Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних

Кабінет Міністрів України Постанова, Перелік, Припис, Довідка, Розпорядження, Вимоги, Запит, Акт, Картка, Журнал, Звернення, Список, Повідомлення, Форма типового документа, Правила, Порядок від 07.12.2016 №921
Реквізити

Видавник: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова, Перелік, Припис, Довідка, Розпорядження, Вимоги, Запит, Акт, Картка, Журнал, Звернення, Список, Повідомлення, Форма типового документа, Правила, Порядок

Дата 07.12.2016

Номер 921

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 7 грудня 2016 р. № 921
Київ
Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 74 від 06.02.2019 № 1138 від 18.11.2020 )( Зміни див. у Постанові КМ № 265 від 07.02.2022 )
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Порядок організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, що додається.
2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.
3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади протягом місяця з дня набрання чинності цією постановою привести власні акти у відповідність із цією постановою.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 29


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 грудня 2016 р. № 921
ПОРЯДОК
організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних
( У тексті Порядку слова "навчальний заклад" у всіх відмінках і формах числа замінено словами "заклад освіти" у відповідному відмінку і числі; слова "кадровий підрозділ" у всіх відмінках і формах числа замінено словами "служби персоналу" у відповідному відмінку і числі; слова "Виконавчий комітет", "виконавчий комітет" у всіх відмінках і формах числа замінено відповідно словами "Виконавчий орган", "виконавчий орган" у відповідному відмінку і числі; слово "десятиденний", крім пункту 68, замінено словом "чотирнадцятиденний" згідно з Постановою КМ № 74 від 06.02.2019 )
1. Цей Порядок визначає механізм організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних (далі - військовий облік) центральними і місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, виконавчими органами сільських, селищних, міських рад та виконавчими апаратами районних, обласних рад (далі - державні органи), військовими комісаріатами, військовими частинами, підприємствами, установами, організаціями та закладами освіти незалежно від їх підпорядкування та форми власності (далі - підприємства, установи та організації).
( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 74 від 06.02.2019 )
2. Військовий облік є складовою змісту мобілізаційної підготовки держави та полягає у цілеспрямованій діяльності державних органів, підприємств, установ та організацій щодо фіксації, накопичення та аналізу військово-облікових даних призовників і військовозобов’язаних із відображенням їх у військово-облікових документах, а також здійснення контролю за дотриманням призовниками і військовозобов’язаними, посадовими особами державних органів, підприємств, установ та організацій встановлених правил військового обліку.
3. Військовий облік ведеться з метою забезпечення повного та якісного укомплектування Збройних Сил та інших військових формувань, утворених відповідно до законів, особовим складом у мирний час та особливий період.
4. Завдання військового обліку:
утворення військового резерву людських ресурсів для забезпечення здійснення заходів щодо переведення Збройних Сил та інших військових формувань, утворених відповідно до законів, на організацію і штати воєнного часу, а також для доукомплектування їх особовим складом у мирний час та в особливий період;
проведення аналізу кількісного складу та якісного стану призовників і військовозобов’язаних для їх ефективного використання в інтересах оборони та національної безпеки держави;
документальне оформлення військово-облікових документів призовників і військовозобов’язаних;
бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час;
здійснення контролю за виконанням призовниками і військовозобов’язаними, посадовими особами державних органів, підприємств, установ та організацій встановлених правил військового обліку.
5. З метою ведення військового обліку в державі утворюється система військового обліку призовників і військовозобов’язаних (далі - система військового обліку).
Системою військового обліку є визначена законодавством сукупність узгоджених за метою та завданнями державних органів, підприємств, установ та організацій, які ведуть військовий облік та забезпечують її функціонування із застосуванням засобів автоматизації процесів та використанням необхідних баз даних (реєстрів), визначених законодавством.
Головною вимогою до системи військового обліку є постійне забезпечення повноти та достовірності даних, що визначають кількісний склад та якісний стан призовників і військовозобов’язаних.
Для забезпечення військового обліку створюється Єдиний державний реєстр військовозобов’язаних - автоматизована інформаційна телекомунікаційна система, яка призначена для збирання, зберігання, обробки та використання даних про військовозобов’язаних (призовників).
( Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 74 від 06.02.2019 )
6. Функціонування системи військового обліку забезпечується органами Міноборони, МВС, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Національної поліції, центральними органами виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями, правоохоронними органами спеціального призначення, а також іншими державними органами.
7. Військово-облікові ознаки призовників і військовозобов’язаних, за якими ведеться їх військовий облік, та форма військово-облікових документів визначаються Міноборони.
( Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 74 від 06.02.2019 )
8. Військовий облік військовозобов’язаних, які перебувають у запасі СБУ, Служби зовнішньої розвідки, ведеться в порядку, встановленому зазначеними органами.
( Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 74 від 06.02.2019 )
9. Генеральний штаб Збройних Сил:
здійснює загальне керівництво роботою з організації та ведення військового обліку, контроль за станом такої роботи у державних органах, на підприємствах, в установах, організаціях;
визначає особливості ведення військового обліку, а також порядок його ведення органами військового управління, військовими комісаріатами та військовими частинами.
10. Кількість осіб, відповідальних за ведення військового обліку (Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних), визначається з урахуванням таких норм:
( Абзац перший пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 74 від 06.02.2019 )
1) у військових комісаріатах за наявності на військовому обліку:
до 1500 призовників і військовозобов’язаних - одна особа;
від 1500 до 3000 призовників і військовозобов’язаних - дві особи;
більш як 3000 призовників і військовозобов’язаних на кожні наступні 1500 призовників і військовозобов’язаних - по одній особі додатково;
2) у державних органах за наявності на військовому обліку:
від 500 до 1000 призовників і військовозобов’язаних - одна особа;
від 1000 до 2000 призовників і військовозобов’язаних - дві особи, а на кожні наступні 1000 призовників і військовозобов’язаних - по одній особі додатково.
3) на підприємствах, в установах та організаціях за наявності на військовому обліку:
від 501 до 2000 призовників і військовозобов’язаних - одна особа; від 2001 до 4000 призовників і військовозобов’язаних - дві особи; від 4001 до 7000 призовників і військовозобов’язаних - три особи; кожні наступні від 1 до 3000 призовників і військовозобов’язаних - по одній особі додатково.
( Підпункт 3 пункту 10 в редакції Постанови КМ № 74 від 06.02.2019 )
Утримання та забезпечення підвищення кваліфікації зазначених осіб здійснюється за рахунок коштів державного та відповідних місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ та організацій.
( Абзац пункту 10 в редакції Постанови КМ № 74 від 06.02.2019 )
11. За наявності на військовому обліку в державних органах, на підприємствах, в установах та організаціях менше 500 призовників і військовозобов’язаних обов’язки щодо ведення військового обліку покладаються на посадову особу служби персоналу або служби управління персоналом, якій встановлюється доплата у розмірі до 50 відсотків посадового окладу, крім державних службовців.
12. Загальна кількість осіб, відповідальних за ведення військового обліку в державних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, визначається виходячи з кількості призовників і військовозобов’язаних, які перебувають на військовому обліку станом на 1 січня поточного року, із застосуванням норм, визначених у пунктах 10 і 11 цього Порядку.
У разі наявності у виконавчих органах сільських, селищних, міських рад, на підприємствах, в установах та організаціях двох і більше осіб, відповідальних за ведення військового обліку, їх об’єднують в окремий підрозділ - військово-обліковий підрозділ (відділ, сектор, групу тощо).
13. Посадові оклади для осіб військово-облікових підрозділів установлюються на рівні посадових окладів працівників служби персоналу.
14. Державні органи, підприємства, установи та організації (крім СБУ) в семиденний строк інформують відповідні районні (міські) військові комісаріати про призначення, переміщення і звільнення керівного складу та осіб, відповідальних за ведення військового обліку.
( Пункт 14 в редакції Постанови КМ № 74 від 06.02.2019 )
15. Військовий облік здійснюється з урахуванням встановлених в Україні правил реєстрації місця проживання фізичних осіб, організовується і безпосередньо ведеться державними органами, а також підприємствами, установами та організаціями, в яких призовники і військовозобов’язані працюють (навчаються).
16. Військовий облік ведеться на підставі паспорта громадянина України та таких військово-облікових документів:
для призовників - посвідчення про приписку до призовної дільниці;
для військовозобов’язаних - військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного.
( Абзац третій пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 74 від 06.02.2019 )
17. Взяттю на військовий облік призовників державними органами, підприємствами, установами та організаціями підлягають громадяни у віці від 17 до 27 років, які:
( Абзац перший пункту 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 74 від 06.02.2019 )
не приписані до призовних дільниць та не перебувають у запасі Збройних Сил, СБУ, Служби зовнішньої розвідки;
приписані до призовних дільниць;
прибули з інших місцевостей (адміністративно-територіальних одиниць) або з-за кордону на нове місце проживання;
набули громадянство України та підлягають приписці до призовних дільниць.
18. Взяттю на військовий облік військовозобов’язаних державними органами, підприємствами, установами та організаціями підлягають:
громадяни, придатні за станом здоров’я до проходження військової служби в мирний або воєнний час, які не досягли граничного віку перебування в запасі Збройних Сил;
( Абзац другий пункту 18 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 74 від 06.02.2019 )
особи, звільнені з військової служби в запас Збройних Сил, СБУ, Служби зовнішньої розвідки;
особи, які припинили альтернативну (невійськову) службу в разі закінчення строку її проходження або достроково відповідно до Закону України "Про альтернативну (невійськову) службу";
особи, звільнені із служби з Національної поліції, МВС, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту (крім осіб, прийнятих на службу цивільного захисту у порядку, визначеному Кодексом цивільного захисту України, до проходження строкової військової служби), Державної кримінально-виконавчої служби, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику;
особи, які набули громадянство України і підлягають взяттю на військовий облік військовозобов’язаних;
особи, які прибули з інших місцевостей (адміністративно-територіальних одиниць) або з-за кордону на нове місце проживання;
військовозобов’язані, виключені з військового обліку СБУ, Служби зовнішньої розвідки;
призовники, яких відповідно до статті 18 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" звільнено від призову на строкову військову службу;
особи, які досягли граничного віку (27 років) перебування на військовому обліку призовників;
жінки, які мають фах, споріднений з відповідними військово-обліковими спеціальностями, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України, за умови їх придатності до проходження військової служби за станом здоров’я, віком та сімейним станом;
особи, які прибули з тимчасово окупованої території України, після взяття на військовий облік у районному (міському) військовому комісаріаті за місцем взяття їх на облік як внутрішньо переміщених осіб.
( Пункт 18 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 74 від 06.02.2019 )
19. Не підлягають взяттю на військовий облік призовників державними органами, підприємствами, установами та організаціями громадяни, які:
вибувають в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) України до нового місця проживання;
вибувають на строк більше трьох місяців за межі України;
взяті згідно з рішеннями комісії з питань приписки або призовної комісії на військовий облік військовозобов’язаних;
отримали військові звання офіцерського складу після проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу;
припинили альтернативну (невійськову) службу в разі закінчення строку її проходження або достроково відповідно до Закону України "Про альтернативну (невійськову) службу".
20. Не підлягають взяттю на військовий облік військовозобов’язаних державними органами, підприємствами, установами та організаціями:
особи, які після проходження строкової військової служби прийняті на військову службу за контрактом до військових формувань, утворених відповідно до законів, крім Збройних Сил (далі - інші військові формування), або на службу до Національної поліції, органів, підрозділів цивільного захисту, до Держспецзв’язку, Державної кримінально-виконавчої служби;
особи, які вибули на строк більше трьох місяців за межі України;
особи, які вибули до інших країн на постійне місце проживання;
в інших випадках - за рішенням Міноборони.
21. Військовий облік військовозобов’язаних за призначенням поділяється на загальний і спеціальний.
На спеціальному військовому обліку перебувають військовозобов’язані, заброньовані за органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями на період мобілізації та на воєнний час, який ведеться в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Решта військовозобов’язаних перебуває на загальному військовому обліку.
22. Призовники і військовозобов’язані, а також посадові особи, винні в порушенні вимог цього Порядку і Правил військового обліку призовників і військовозобов’язаних (далі - Правила військового обліку) (додаток 1), несуть відповідальність згідно із законом.
Державні органи, які забезпечують функціонування системи військового обліку, підприємства, установи та організації, де ведеться військовий облік призовників і військовозобов’язаних, виготовляють друкарським способом правила військового обліку і вивішують їх на видному місці у відповідних приміщеннях.
23. У сільській місцевості, а також у містах і селищах, де відсутні районні (міські) військові комісаріати, персонально-первинний облік призовників і військовозобов’язаних, крім військовозобов’язаних СБУ, Служби зовнішньої розвідки, за місцем їх проживання ведеться виконавчими органами сільських, селищних та міських рад.
24. З метою забезпечення персонально-первинного обліку призовників і військовозобов’язаних виконавчі органи сільських, селищних та міських рад здійснюють:
взяття на військовий облік громадян, які прибули на нове місце проживання до адміністративно-територіальної одиниці, що обслуговується виконавчим органом сільської, селищної або міської ради, тільки після їх взяття на військовий облік у районному (міському) військовому комісаріаті;
зняття з військового обліку громадян після їх вибуття в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) до нового місця проживання тільки після їх зняття з військового обліку в районному (міському) військовому комісаріаті;
виявлення призовників і військовозобов’язаних, які проживають на території, що обслуговується виконавчими органами сільської, селищної чи міської ради, і не перебувають в них на військовому обліку, взяття таких призовників і військовозобов’язаних на персонально-первинний облік та направлення до районних (міських) військових комісаріатів для взяття на військовий облік;
( Абзац четвертий пункту 24 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 74 від 06.02.2019 )
оповіщення на вимогу районних (міських) військових комісаріатів призовників і військовозобов’язаних про їх виклик до районних (міських) військових комісаріатів і забезпечення їх своєчасного прибуття;
постійну взаємодію з відповідними районними (міськими) військовими комісаріатами та військовими частинами щодо строків та способів звіряння даних карток первинного обліку призовників і військовозобов’язаних з обліковими даними районних (міських) військових комісаріатів, внесення відповідних змін до них, а також щодо оповіщення призовників і військовозобов’язаних;
у п’ятиденний строк з дня подання відповідних документів внесення до карток первинного обліку призовників і військовозобов’язаних змін щодо їх сімейного стану, місця проживання, освіти, місця роботи і посади та надсилають щомісяця до 5 числа до районних (міських) військових комісаріатів повідомлення про зміну облікових даних (додаток 2);
звіряння не рідше одного разу на рік облікових даних карток первинного обліку призовників і військовозобов’язаних, які перебувають на військовому обліку, з їх обліковими даними, що містяться в особових картках призовників і військовозобов’язаних підприємств, установ, організацій, в яких вони працюють (навчаються), що перебувають на території відповідальності сільських, селищних та міських рад, а також із будинковими книгами (даними реєстраційного обліку), іншими документами з питань реєстрації місця проживання фізичних осіб, а також з фактичним проживанням (перебуванням) призовників і військовозобов’язаних шляхом подвірного обходу;
звіряння даних карток первинного обліку призовників, які перебувають на військовому обліку в органах місцевого самоврядування, з обліковими даними районних (міських) військових комісаріатів (після приписки громадян до призовних дільниць і перед призовом їх на строкову військову службу, а також в інші строки, визначені районними (міськими) військовими комісаріатами);
складення і подання щороку до 1 грудня до районних (міських) військових комісаріатів списків громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць (додаток 3);
приймання під розписку від призовників і військовозобов’язаних їх військово-облікових документів для подання до районних (міських) військових комісаріатів для звіряння з картками первинного обліку та оформлення бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та воєнний час (додаток 4);
постійний контроль за виконанням громадянами, посадовими особами підприємств, установ та організацій, які перебувають на території відповідних населених пунктів, встановлених правил військового обліку та проведення відповідної роз’яснювальної роботи. Звернення щодо громадян, які ухиляються від виконання військового обов’язку, надсилаються до органів Національної поліції для їх розшуку, затримання і доставки до відповідних районних (міських) військових комісаріатів (додаток 5);
( Абзац дванадцятий пункту 24 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 74 від 06.02.2019 )
інформування районних (міських) військових комісаріатів про всіх громадян, посадових осіб підприємств, установ та організацій та власників будинків, які порушують правила військового обліку, для притягнення винних до відповідальності згідно із законом;
повідомлення щомісяця до 5 числа районних (міських) військових комісаріатів про реєстрацію, ліквідацію підприємств, установ та організацій, які перебувають на території відповідних населених пунктів (додаток 6);
ведення та зберігання журналу обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних та звіряння облікових даних з даними районних (міських) військових комісаріатів (додаток 7). Журнал ведеться до повного закінчення, після чого зберігається згідно із встановленим порядком протягом семи років.
25. Призовники і військовозобов’язані, які прибули до нового місця проживання в адміністративно-територіальну одиницю, де відсутні районні (міські) військові комісаріати, для взяття на військовий облік у семиденний строк особисто прибувають із військово-обліковими документами у районний (міський) військовий комісаріат, який організовує та веде військовий облік призовників і військовозобов’язаних на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
( Абзац перший пункту 25 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 74 від 06.02.2019 )
Про призовників і військовозобов’язаних, які вибули до нового постійного місця проживання за межі адміністративно-територіальної одиниці без зняття з військового обліку, виконавчий орган сільської, селищної або міської ради повідомляє районному (міському) військовому комісаріату для вжиття відповідних заходів.
26. Під час взяття на військовий облік призовників і військовозобов’язаних виконавчими органами сільських, селищних та міських рад:
перевіряється дійсність та належність військово-облікових документів призовників і військовозобов’язаних їх власникам, наявність відміток про взяття на військовий облік у районних (міських) військових комісаріатах і своєчасність їх прибуття у виконавчий орган сільської, селищної або міської ради;
проводиться оформлення картки первинного обліку (додаток 8).
У разі виявлення у військово-облікових документах розбіжностей, неточностей або підробок виконавчий орган сільської, селищної або міської ради повідомляє про це районному (міському) військовому комісаріату.
27. Картки первинного обліку у виконавчих органах сільських, селищних та міських рад заповнюються послідовно, у точній відповідності з даними записів військово-облікових документів. Відсутні дані первинного обліку вносяться до картки під час особистої бесіди з призовником або військовозобов’язаним.
28. Картки первинного обліку зберігаються у виконавчих органах сільських, селищних та міських рад в алфавітному порядку за такими групами:
перша група - картки первинного обліку військовозобов’язаних офіцерського складу;
друга - картки первинного обліку військовозобов’язаних рядового, сержантського та старшинського складу;
третя - картки первинного обліку призовників;
четверта - картки первинного обліку військовозобов’язаних - жінок;
п’ята група - картки первинного обліку призовників і військовозобов’язаних, знятих (виключених) з військового обліку.
Картки первинного обліку військовозобов’язаних, які мають на руках мобілізаційні розпорядження, виділяються окремо в кожній групі.
29. Виконавчі органи сільських, селищних та міських рад щомісяця до 5 числа надсилають до районних (міських) військових комісаріатів повідомлення про зміну облікових даних призовників і військовозобов’язаних, які змінили місце проживання в межах адміністративно-територіальної одиниці, та військовозобов’язаних, що прибули з мобілізаційними розпорядженнями.
За рішенням районного (міського) військового комісаріату здійснюється вилучення у військовозобов’язаного мобілізаційного розпорядження, про що у військовому квитку ставиться відмітка. Вилучені мобілізаційні розпорядження щомісяця до 5 числа надсилаються до районного (міського) військового комісаріату разом з повідомленням про зміну облікових даних.
30. У разі зняття (виключення) призовників і військовозобов’язаних із військового обліку виконавчими органами сільських, селищних та міських рад у картках первинного обліку ставляться відповідні відмітки.
Призовники і військовозобов’язані, які вибувають за межі України на постійне місце проживання, направляються виконавчими органами сільських, селищних та міських рад до районних (міських) військових комісаріатів для зняття їх із військового обліку та вилучення військово-облікових документів.
Картки первинного обліку призовників і військовозобов’язаних, знятих із військового обліку у зв’язку з вибуттям в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю), зберігаються протягом п’яти років та знищуються після їх чергового звіряння з обліковими даними районних (міських) військових комісаріатів із складенням акта (додаток 9).
Решта карток первинного обліку призовників і військовозобов’язаних, знятих (виключених) з військового обліку, зберігаються до виповнення їм 65 років, після чого знищуються із складенням акта.
31. Звіряння облікових даних карток первинного обліку призовників і військовозобов’язаних, які перебувають на військовому обліку, з їх обліковими даними, що містяться в особових картках призовників і військовозобов’язаних підприємств, установ та організацій, в яких вони працюють (навчаються), що перебувають на території відповідальності виконавчих органів сільських, селищних та міських рад, а також з будинковими книгами (даними реєстраційного обліку), іншими документами з питань реєстрації місця проживання фізичних осіб, а також з фактичним проживанням (перебуванням) призовників і військовозобов’язаних шляхом подвірного обходу відповідно до графіка звіряння, затвердженого рішенням виконавчого органу сільської, селищної, міської ради.
( Абзац перший пункту 31 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 74 від 06.02.2019 )
Крім того, під час звіряння перевіряються наявність та стан військово-облікових документів призовників і військовозобов’язаних.
Виконавчі органи сільських, селищних або міських рад вносять до карток первинного обліку призовників і військовозобов’язаних зміни облікових даних, які виявлені під час звіряння, та надсилають щомісяця до 5 числа до районних (міських) військових комісаріатів повідомлення про зміну облікових даних.
Про призовників і військовозобов’язаних, керівників та посадових осіб підприємств, установ, організацій, а також власників будинків, які порушують встановлені правила військового обліку, повідомляється виконавчими органами сільських, селищних або міських рад районному (міському) військовому комісаріату для притягнення винних до відповідальності згідно із законом.
Результати звіряння облікових даних карток первинного обліку з обліковими даними особових карток призовників і військовозобов’язаних підприємств, установ та організацій вносяться до журналу обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних та звіряння облікових даних з даними районних (міських) військових комісаріатів.
32. Звіряння даних карток первинного обліку призовників і військовозобов’язаних, які перебувають на військовому обліку у виконавчих органах сільських, селищних та міських рад, з обліковими даними районних (міських) військових комісаріатів здійснюється відповідно до графіка звіряння, затвердженого відповідним розпорядженням місцевого органу виконавчої влади.
Особи виконавчих органів сільських, селищних та міських рад, відповідальні за ведення військового обліку, у визначені графіком звіряння строки відряджаються до відповідних районних (міських) військових комісаріатів та проводять звіряння даних карток первинного обліку з обліковими документами призовників і військовозобов’язаних, які зберігаються в районних (міських) військових комісаріатах.
Результати звіряння вносяться до журналу обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних та звіряння облікових даних з даними районних (міських) військових комісаріатів.
33. У разі отримання розпорядження районного (міського) військового комісаріату щодо оповіщення призовників і військовозобов’язаних про їх явку на призовні дільниці (пункти попереднього збору) для оформлення військово-облікових документів, проходження медичного огляду, приписки до призовної дільниці, взяття на військовий облік, визначення призначення на воєнний час, призову на військову службу або на збори військовозобов’язаних виконавчі органи сільських, селищних та міських рад:
( Абзац перший пункту 33 в редакції Постанови КМ № 74 від 06.02.2019 )
відбирають картки первинного обліку зазначених у розпорядженні осіб;
здійснюють оповіщення зазначених у розпорядженні призовників і військовозобов’язаних за місцем їх проживання під їх особистий підпис у картках первинного обліку. У разі відсутності призовників і військовозобов’язаних за місцем їх проживання доводять вимогу про виклик до відома власників будинків, у яких вони проживають;
письмово повідомляють районному (міському) військовому комісаріату про результати оповіщення та виконання вимог законодавства призовниками і військовозобов’язаними та власниками будинків;
забезпечують контроль за прибуттям призовників і військовозобов’язаних за викликом районного (міського) військового комісаріату;
звертаються до органів Національної поліції щодо громадян, які ухиляються від виконання військового обов’язку, для їх розшуку, затримання і доставки до районного (міського) військового комісаріату.
34. Витрати, пов’язані із забезпеченням бланками облікових документів, штампами і канцелярським приладдям, відрядженнями та наданням транспортних послуг для забезпечення оповіщення призовників і військовозобов’язаних, здійснюються за рахунок коштів місцевих бюджетів.
35. Облік та зберігання документів військового обліку, штампів, книг і журналів військового обліку здійснюються відповідно до Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1242 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 94, ст. 3433).
36. Державні органи, підприємства, установи та організації ведуть персональний облік призовників і військовозобов’язаних за місцем їх роботи (навчання), у тому числі на умовах трудового договору (контракту, угоди), строком більш як три місяці.
( Пункт 36 в редакції Постанови КМ № 74 від 06.02.2019 )
37. З метою ведення персонального обліку призовників і військовозобов’язаних на державні органи, підприємства, установи та організації покладається виконання таких заходів:
перевірка у громадян під час прийняття на роботу (навчання) наявності військово-облікових документів (у військовозобов’язаних - військових квитків або тимчасових посвідчень, а у призовників - посвідчень про приписку до призовних дільниць). Приймання на роботу (навчання) призовників і військовозобов’язаних здійснюється тільки після взяття їх на військовий облік у районних (міських) військових комісаріатах, а також у разі перебування на військовому обліку в СБУ та Службі зовнішньої розвідки;
надсилання у семиденний строк до відповідних районних (міських) військових комісаріатів повідомлень про зміну облікових даних призовників і військовозобов’язаних, прийнятих на роботу (навчання) чи звільнених з роботи (відрахованих з закладу освіти);
оповіщення на вимогу районних (міських) військових комісаріатів призовників і військовозобов’язаних про їх виклик до районних (міських) військових комісаріатів і забезпечення їх своєчасного прибуття;
забезпечення повноти та достовірності облікових даних призовників і військовозобов’язаних згідно з вимогами, встановленими цим Порядком та іншими документами персонального обліку відповідно до законодавства;
( Абзац п'ятий пункту 37 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 74 від 06.02.2019 )
взаємодія з районними (міськими) військовими комісаріатами щодо строків та способів звіряння даних особових карток, списків призовників і військовозобов’язаних, їх облікових даних, внесення відповідних змін до них, а також щодо оповіщення призовників і військовозобов’язаних;
організація періодичного звіряння особових карток призовників і військовозобов’язаних із записами у військових квитках та посвідченнях про приписку до призовних дільниць. Не рідше одного разу на рік проведення звіряння особових карток працівників з обліковими документами районних (міських) військових комісаріатів, в яких вони перебувають на військовому обліку;
у п’ятиденний строк з дня подання відповідних документів внесення до особових карток призовників і військовозобов’язаних змін щодо їх сімейного стану, місця проживання (перебування), освіти, місця роботи і посади та надсилання (у разі наявності) щомісяця до 5 числа до районних (міських) військових комісаріатів повідомлення про зміну облікових даних;
( Абзац восьмий пункту 37 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 74 від 06.02.2019 )
складення і подання щороку до 1 грудня до районних (міських) військових комісаріатів списків громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць (у разі їх наявності);
( Абзац дев'ятий пункту 37 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 74 від 06.02.2019 )
приймання під розписку від призовників і військовозобов’язаних їх військово-облікових документів для подання до районних (міських) військових комісаріатів для звіряння з обліковими даними та оформлення бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час;
( Абзац десятий пункту 37 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 74 від 06.02.2019 )
своєчасне оформлення документів для бронювання військовозобов’язаних за центральними і місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, підприємствами, установами та організаціями на період мобілізації та на воєнний час;
постійний контроль за виконанням посадовими особами державних органів, підприємств, установ та організацій, призовниками і військовозобов’язаними встановлених правил військового обліку та проведення відповідної роз’яснювальної роботи;
( Абзац дванадцятий пункту 37 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 74 від 06.02.2019 )
постійне інформування районних (міських) військових комісаріатів про громадян та посадових осіб, які порушують правила військового обліку, для притягнення їх до відповідальності згідно із законом;
ведення та зберігання журналу обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних та звіряння їх облікових даних з даними районних (міських) військових комісаріатів.
38. Персональний облік призовників і військовозобов’язаних на підприємствах, в установах та організаціях ведеться згідно з типовою формою первинного обліку № П-2 "Особова картка працівника" (далі - особова картка), затвердженою спільним наказом Держкомстату та Міноборони від 25 грудня 2009 р. № 495/656, у розділі II якої зазначаються відомості про військовий облік.
Персональний облік призовників і військовозобов’язаних - державних службовців у центральних і місцевих органах виконавчої влади, інших державних органах ведеться згідно з формою Особової картки державного службовця, затвердженою наказом НАДС від 19 травня 2020 р. № 77-20, у пункті 12 якої зазначаються відомості про військовий облік.
( Абзац другий пункту 38 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1138 від 18.11.2020 )
39. Розділ "Відомості про військовий облік" особової картк и заповнюється відповідно до записів у військово-облікових документах.
40. У підрозділах розділу "Відомості про військовий облік" особової картки рядового, сержантського та старшинського складу запасу зазначається:
"група обліку" - остання літера військово-облікової спеціальності (від "А" до "Ч").
"категорія обліку" - перша чи друга категорія, а також серія та номер військового квитка або тимчасового посвідчення;
"склад" - склад військовозобов’язаних (рядовий, сержантський або старшинський);
"військове звання" - військове звання, присвоєне військовозобов’язаному під час проходження ним військової служби або перебування у запасі;
"військово-облікова спеціальність" - тризначне кодове (цифрове) позначення військово-облікової спеціальності;
"придатність до військової служби" - рішення військово-лікарських комісій щодо осіб, визнаних обмежено придатними до військової служби у воєнний час;
"найменування районного (міського) військового комісаріату за місцем реєстрації" - найменування районного (міського) військового комісаріату, в якому військовозобов’язаний перебуває на військовому обліку;
"найменування районного (міського) військового комісаріату за місцем фактичного проживання" - найменування районного (міського) військового комісаріату, на території відповідальності якого фактично проживає військовозобов’язаний із числа внутрішньо переміщених осіб;
( Абзац дев'ятий пункту 40 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 74 від 06.02.2019 )
"перебування на спеціальному обліку" - номери переліку, пункту і розділу переліку, за якими оформлено бронювання. Для військовозобов’язаних, які мають мобілізаційні розпорядження, - номер команди.
41. У розділі "Відомості про військовий облік" особової картки офіцерів запасу зазначається:
розряд запасу згідно із записом у військовому квитку офіцера запасу, а також серія та номер військового квитка або тимчасового посвідчення - у підрозділі "категорія обліку";
профіль підготовки (командний, інженерний, технічний, юридичний, медичний, ветеринарний, оперативний, адміністративний, оперативно-технічний) - у підрозділі "склад";
( Абзац третій пункту 41 в редакції Постанови КМ № 74 від 06.02.2019 )
шестизначне цифрове позначення військово-облікової спеціальності - у підрозділі "військово-облікова спеціальність";
найменування районного (міського) військового комісаріату за місцем реєстрації - найменування районного (міського) військового комісаріату, в якому офіцер запасу перебуває на військовому обліку;
( Пункт 41 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 74 від 06.02.2019 )
найменування районного (міського) військового комісаріату за місцем фактичного проживання - найменування районного (міського) військового комісаріату, на території відповідальності якого фактично проживає офіцер запасу із числа внутрішньо переміщених осіб;
( Пункт 41 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 74 від 06.02.2019 )
перебування на спеціальному обліку - номер переліку, пункту і розділу переліку, за якими оформлено бронювання. Для офіцерів запасу, які мають мобілізаційні розпорядження, - номер команди.
( Пункт 41 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 74 від 06.02.2019 )
Підрозділи "група обліку" та "придатність до військової служби" зазначеного розділу не заповнюються.
42. У розділі "Відомості про військовий облік" особової картки призовників зазначається:
слово "призовник" - у підрозділі "група обліку";
номер пункту (абзацу), частини та статті Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", за якими надається відстрочка від призову на строкову військову службу, і дата, до якої вона надається, - у підрозділі "перебування на спеціальному обліку".
43. Військовозобов’язані протягом семи днів з дня досягнення граничного віку перебування в запасі направляються посадовими особами, відповідальними за ведення військового обліку, до відповідного районного (міського) військового комісаріату (облікового органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки) для виключення з військового обліку. На підставі відмітки військового комісаріату (облікового органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки) у військово-обліковому документі про виключення військовозобов’язаного з військового обліку в його особовій картці робиться відмітка "Виключений з військового обліку за віком".
Військовозобов’язані, які досягли граничного віку перебування в запасі та тимчасово не працюють, особисто прибувають до відповідного районного (міського) військового комісаріату (облікового органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки) для виключення з військового обліку.
( Пункт 43 в редакції Постанови КМ № 74 від 06.02.2019 )
44. Особові картки призовників і військовозобов’язаних зберігаються в алфавітному порядку в окремій картотеці за такими групами:
перша група - особові картки військовозобов’язаних офіцерського складу;
друга - особові картки військовозобов’язаних рядового, сержантського та старшинського складу;
третя - особові картки військовозобов’язаних - жінок;
четверта група - особові картки призовників.
Особові картки військовозобов’язаних, які заброньовані на період мобілізації та на воєнний час, виділяються окремо в кожній групі.
Особові картки осіб, виключених з військового обліку за віком чи станом здоров’я, зберігаються у загальній картотеці.
Організація зберігання особових карток призовників і військовозобов’язаних у державних органах, на підприємствах, в установах та організаціях здійснюється відповідно до вимог законодавства.
45. Звіряння облікових даних особових карток призовників і військовозобов’язаних з їх військово-обліковими документами здійснюється відповідно до графіка, затвердженого керівниками відповідних державних органів, підприємств, установ та організацій.
Під час звіряння перевіряються наявність та стан військово-облікових документів призовників і військовозобов’язаних.
Державні органи, підприємства, установи та організації у п’ятиденний строк з дня подання відповідних документів вносять до особових карток призовників і військовозобов’язаних зміни облікових даних, виявлені під час їх звіряння, та надсилають щомісяця до 5 числа до відповідних районних (міських) військових комісаріатів повідомлення про зміну облікових даних (у разі наявності).
( Абзац третій пункту 45 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 74 від 06.02.2019 )
Про призовників і військовозобов’язаних, які порушують встановлені правила військового обліку, державні органи, підприємства, установи та організації повідомляють відповідним районним (міським) військовим комісаріатам для притягнення їх до відповідальності згідно із законом.
46. Звіряння даних особових карток призовників і військовозобов’язаних, які працюють (навчаються) на підприємствах, в установах та організаціях, з обліковими даними документів районних (міських) військових комісаріатів здійснюється згідно з графіком звіряння, який затверджується розпорядженням голови відповідної районної держадміністрації або рішення міської ради.
( Абзац перший пункту 46 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 74 від 06.02.2019 )
Особи, відповідальні за ведення військового обліку державних органів, підприємств, установ та організацій, у визначені графіком звіряння строки відряджаються до відповідних районних (міських) військових комісаріатів та проводять звіряння даних особових карток призовників і військовозобов’язаних з їх обліковими документами у районних (міських) військових комісаріатах.
Результати звіряння вносяться до журналу обліку результатів перевірок стану військового обліку та звіряння облікових даних з даними районних (міських) військових комісаріатів.
Звіряння даних особових карток призовників і військовозобов’язаних, які перебувають на військовому обліку у військових комісаріатах інших регіонів, здійснюється шляхом надсилання до таких військових комісаріатів двох примірників копій особових карток П-2 або особистих карток державних службовців (розділи, в яких зазначено їх військово-облікові ознаки), а також копій військово-облікових документів. Після здійснення звіряння з обліковими даними військового комісаріату один примірник копії особової картки П-2 або особистої картки державного службовця повертається до підприємства з відміткою військового комісаріату "звірено ___ ___________ 20___ року", підписом посадової особи, яка здійснила звіряння, та гербовою печаткою.
( Пункт 46 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 74 від 06.02.2019 )
47. У разі отримання розпоряджень районних (міських) військових комісаріатів (додаток 23) щодо оповіщення призовників і військовозобов’язаних про їх виклик до військового комісаріату для оформлення військово-облікових документів, проходження медичного огляду, приписки до призовної дільниці, взяття на військовий облік, призначення на воєнний час, призову на військову службу або на збори військовозобов’язаних керівники державних органів, підприємств, установ та організацій зобов’язані:
( Абзац перший пункту 47 в редакції Постанови КМ № 74 від 06.02.2019 )
видати наказ про оповіщення призовників і військовозобов’язаних та довести його до їх відома у частині, що стосується забезпечення їх прибуття за викликом районного (міського) військового комісаріату у визначені ним строки та копію наказу надіслати у триденний строк до відповідного районного (міського) військового комісаріату;
( Абзац другий пункту 47 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 74 від 06.02.2019 )
забезпечити здійснення контролю за результатами оповіщення та прибуттям призовників і військовозобов’язаних до районних (міських) військових комісаріатів;
письмово повідомити районним (міським) військовим комісаріатам про осіб, які не виконали наказ керівника державного органу, підприємства, установи та організації та не прибули за викликом до районного (міського) військового комісаріату.
48. Призовники і військовозобов’язані, які працюють на морських і річкових суднах, беруться на військовий облік за місцезнаходженням портів приписки таких суден.
Призовники і військовозобов’язані із числа плаваючого складу морського і річкового флоту, які мешкають на судні без реєстрації їх місця проживання, беруться на військовий облік у портах приписки суден чи населених пунктах за місцем дислокації служб персоналу, що обслуговують судна.
Для взяття на військовий облік і зняття з військового обліку призовників і військовозобов’язаних із числа плаваючого складу їх військово-облікові документи подаються до облікових органів за розпорядженням капітанів суден чи адміністрації пароплавств, управлінь і баз флоту, флотилій.
У разі коли судна на період зимової навігації перебазовуються до інших портів, призовники і військовозобов’язані із числа плаваючого складу, які обслуговують судна, повинні залишатися на військовому обліку в службах персоналу відповідних пароплавств, управлінь і баз флоту, флотилій за місцезнаходженням портів приписки суден.
49. Призовники і військовозобов’язані, які працюють у польових геологічних і топографо-геодезичних організаціях, пошукових, знімальних, гідрогеологічних, геофізичних, лісобудівних, землебудівних експедиціях і загонах, на лінійних будівельно-монтажних і спеціалізованих поїздах, шляхових машинних станціях, у пересувних механізованих і спеціалізованих колонах, тунельних, мостобудівних і плаваючих загонах та ділянках, будівельно-монтажних і пусконалагоджувальних організаціях, управліннях механізації та підводно-технічних робіт, а також в інших прирівняних до таких організаціях, робота в яких пов’язана із постійним переміщенням, які не мають постійного місця проживання в пунктах проведення робіт, беруться на військовий облік службами персоналу за місцезнаходженням таких організацій.
50. Заклади освіти, які здійснюють підготовку жінок за фахом, спорідненим з відповідними військово-обліковими спеціальностями, визначеними Кабінетом Міністрів України, за три місяці до випуску подають до районних (міських) військових комісаріатів відповідний список (додаток 10). Списки долучаються до окремої справи та зберігаються в районному (міському) військовому комісаріаті протягом 30 років.
( Пункт 50 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 74 від 06.02.2019 )
51. Міноборони через Генеральний штаб Збройних Сил з метою забезпечення функціонування системи військового обліку на підставі результатів аналізу звітних даних, проведених заходів та перевірок стану військового обліку розробляє та подає щороку до 1 березня Кабінетові Міністрів України інформацію про стан військового обліку за минулий рік разом із планом перевірки стану військового обліку в державних органах, на підприємствах, в установах та організаціях. Крім того, визначаються завдання з методологічного, методичного і наукового забезпечення військового обліку, підвищення кваліфікації посадових осіб, відповідальних за організацію військового обліку, забезпечення функціонування системи військового обліку. Також розробляються та вносяться в установленому порядку відповідні проекти актів, спрямованих на врегулювання питань щодо ведення військового обліку.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 7 грудня 2016 р. № 921
Київ
Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Порядок організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, що додається.
2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.
3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади протягом місяця з дня набрання чинності цією постановою привести власні акти у відповідність із цією постановою.
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

30 днiв передплати безкоштовно!