• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення доповнень і змін до деяких законодавчих актів Української РСР

Президія Верховної Ради України  | Указ від 14.05.1990 № 9280-XI
Реквізити
 • Видавник: Президія Верховної Ради України
 • Тип: Указ
 • Дата: 14.05.1990
 • Номер: 9280-XI
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Президія Верховної Ради України
 • Тип: Указ
 • Дата: 14.05.1990
 • Номер: 9280-XI
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про внесення доповнень і змін до деяких законодавчих актів Української РСР
( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1990, N 22, ст. 367 )( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом N 1129-IV від 11.07.2003, ВВР, 2004, N 3-4, ст. 21 - набуває чинності з 01.01.2004 року )
Президія Верховної Ради Української РСР
постановляє:
Внести до законодавчих актів Української РСР такі доповнення і зміни:
1. Частину першу статті 252-6 Кодексу законів про працю Української РСР (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375; 1988 р., N 23, ст. 556) після слів "професійно-технічної освіти" доповнити словами "осіб, звільнених від покарання або примусового лікування".
( Стаття 2 втратила чинність на підставі Кодексу N 1129-IV від 11.07.2003 - набуває чинності з 01.01.2004 року )
3. У Кодексі Української РСР про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122; 1985 р., N 17, ст. 415, N 24, ст. 553, N 44, ст. 1056; 1986 р., N 15, ст. 326, N 27, ст. 539, N 52, ст. 1057; 1987 р., N 12, ст. 226, N 25, ст. ст. 453, 454, N 35, ст. 674, N 49, ст. 1009, N 50, ст. 1016; 1988 р., N 33, ст. 808, N 52, ст. 1184; 1989 р., N 19, ст. 182, N 22, ст. 236, N 49, ст. 673; 1990 р., N 5, ст. ст. 59, 60):
1) доповнити Кодекс статтею 188-1 такого змісту:
"С т а т т я 188-1. Невиконання розпорядження державного або іншого органу про працевлаштування
Невиконання службовою особою, яка користується правом прийняття на роботу і звільнення, розпорядження виконавчого комітету місцевої Ради народних депутатів або постанови комісії в справах неповнолітніх чи рішення іншого органу про працевлаштування осіб, забезпечення роботою яких відповідно до законодавства покладено на ці органи, -
тягне за собою накладення штрафу в розмірі до ста карбованців";
2) пункт 1 частини першої статті 255 доповнити абзацом такого змісту:
"органів Державного комітету Української РСР по праці і соціальних питаннях (стаття 188-1)".
Голова Президії
Верховної Ради Української РСР
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР

В.ШЕВЧЕНКО

М.ХОМЕНКО
м. Київ, 14 травня 1990 року
N 9280-XI