Про внесення змін до Порядку в’їзду осіб, переміщення товарів на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях і виїзду осіб, переміщення товарів з таких територій

Кабінет Міністрів України Постанова від 20.11.2019 №953
Остання редакція від 20.11.2019. Прийняття
Реквізити

Видавник: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова

Дата 20.11.2019

Номер 953

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 20 листопада 2019 р. № 953
Київ
Про внесення змін до Порядку в’їзду осіб, переміщення товарів на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях і виїзду осіб, переміщення товарів з таких територій
Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Внести до Порядку в’їзду осіб, переміщення товарів на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях і виїзду осіб, переміщення товарів з таких територій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2019 р. № 815 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 70, ст. 2446, № 88, ст. 2943), зміни, що додаються.
2. Ця постанова набирає чинності з дня набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2019 р. № 815 "Про затвердження Порядку в’їзду осіб, переміщення товарів на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях і виїзду осіб, переміщення товарів з таких територій".
Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК
Інд. 29
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 листопада 2019 р. № 953
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку в’їзду осіб, переміщення товарів на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях і виїзду осіб, переміщення товарів з таких територій
1. У пункті 6:
1) абзац четвертий викласти в такій редакції:
"громадянами України, які не досягли 14-річного віку, — за умови пред’явлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон або свідоцтва про народження, а громадянами України віком від 14 до 16 років — за умови пред’явлення паспорта громадянина України або паспорта громадянина України для виїзду за кордон з дотриманням вимог, передбачених для таких осіб пунктами 3—6 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. № 57 (ЗП України, 1995 р., № 4, ст. 92; Офіційний вісник України, 2010 р., № 65, ст. 2239), на підставі дозволу фізичній особі, виданого особі, що здійснює супровід;";
2) абзац шостий викласти в такій редакції:
"громадянами України віком від 14 до 16 років, які навчаються в закладах освіти на контрольованій території України, батьки (усиновлювачі), піклувальники яких проживають на тимчасово окупованих територіях України, також без супроводу батьків чи одного з батьків (усиновлювачів), піклувальників або інших законних представників чи супроводу інших осіб, уповноважених батьками чи одним з батьків (усиновлювачів), піклувальниками, з якими здійснили виїзд з тимчасово окупованої території, за наявності документа, що підтверджує навчання у закладі освіти на контрольованій території України та на підставі дозволу фізичній особі, виданого такому громадянину України.";
3) в абзаці сьомому слова "що посвідчують особу та підтверджують громадянство України" замінити словами "передбачених абзацом третім цього пункту";
4) абзац одинадцятий викласти в такій редакції:
"громадянами України, які не досягли 14-річного віку, — за умови пред’явлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон або свідоцтва про народження, а громадянами України віком від 14 до 16 років — за умови пред’явлення паспорта громадянина України або паспорта громадянина України для виїзду за кордон в супроводі одного з батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних представників чи в супроводі інших осіб, уповноважених одним із батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних представників, на підставі дозволу фізичній особі, виданого особі, що здійснює супровід;";
5) абзац дванадцятий викласти в такій редакції:
"громадянами України, які не мали можливості оформити паспорт громадянина України внаслідок постійного проживання на тимчасово окупованих територіях або в яких відсутній паспорт громадянина України у зв’язку із втратою/викраденням, — за умови пред’явлення будь-якого іншого документа, передбаченого абзацом третім цього пункту, або довідки, виданої територіальним органом або територіальним підрозділом ДМС у випадку, зазначеному в абзаці сьомому цього пункту. Зазначені обставини перевіряються координаційним центром під час видачі дозволу фізичній особі;";
6) абзац чотирнадцятий після слів і цифр "що підтверджують факти народження громадян України, які не досягли 16-річного віку" доповнити словами "на підставі дозволу фізичній особі, виданого особі, що здійснює супровід";
7) абзац п’ятнадцятий після слів "у закладі освіти на контрольованій території України" доповнити словами "та на підставі дозволу фізичній особі, виданого такому громадянину України".
2. В абзаці першому пункту 23 слова "у ручній поклажі та/або супроводжуваному багажі транспортним засобом (автомобільним транспортом)," виключити.
3. Додаток до Порядку викласти в такій редакції:
"Додаток
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 20 листопада 2019 р. № 953 )
ЗразокМісцедля фотокартки/фотозображеннязаявника(3,5 х 4,5)
№ _____ ______________
(дата)
________________________________________
(найменування територіального органу або
територіального підрозділу ДМС)
ДОВІДКА
про подання документів для подальшого оформлення і отримання паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, що засвідчує зазначені факти та є обставиною, яка враховується під час переміщення осіб через лінію розмежування
Видана
Прізвище ___________________________________________________
Ім’я _________________________________________________________
По батькові __________________________________________________
Дата народження _____________________________________________
Місце народження ____________________________________________
Місце проживання/перебування ________________________________
(область)
_________________________________________________________________
(район/місто)
________________________________________________________________
(селище/село)
_________________________________________________________________
(вулиця)
_________________________________________________________________
(номер будинку, корпусу, квартири)
про те, що він (вона) звернувся (звернулася) із заявою про оформлення паспорта громадянина України/паспорта громадянина України для виїзду за кордон.
Довідка засвідчує факт подання документів для подальшого оформлення і отримання паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон та є обставиною, яка враховується під час переміщення осіб через лінію розмежування в межах Луганської/Донецької області (необхідне підкреслити).
Довідка дійсна до ____________________
_____________________________
(найменування посади особи територіального органу або
територіального підрозділу ДМС)
___________________
(підпис)
__________________
(ініціали та прізвище)
МП".
Джерело інформації: http://www.kmu.gov.ua
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 20 листопада 2019 р. № 953
Київ
Про внесення змін до Порядку в’їзду осіб, переміщення товарів на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях і виїзду осіб, переміщення товарів з таких територій
Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Внести до Порядку в’їзду осіб, переміщення товарів на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях і виїзду осіб, переміщення товарів з таких територій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2019 р. № 815 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 70, ст. 2446, № 88, ст. 2943), зміни, що додаються.
2. Ця постанова набирає чинності з дня набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2019 р. № 815 "Про затвердження Порядку в’їзду осіб, переміщення товарів на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях і виїзду осіб, переміщення товарів з таких територій".
Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК
Інд. 29
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 листопада 2019 р. № 953
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку в’їзду осіб, переміщення товарів на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях і виїзду осіб, переміщення товарів з таких територій
1. У пункті 6:
1) абзац четвертий викласти в такій редакції:
"громадянами України, які не досягли 14-річного віку, — за умови пред’явлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон або свідоцтва про народження, а громадянами України віком від 14 до 16 років — за умови пред’явлення паспорта громадянина України або паспорта громадянина України для виїзду за кордон з дотриманням вимог, передбачених для таких осіб пунктами 3—6 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. № 57 (ЗП України, 1995 р., № 4, ст. 92; Офіційний вісник України, 2010 р., № 65, ст. 2239), на підставі дозволу фізичній особі, виданого особі, що здійснює супровід;";
2) абзац шостий викласти в такій редакції: