтегровану систему електронної ідентифікації.
Взаємодія між декларантами або уповноваженими ними особами, уповноваженим органом, який проводить заходи офіційного контролю, та митними органами під час здійснення уповноваженим органом, митними органами відповідно заходів офіційного контролю, попереднього документального контролю
8. Взаємодія між декларантами або уповноваженими ними особами, Держпродспоживслужбою як уповноваженим органом, який проводить заходи офіційного контролю, та митними органами під час здійснення Держпродспоживслужбою, митними органами відповідно заходів офіційного контролю, попереднього документального контролю до товарів, які ввозяться на митну територію України (у тому числі з метою транзиту), здійснюється згідно з положеннями статті 319 Кодексу з урахуванням особливостей , наведених у цьому Порядку.
9. Для забезпечення взаємодії між декларантами або уповноваженими ними особами, Держпродспоживслужбою та митними органами під час здійснення заходів офіційного контролю, попереднього документального контролю використовується набір даних в електронній формі (далі - електронна справа). Кожній електронній справі після її створення автоматично присвоюється оригінальний номер. Структура номера визначається Держмитслужбою.
В електронній справі у процесі здійснення заходів офіційного контролю, попереднього документального контролю накопичується інформація, внесена декларантами або уповноваженими ними особами, посадовими особами Держпродспоживслужби, митних органів та у випадках, визначених Кодексом, в автоматичному режимі автоматизованою системою митного оформлення, у тому числі:
електронні повідомлення декларантів або уповноважених ними осіб, посадових осіб Держпродспоживслужби та митних органів, автоматизованої системи митного оформлення;
документи та/або відомості, на підставі яких проводились заходи офіційного контролю, попередній документальний контроль;
дані про осіб Держпродспоживслужби, митних органів, які проводили відповідно заходи офіційного контролю, попередній документальний контроль.
10. У пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України заходи офіційного контролю здійснюються митними органами шляхом попереднього документального контролю у строки, визначені частиною четвертою статті 319 Кодексу , результати якого вносяться посадовою особою митного органу у створену цією особою електронну справу.
У разі припинення посадовою особою митного органу попереднього документального контролю залучення посадової особи Держпродспоживслужби здійснюється шляхом надсилання митним органом Держпродспоживслужбі створеної митним органом електронної справи.
Строк залучення посадової особи Держпродспоживслужби розпочинається з моменту отримання цією особою електронної справи.
11. Після отримання Держпродспоживслужбою електронної справи посадова особа цього органу протягом строку, визначеного абзацом першим частини шостої статті 319 Кодексу , зобов’язана прийняти одне або кілька рішень, передбачених зазначеною частиною згаданої статті Кодексу, та внести до веб-порталу "Єдине вікно" інформацію про прийняте рішення (прийняті рішення), посадову особу Держпродспоживслужби, яка прийняла таке рішення (такі рішення), та посадову особу, яка безпосередньо виконуватиме процедури проведення огляду (інспектування) товарів та/або взяття проб (зразків) товарів для проведення їх дослідження (аналізу, експертизи) та/або проведення додаткової обробки товарів (фумігації, знезараження, нанесення відповідного маркування тощо).
У разі коли за 30 робочих хвилин до закінчення строку внесення посадовою особою Держпродспоживслужби до веб-порталу "Єдине вікно" інформації згідно з абзацом першим цього пункту такої інформації не внесено, веб-портал "Єдине вікно" створює відповідне повідомлення про наближення закінчення строку внесення інформації та надсилає його відповідному адміністратору веб-порталу "Єдине вікно" Держпродспоживслужби.
У разі невнесення протягом встановленого строку до веб-порталу "Єдине вікно" інформації згідно з абзацом першим цього пункту веб-портал "Єдине вікно" в автоматичному режимі формує та надсилає декларанту або уповноваженій ним особі, митному органу та відповідному адміністратору Держпродспоживслужби електронне повідомлення про невнесення такої інформації із зазначенням відомостей про посадову особу Держпродспоживслужби, яка повинна була внести таку інформацію.
12. У разі необхідності проведення посадовою особою Держпродспоживслужби в пункті пропуску (пункті контролю) через державний кордон України огляду (інспектування) товарів та/або взяття проб (зразків) товарів для проведення їх дослідження (аналізу, експертизи) та/або проведення додаткової обробки товарів (фумігації, знезараження, нанесення відповідного маркування тощо) дата і час виконання таких заходів визначається посадовою особою Держпродспоживслужби за узгодженням із водієм або уповноваженою особою та посадовою особою митного органу у строки, зазначені у частині шостій статті 319 Кодексу .
Допускається проведення узгодження дати і часу для здійснення заходів, зазначених в абзаці першому цього пункту, в усному порядку, про що посадова особа Держпродспоживслужби вносить відповідну інформацію до веб-порталу "Єдине вікно".
Посадова особа Держпродспоживслужби в пункті пропуску (пункті контролю) через державний кордон України, призначена для виконання процедур, зазначених в абзаці першому цього пункту, протягом строку, визначеного абзацом другим пункту 2 частини шостої статті 319 Кодексу , зобов’язана виконати такі процедури та внести до веб-порталу "Єдине вікно" інформацію про їх виконання.
У разі коли за 30 хвилин до закінчення зазначеного в абзаці другому пункту 2 частини шостої статті 319 Кодексу строку посадова особа Держпродспоживслужби не внесла до веб-порталу "Єдине вікно" інформацію про виконані процедури, веб-портал "Єдине вікно" створює відповідне повідомлення про наближення закінчення строку внесення інформації та надсилає його відповідному адміністратору веб-порталу "Єдине вікно" Держпродспоживслужби.
13. З урахуванням вимог абзацу другого частини п’ятої статті 33-1 та частини четвертої статті 452 Кодексу Держпродспоживслужбі для здійснення відповідних заходів офіційного контролю у пункті пропуску (пункті контролю) через державний кордон України та/або в пункті призначення товарів на території України автоматизованою системою митного оформлення через веб-портал "Єдине вікно" надсилається електронне повідомлення з відомостями, які згідно із законодавством вносяться до митної декларації або іншого документа, що може використовуватися замість митної декларації відповідно до статті 94 Кодексу (за винятком відомостей про вартість товарів).
14. Веб-портал "Єдине вікно" протягом однієї години після пропуску товарів через митний кордон України для переміщення їх до пункту призначення на території України чи до пункту вивезення (пропуску) за межі митної території України (у разі переміщення з метою транзиту) автоматично формує та надсилає декларанту або уповноваженій ним особі електронне повідомлення, в якому зазначаються:
оригінальний номер електронної справи;
реквізити митної декларації або іншого документа, що може використовуватися замість митної декларації відповідно до статті 94 Кодексу , на підставі яких здійснювався пропуск товарів через митний кордон України;
дата і час випуску (виїзду) товарів з пункту пропуску (пункту контролю) через державний кордон України;
заходи офіційного контролю, які здійснено у формі попереднього документального контролю у пункті пропуску (пункті контролю) через державний кордон України митними органами;
заходи офіційного контролю, які завершено Держпродспоживслужбою у пункті пропуску (пункті контролю) через державний кордон України;
дані про осіб Держпродспоживслужби, митних органів, які проводили відповідно заходи офіційного контролю, попередній документальний контроль у пункті пропуску (пункті контролю) через державний кордон України;
заходи офіційного контролю, які необхідно завершити у пункті призначення на території України;
вичерпний перелік документів та/або відомостей, які необхідно подати Держпродспоживслужбі для завершення відповідних заходів офіційного контролю.
15. Документи та відомості для проведення заходів офіційного контролю, крім документів і відомостей, які згідно з Кодексом та іншими законами України вносяться до веб-порталу "Єдине вікно" Держпродспоживслужбою, вносяться до веб-порталу "Єдине вікно" декларантом або уповноваженою ним особою разом з електронним повідомленням до або одночасно з поданням митної декларації або іншого документа, що може використовуватися замість митної декларації відповідно до статті 94 Кодексу , з метою випуску товарів в обраний митний режим.
В електронному повідомленні декларант або уповноважена ним особа зазначає дату і час, коли товари та документи у пункті їх призначення на території України у присутності декларанта або уповноваженої ним особи можуть бути пред’явлені Держпродспоживслужбі.
Зазначене електронне повідомлення для митного органу є підставою для організації доступу посадових осіб Держпродспоживслужби для проведення огляду (інспектування) товарів та/або взяття проб (зразків) товарів для проведення їх дослідження (аналізу, експертизи) та/або проведення додаткової обробки товарів (фумігації, знезараження, нанесення відповідного маркування тощо), для Держпродспоживслужби - заявою про проведення відповідних процедур відповідних заходів офіційного контролю.
У разі прийняття митним органом митної декларації або іншого документа, що може використовуватися замість митної декларації відповідно до статті 94 Кодексу , веб-портал "Єдине вікно" створює та надсилає відповідне повідомлення Держпродспоживслужбі про дату та час прийняття митним органом митної декларації або іншого документа, що може використовуватися замість митної декларації відповідно до згаданої статті Кодексу.
16. Веб-портал "Єдине вікно" після отримання від декларанта або уповноваженої ним особи електронного повідомлення і передбачених документів та відомостей інформує Держпродспоживслужбу про їх надходження та надає можливість посадовій особі Держпродспоживслужби, яка проводить відповідні заходи офіційного контролю товарів у пункті їх призначення на території України, перегляду:
інформації про результати проведення заходів офіційного контролю та попереднього документального контролю у пункті пропуску (пункті контролю) через державний кордон України;
даних попередніх випадків здійснення відповідних заходів офіційного контролю товарів зазначеного декларанта або уповноваженої ним особи (за наявності).
Про дату і час надсилання Держпродспоживслужбі повідомлення декларанта або уповноваженої ним особи і документів та відомостей для проведення відповідних заходів офіційного контролю веб-портал "Єдине вікно" повідомляє декларанту або уповноваженій ним особі.
17. Протягом строку, визначеного абзацом першим частини дев’ятої статті 319 Кодексу , посадова особа Держпродспоживслужби, яка проводить відповідні заходи офіційного контролю товарів у пункті їх призначення на території України, зобов’язана прийняти одне або кілька рішень, передбачених зазначеною частиною згаданої статті Кодексу, та внести до веб-порталу "Єдине вікно" інформацію про прийняте рішення (прийняті рішення), посадову особу Держпродспоживслужби, яка прийняла таке рішення (такі рішення), та посадову особу, яка безпосередньо виконуватиме процедури проведення огляду (інспектування) товарів та/або взяття проб (зразків) товарів для проведення їх дослідження (аналізу, експертизи) та/або проведення додаткової обробки товарів (фумігації, знезараження, нанесення відповідного маркування тощо).
У разі прийняття рішення про необхідність перевірки оригіналів документів на товари, необхідних для здійснення відповідних заходів офіційного контролю, посадова особа Держпродспоживслужби вносить також до веб-порталу "Єдине вікно" інформацію про вичерпний перелік таких документів для перевірки.
18. У разі коли посадовою особою Держпродспоживслужби, яка проводить відповідні заходи офіційного контролю товарів у пункті їх призначення на території України, внесено до веб-порталу "Єдине вікно" інформацію про необхідність проведення огляду (інспектування) товарів та/або взяття проб (зразків) товарів для проведення їх дослідження (аналізу, експертизи) та/або проведення додаткової обробки товарів (фумігації, знезараження, нанесення відповідного маркування тощо), строк проведення відповідних процедур у рамках здійснення відповідних заходів офіційного контролю узгоджується з використанням веб-порталу "Єдине вікно" між декларантом або уповноваженою ним особою, Держпродспоживслужбою та митним органом за принципом вибору найближчого можливого строку, але не пізніше ніж через вісім робочих годин від строку, запропонованого декларантом або уповноваженою ним особою.
Огляд (інспектування) товарів та/або взяття проб (зразків) для проведення їх дослідження (аналізу, експертизи) здійснюються одночасно посадовими особами Держпродспоживслужби, які проводять відповідні заходи офіційного контролю товарів.
Обов’язок щодо узгодження з декларантом або уповноваженою ним особою та посадовою особою Держпродспоживслужби дати і часу проведення огляду (інспектування) товарів та/або взяття проб (зразків) для проведення їх дослідження (аналізу, експертизи) Держпродспоживслужбою покладається на посадову особу митного органу, у зоні митного контролю якого перебувають товари.
Інформація про узгоджені декларантом або уповноваженою ним особою та Держпродспоживслужбою дату і час, місце проведення огляду (інспектування) товарів та/або взяття проб (зразків) для проведення їх дослідження (аналізу, експертизи) вноситься посадовою особою митного органу до веб-порталу "Єдине вікно".
19. У разі необхідності проведення одночасно з оглядом (інспектуванням) товарів та/або взяттям проб (зразків) для проведення їх дослідження (аналізу, експертизи) Держпродспоживслужбою фізичного огляду товарів з метою перевірки їх відповідності опису, зазначеному в товаросупровідних документах, звернення декларанта або уповноваженої ним особи про фізичний огляд формується шляхом проставлення окремої відмітки в електронному повідомленні.
За зверненням декларанта або уповноваженої ним особи митний орган надає можливість здійснити фізичний огляд товарів з метою проведення перевірки їх відповідності опису, зазначеному у товаросупровідних документах, під час огляду (інспектування) товарів чи взяття проб (зразків) для проведення їх дослідження (аналізу, експертизи) Держпродспоживслужбою.
20. У разі коли законодавством передбачено проведення в рамках здійснення відповідних заходів офіційного контролю окремих процедур інших, ніж надання дозволу на випуск товарів у заявлений митний режим відповідно до мети їх ввезення в Україну, заборона випуску товарів у заявлений митний режим відповідно до мети їх ввезення в Україну, перевірка оригіналів документів на такі товари, проведення огляду (інспектування) товарів, взяття проб (зразків) товарів для проведення їх дослідження (аналізу, експертизи), проведення додаткової обробки товарів (фумігації, знезараження, нанесення відповідного маркування тощо), за поданням Держпродспоживслужби Держмитслужба забезпечує можливість внесення інформації про такі інші процедури до веб-порталу "Єдине вікно" з їх однозначною ідентифікацією.
Такі зміни до веб-порталу "Єдине вікно" вносяться головним адміністратором веб-порталу "Єдине вікно" в Держмитслужбі протягом 10 робочих днів з дня отримання Держмитслужбою відповідного подання від Держпродспоживслужби.
21. У разі коли за 30 робочих хвилин до закінчення зазначеного в абзаці першому частини дев’ятої статті 319 Кодексу строку посадова особа Держпродспоживслужби, яка проводить відповідні заходи офіційного контролю товарів у пункті їх призначення на території України, не внесла до веб-порталу "Єдине вікно" будь-якого рішення, веб-портал "Єдине вікно" створює відповідне повідомлення про наближення закінчення строку внесення інформації та надсилає його відповідному адміністратору веб-порталу "Єдине вікно" Держпродспоживслужби.
22. Випуск у відповідний митний режим (крім митного режиму транзиту) товарів, які в разі ввезення на митну територію України підлягають відповідним заходам офіційного контролю, здійснюється за умови наявності в єдиній автоматизованій інформаційній системі митних органів інформації про надання дозволу на випуск цих товарів у заявлений митний режим відповідно до мети їх ввезення в Україну за результатами проведення відповідних заходів офіційного контролю Держпродспоживслужбою, крім випадків закінчення встановлених статтею 255 Кодексу строків митного оформлення товарів.
Якщо на момент закінчення встановлених статтею 255 Кодексу строків митного оформлення в єдиній автоматизованій інформаційній системі митних органів відсутня інформація про надання Держпродспоживслужбою за результатами проведення відповідних заходів офіційного контролю дозволу на випуск товарів у заявлений митний режим відповідно до мети їх ввезення в Україну та про заборону Держпродспоживслужбою випуску товарів у заявлений митний режим відповідно до мети їх ввезення в Україну, митний орган завершує митне оформлення цих товарів із дотриманням строків, встановлених статтею 255 Кодексу . Зазначені вимоги не застосовуються до товарів, визнаних гуманітарною допомогою відповідно до Закону України "Про гуманітарну допомогу" .
Випуск у митний режим транзиту товарів, які в разі ввезення на митну територію України підлягають відповідним заходам офіційного контролю, здійснюється на підставі інформації, що міститься в єдиній автоматизованій інформаційній системі митних органів, про надання дозволу на:
пропуск таких товарів через митний кордон України для переміщення їх до пункту призначення на території України; або
пропуск таких товарів через митний кордон України для переміщення їх до пункту вивезення (пропуску) за межі митної території України; або
випуск таких товарів у заявлений митний режим відповідно до мети їх ввезення в Україну в пункті пропуску (пункті контролю) через державний кордон України.
Інформація про випуск товарів у відповідний митний режим вноситься до веб-порталу "Єдине вікно" автоматизованою системою митного оформлення в автоматичному режимі.
Веб-портал "Єдине вікно" повідомляє посадовій особі та відповідному адміністратору Держпродспоживслужби про автоматично сформоване рішення щодо здійснення відповідних заходів офіційного контролю шляхом надсилання окремого електронного повідомлення.
23. Режим роботи Держпродспоживслужби у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України та пунктах призначення на території України повинен бути узгоджений з режимом роботи відповідного підрозділу митного органу.
Для формування рішень про здійснення відповідних заходів офіційного контролю з використанням веб-порталу "Єдине вікно" у пунктах призначення на території України робочими годинами є час (крім вихідних, святкових і неробочих днів):
понеділок - четвер - з 9 до 13 години та з 13 години 45 хвилин до 18 години;
п’ятниця - з 9 до 13 години та з 13 години 45 хвилин до 16 години 45 хвилин.
У пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України формування рішень про здійснення відповідних заходів офіційного контролю з використанням веб-порталу "Єдине вікно" здійснюється цілодобово.
24. У разі необхідності проведення додаткової обробки товарів (фумігації, знезараження, нанесення відповідного маркування тощо), передбачених частинами шостою та дев’ятою статті 319 Кодексу , заходи із проведення такої обробки можуть здійснювати уповноважені підприємства, які залучаються для проведення таких заходів Держпродспоживслужбою чи декларантом або уповноваженою ним особою.
Взаємодія між уповноваженими державними органами та Держмитслужбою, декларантами або уповноваженими ними особами у разі встановлення уповноваженими державними органами заборон на переміщення у відповідному напрямку товарів через митний кордон України
25. У разі встановлення посадовою особою Держпродспоживслужби відповідно до закону заборони на імпорт в Україну, транзит через митну територію України товарів, інших об’єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду, що можуть переносити особливо небезпечні хвороби, внесені до списку Міжнародного епізоотичного бюро, або інші хвороби, що підлягають повідомленню, у зв’язку із спалахом на території іншої країни або її окремої частини хвороби відповідальна посадова особа цього державного органу, використовуючи інформацію, отриману від Держмитслужби стосовно кодів товарів згідно з УКТЗЕД, що можуть переносити особливо небезпечні хвороби, внесені до списку Міжнародного епізоотичного бюро, або інші хвороби, що підлягають повідомленню, вносить до веб-порталу "Єдине вікно" інформацію про:
напрямок переміщення товарів через митний кордон України (ввезення на митну територію України (імпорт), транзит через митну територію України товарів);
назву хвороби;
товари, які підпадають під заборону;
коди зазначених товарів згідно з УКТЗЕД;
назву країни та її відповідний літерний код згідно із встановленими законодавством вимогами;
назву території країни згідно з адміністративним поділом (за наявності);
строк дії заборони (за наявності);
особливі умови, за яких заборона не застосовується (за наявності).
26. У разі скасування посадовою особою Держпродспоживслужби заборони на імпорт в Україну, транзит через митну територію України товарів, інших об’єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду, що можуть переносити особливо небезпечні хвороби, внесені до списку Міжнародного епізоотичного бюро, або інші хвороби, що підлягають повідомленню, відповідальна посадова особа цього державного органу вносить інформацію про це до веб-порталу "Єдине вікно" в день скасування такої заборони. Дата скасування такої заборони відображається в інформаційних ресурсах веб-порталу "Єдине вікно".
27. Інформація про встановлення або скасування заборони на імпорт в Україну, транзит через митну територію України товарів, інших об’єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду, що можуть переносити особливо небезпечні хвороби, внесені до списку Міжнародного епізоотичного бюро, або інші хвороби, що підлягають повідомленню, у зв’язку із спалахом на території іншої країни або її окремої частини відповідної хвороби розміщується на веб-порталі "Єдине вікно" для її використання декларантами або уповноваженими ними особами.
28. Відомості про встановлення та скасування заборони на переміщення у відповідному напрямку товарів через митний кордон України, внесені до веб-порталу "Єдине вікно", не потребують надсилання їх у паперовій формі до Держмитслужби.
Взаємодія між контролюючими органами, Держмитслужбою, декларантами або уповноваженими ними особами у разі передавання контролюючими органами дозвільних документів або відомостей про наявність (відсутність) товару у відповідному реєстрі
29. Контролюючі органи вносять до веб-порталу "Єдине вікно" у формі електронних документів, на які накладено кваліфікований електронний підпис, відповідні дозвільні документи (крім документів, що містять таємну інформацію) та/або відомості про включення (виключення) товару до (з) відповідного реєстру в день видачі таких документів або включення (виключення) товару до (з) відповідного реєстру.
Замість дозвільного документа, що містить таємну інформацію, відповідним контролюючим органом у формі електронного документа, на який накладено кваліфікований електронний підпис, передаються відкриті відомості про такий документ: назва (тип) документа, ким виданий (орган, установа, організація), ступінь секретності, дата видачі, реєстраційний номер.
30. Інформація про передані контролюючими органами до веб-порталу "Єдине вікно" відповідні дозвільні документи (крім документів, що містять таємну інформацію), відомості про включення (виключення) товару до (з) відповідного реєстру, відкриті відомості про відповідні дозвільні документи, що містять таємну інформацію, розміщується на веб-порталі "Єдине вікно" для її використання декларантами або уповноваженими ними особами з наданням права доступу до такої інформації для тих декларантів або уповноважених ними осіб, яких така інформація стосується.
Взаємодія між Держмитслужбою та контролюючими органами у разі інформування Держмитслужбою контролюючих органів про здійснення митних формальностей на підставі відповідних дозвільних документів або відомостей про наявність (відсутність) товару у відповідному реєстрі
31. Інформування Держмитслужбою з використанням веб-порталу "Єдине вікно" відповідних контролюючих органів про здійснення митних формальностей на підставі відповідних дозвільних документів або відомостей про наявність (відсутність) товару у відповідному реєстрі шляхом надання інформації про товари, переміщені через митний кордон України за відповідний період, здійснюється на регулярній основі.
Періодичність надання інформації визначається відповідним контролюючим органом, якому така інформація надається, та Держмитслужбою.
32. Держмитслужбою надається така інформація про товари, переміщені через митний кордон України:
відомості про дозвільний документ або реєстр, на підставі яких здійснено митні формальності;
митний режим, у який поміщувались товари;
відомості про декларанта, відправника, одержувача товарів;
найменування країни походження товарів (за наявності);
найменування країни відправлення товарів;
найменування країни призначення товарів;
найменування товару;
код товару згідно з УКТЗЕД;
відомості про кількість товару в кілограмах (вага брутто та вага нетто) та в інших одиницях виміру, випущеного у відповідний митний режим на підставі дозвільного документа або відомостей про наявність (відсутність) товару у відповідному реєстрі.
33. Інформація про здійснення митних формальностей на підставі відповідних дозвільних документів або відомостей про наявність (відсутність) товару у відповідному реєстрі надається тим контролюючим органам, які вносили до веб-порталу "Єдине вікно" такі документи або відомості.
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 жовтня 2020 р. № 971
ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність
1. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 2016 р. № 364 "Деякі питання реалізації принципу "єдиного вікна" під час здійснення митного, санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного, радіологічного та інших видів державного контролю" (Офіційний вісник України, 2016 р., № 46, ст. 1667).
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2017 р. № 878 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2016 р. № 364" (Офіційний вісник України, 2017 р., № 95, ст. 2900).
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 2018 р. № 44 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2011 р. № 1031 і від 25 травня 2016 р. № 364" (Офіційний вісник України, 2018 р., № 14, ст. 478).
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 21 жовтня 2020 р. № 971
Київ
Про затвердження Порядку взаємодії між декларантами, їх представниками, іншими заінтересованими особами та митними органами, іншими державними органами, установами та організаціями, уповноваженими на здійснення дозвільних або контрольних функцій щодо переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України, з використанням механізму "єдиного вікна" та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

30 днiв передплати безкоштовно!