Про внесення зміни до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України щодо надання державних гарантій. Закон від 26.01.2016 №937-VIII

Верховна Рада України Закон від 26.01.2016 №937-VIII
Остання редакція від 26.01.2016. Прийняття
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 26.01.2016

Номер 937-VIII

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення зміни до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України щодо надання державних гарантій
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 8, ст.77)
Верховна Рада України
постановляє:
1. Розділ VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51, ст. 572) доповнити пунктом 3-4 такого змісту:
"3-4. Установити, що до 1 січня 2017 року положення цього Кодексу не застосовуються при наданні державних гарантій з метою формування стабілізаційного (резервного) енергетичного фонду. Надання таких державних гарантій здійснюється виключно у межах і за напрямами, що визначені законом про Державний бюджет України.
Гарантійні зобов'язання, що виникають у зв'язку з реалізацією цього пункту, належать до гарантованого державою боргу".
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Президент УкраїниП.ПОРОШЕНКО
м. Київ
26 січня 2016 року
№ 937-VIII
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення зміни до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України щодо надання державних гарантій
Верховна Рада України
постановляє:
1. Розділ VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51, ст. 572) доповнити пунктом 3-4 такого змісту:
"3-4. Установити, що до 1 січня 2017 року положення цього Кодексу не застосовуються при наданні державних гарантій з метою формування стабілізаційного (резервного) енергетичного фонду. Надання таких державних гарантій здійснюється виключно у межах і за напрямами, що визначені законом про Державний бюджет України.
Гарантійні зобов'язання, що виникають у зв'язку з реалізацією цього пункту, належать до гарантованого державою боргу".
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.