Про внесення змін до підпункту 2 пункту 5 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"

Верховна Рада України Закон від 03.11.2020 №941-IX
Остання редакція від 03.11.2020. Прийняття
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 03.11.2020

Номер 941-IX

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до підпункту 2 пункту 5 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"
Верховна Рада України
постановляє:
1. У підпункті 2 пункту 5 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (Відомості Верховної Ради України, 2020 р., № 19, ст. 126; із змінами, внесеними законами України від 13 травня 2020 року № 591-IX, від 17 вересня 2020 року № 909-IX):
1) абзац перший після слів "державної служби зайнятості" доповнити словами "видатки за фактично надані послуги, пов’язані з функціонуванням інформаційно-аналітичних систем Фонду соціального страхування України і державної служби зайнятості";
2) абзаци четвертий - шостий викласти в такій редакції:
"страхові виплати втраченого заробітку (або відповідної його частини) залежно від ступеня втрати потерпілим професійної працездатності - потерпілим від нещасних випадків на виробництві та професійного захворювання, особам, які мають право на страхові виплати в разі смерті потерпілого, та інші витрати на відшкодування шкоди, а також витрати на доставку і переказ сум, що виплачуються потерпілим і особам, які мають право на страхові виплати в разі смерті потерпілого;
страхові виплати в установлених випадках одноразової допомоги потерпілому (членам його сім’ї та особам, які перебували на утриманні померлого);
страхові витрати на медичну та соціальну допомогу потерпілим від нещасних випадків на виробництві та професійного захворювання (крім витрат на забезпечення автомобілями)";
3) після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:
"одноразова виплата допомоги по безробіттю для організації безробітним підприємницької діяльності".
У зв’язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев’ятим;
4) доповнити абзацами десятим - дванадцятим такого змісту:
"надання соціальних послуг та здійснення заходів сприяння зайнятості, передбачених законодавством про зайнятість населення та загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття;
страхові виплати дитині, яка народилася з інвалідністю внаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання її матері під час вагітності;
оплата лікування в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортного закладу після перенесених захворювань і травм".
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Президент УкраїниВ.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
3 листопада 2020 року
№ 941-IX
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до підпункту 2 пункту 5 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"
Верховна Рада України
постановляє:
1. У підпункті 2 пункту 5 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (Відомості Верховної Ради України, 2020 р., № 19, ст. 126; із змінами, внесеними законами України від 13 травня 2020 року № 591-IX, від 17 вересня 2020 року № 909-IX):
1) абзац перший після слів "державної служби зайнятості" доповнити словами "видатки за фактично надані послуги, пов’язані з функціонуванням інформаційно-аналітичних систем Фонду соціального страхування України і державної служби зайнятості";
2) абзаци четвертий - шостий викласти в такій редакції:
"страхові виплати втраченого заробітку (або відповідної його частини) залежно від ступеня втрати потерпілим професійної працездатності - потерпілим від нещасних випадків на виробництві та професійного захворювання, особам, які мають право на страхові виплати в разі смерті потерпілого, та інші витрати на відшкодування шкоди, а також витрати на доставку і переказ сум, що виплачуються потерпілим і особам, які мають право на страхові виплати в разі смерті потерпілого;
страхові виплати в установлених випадках одноразової допомоги потерпілому (членам його сім’ї та особам, які перебували на утриманні померлого);
страхові витрати на медичну та соціальну допомогу потерпілим від нещасних випадків на виробництві та професійного захворювання (крім витрат на забезпечення автомобілями)";
3) після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:
"одноразова виплата допомоги по безробіттю для організації безробітним підприємницької діяльності".
У зв’язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев’ятим;
4) доповнити абзацами десятим - дванадцятим такого змісту:
"надання соціальних послуг та здійснення заходів сприяння зайнятості, передбачених законодавством про зайнятість населення та загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття;
страхові виплати дитині, яка народилася з інвалідністю внаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання її матері під час вагітності;

30 днiв передплати безкоштовно!

Сюди! Тут -20%
на передплату
Закрити +